Överlåtelse av licens och serviceavtal

Vid en överlåtelse övertar den nya licensinnehavaren samtliga rättigheter, skyldigheter, skulder och tillgodohavanden som tidigare licensinnehavare hade med Visma Spcs vid ändringstillfället. Eventuellt obetalt serviceavtal kommer automatiskt att debiteras den nya licensinnehavaren.

En överlåtelse innebär att den tidigare innehavarens rätt och möjligheter att använda de överlåtna produkterna/tjänsterna upphör.

Checklista för överlåtelse

Om du inte ska fortsätta med internettjänster är det viktigt att det överlåtande företaget går igenom följande Checklista för överlåtelse och utför de åtgärder som behövs för respektive produkt/tjänst, innan intyget nedan skickas till oss. 

Om du ska fortsätta använda internettjänster på det överlåtande företaget gå direkt vidare till Intyget.

Intyg

Om du ska överlåta licens och serviceavtal behöver du fylla i följande formulär/intyg.  För att fylla i intyget behöver du din e-legitimation, och har du mobilt bankid väljer du alternativet BankID här. Följ instruktionerna, fyll i alla uppgifter och signera när du har kontrollerat att uppgifterna stämmer. Om det är fler som tecknar företaget ska de fylla i var sitt intyg och skicka in dessa till oss.

Efter att du fyllt i och signerat, skickas intyget digitalt till oss där vi kontrollerar uppgifterna. Om intyget inte är fullständigt ifyllt skickar vi tillbaka det för komplettering. Vi genomför överlåtelsen när vi har fått alla begärda uppgifter och vi med rimlig säkerhet har konstaterat att behörig person har begärt åtgärden.

Intyg för överlåtelse av licens och serviceavtal  »

Överlåtelsen ses som godkänd först då vi har bekräftat genomförandet via e-post till båda parter.