Checklista vid överlåtelse

- för dig som överlåter/övertar licenser, serviceavtal och/eller internettjänster från Visma Spcs

Visma AutoCollect

Alla uppdrag måste vara avslutade eller återkallade i tjänsten Visma AutoCollect innan du kan göra en överlåtelse. 

Visma AutoInvoice - Visma Administration/Fakturering

Om du tar emot e-fakturor eller e-ordrar via Visma AutoInvoice måste du ta bort markeringen för Ta emot dokument under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Min sida/internettjänster - Visma AutoInvoice.

Du behöver också ta bort inloggningsuppgifterna under Företagsinställningar - Min sida/internettjänster. Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta Supporten.

Visma AutoInvoice - Visma eEkonomi

Om du tar emot e-fakturor via Visma AutoInvoice måste du ta bort markeringarna och uppgifterna under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter och AutoInvoice.   

Visma Advisor/Visma Byråstöd/Visma Ekonomiöversikt

Om du har ett aktivt samarbete måste det avslutas innan vi kan genomföra överlåtelsen. Efter bekräftelse att överlåtelsen är genomförd måste samarbetet upprättas på nytt. Vid frågor kontakta avtalsavdelningen på telefon 0470-70 62 50. 

Visma eEkonomi Smart, Visma eEkonomi Pro, Visma eEkonomi Fakturering, Visma eEkonomi Bas, Visma eEkonomi Tid, Visma Sms, Visma Webbfakturering 

Går inte att överlåtas, tjänsten tecknas på nytt under det nya kundnumret. 

Visma Kreditupplysning och Bevakningsuppdrag

Bevakningsuppdrag måste avslutas och läggas in på nytt på det nya kundnumret. Du avslutar tjänsten och aktiverar den i det nya företaget. Alla bevakningsuppdrag måste anges igen.

Om du har tagit kreditupplysningar på företag som får upplysningskopior, kan det vara bra att du skriver ut statistik över vilka kreditupplysningar som gjorts under den senaste tiden. Ibland händer det att kunder ifrågasätter varför det har gjorts en kreditupplysning.

Visma Scanner

Använder du Visma Scanner måste du logga ut från appen och sedan logga in på nytt. Därefter väljer du vilket företag som bilderna ska skickas till. 

Storegate Backup

Du avslutar tjänsten Storegate Backup själv, men innan du gör det är det viktigt att du sparar ner dina lagrade filer och mappar från din lagringsyta. När du avslutar tjänsten så raderas allt som ligger på din lagringsyta och kan därefter inte återställas. Läs mer på storegate.com »

Du måste även ta bort tillgången till tjänsten för användarna på vismaspcs.se. Välj Mina tjänster och logga in. Klicka på företagsnamnet längst upp till höger. Välj Användare och klicka i Visa tjänster, leta upp användaren i listan och gå sedan till höger för tjänsten Backup. Klicka i markeringen för tjänsten Ta bort tillgång för Storegate Backup. Klicka på Ta bort. Har du fler användare ska du ta bort tillgången för Storegate Backup på alla.

Visma Lön Anställd, Visma Mitt Lönebesked, Visma Resa & Utlägg

Synkronisera över alla stämplingar och/eller reseräkningar till Visma Lön. För anställda som använder en tilläggstjänst som exempelvis Lön Anställd och Mitt Lönebesked bör du avaktivera respektive tjänst och sedan ta bort inloggning till vismaspcs.se, läs mer i Säg upp och avaktivera internettjänst. Läs även avsnittet avsluta Resa & Utlägg innan du skickar in överlåtelseblanketten till oss. Annars tappar du informationen när vi genomför överlåtelsen. Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta Supporten.

Visma Webbtid

Synkronisera över alla registrerade tider till Visma Tid och avsluta tjänsten, innan du skickar in överlåtelseblanketten till oss. Annars tappar du informationen när vi genomför överlåtelsen. Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta Supporten.

Visma Website, Webshop och Webshop + 

Kontakta vår support för att ta reda på vad som gäller för dig, kontakta oss

Samarbete

Om du har ett aktivt samarbete måste det avslutas innan vi kan genomföra överlåtelsen. Efter bekräftelse att överlåtelsen är genomförd måste samarbetet upprättas på nytt. Vid frågor kontakta avtalsavdelningen på telefon 0470-70 62 50. 

Lokalt installerade produkter

Produkterna ska avinstalleras från den tidigare innehavarens datorer. Tänk på att säkerhetskopiera innan produkten avinstalleras. För Visma Administration, Visma Fakturering, och Visma Förening tar du både systemsäkerhetskopia och säkerhetskopia.

Läs mer om säkerhetskopia i Visma Administration

Läs mer om säkerhetskopia Visma Fakturering

Läs mer om säkerhetskopia Visma Förening