Picture of Ninni Sjökvist

Ninni Sjökvist

"För mig är det viktigt att alla kursdeltagare ska lära sig något nytt men att samtidigt balansera det så att det inte blir för invecklat för dem som inte har lika mycket erfarenhet i löneprogrammet. Utbildningarna ska vara givande för alla. Jag tycker verkligen att löneprogrammet är ett fantastiskt verktyg att använda för att administrera löner och jag tror att det avspeglas i mina webbinarier." Arbetar främst med: Visma Lön