Jan Edlund

"Förutom att lära ut programmet så strävar jag efter att kursdeltagaren på ett lättsamt sätt ska inspireras och utvecklas i sitt arbete, ta ett större ansvar och växa i sin roll på arbetsplatsen. Redovisning är inte svårt, bara lite krångligt ibland. " Arbetar främst med: Visma Administration, Visma Advisor, Visma Analys, Visma Anläggningsregister, Visma Bokslut, Visma Byråstöd, Visma eEkonomi, Visma Lön, Visma Skatt, Löneadministration och Bokslut.