Teori Löneadministration

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som ska börja sköta företagets löpande lönehantering eller vill få information om aktuella beräkningsregler inom löneadministrationen. Kursen är lämplig att gå före en programkurs. OBS! Detta är en teoriutbildning där man ej gör några praktiska övningar eller använder dator. Läraren visar exempel på storbildsskärm.

Förkunskaper

Kännedom om vilka löneavtal och regler som följs på det egna företaget.

Syfte

Syftet med kursen är att du ska lära dig grunderna i lag- och avtalsregler som styr löneadministrationen.

Innehåll

• Lagar, kollektivavtal, lokala och individuella överenskommelser
• Regler för de vanligaste lönetilläggen, t ex övertid och OB
• Sjukfrånvaro
• Föräldrarledighet
• Semester
• Skatter och arbetsgivaravgifter
• Arbetsgivardeklaration på individnivå

Kurstid

09.00-16.00
Mellan kl. 16.00-17.00 finns läraren tillgänglig för att svara på ytterligare frågor.

Övrigt

Kursen hålls av lärare som har goda kunskaper både om lagstiftningen och om ett företags
löneadministrativa rutiner. Läraren visar exempel på storbildsskärm. Max 12 deltagare.
Fika och lunch ingår. Detta är en teoriutbildning där dator ej används.

Boka kurstillfällen

Datum
Ort
Datum
Ort
Status
Pris med/utan avtal
Deltagare
13 maj
Platser kvar
4300 kr / 5375 kr
Pris med avtal:
4300 kr
Pris utan avtal:
5375 kr
Deltagare:
10 jun
Platser kvar
4300 kr / 5375 kr
Pris med avtal:
4300 kr
Pris utan avtal:
5375 kr
Deltagare: