Picture of Jan Söderqvist

Jan Söderqvist

Jan Söderqvist är Visma Spcs branschexpert inom redovisning och revision och har mer än 25 års erfarenhet. De senaste åren har han coachat hundratals byråer att digitalisera, frigöra kapacitet och öka lönsamheten.