Lönekörning i Visma Lön!

Bilförmån, frånvaro, semester, tjänstledighet, bruttolön, arbetsgivardeklaration på individnivå, skatt, nettolön, anställd slutar, sjukdomar, karensavdrag, VAB mm.

- Vi har hjälpen! 

Hej Löneadministratör!

Vi vet att vid varje lönekörning ställs du inför nya frågor och händelser som du kanske inte registrerar i vanliga fall. Vi har försökt sammanställa all information som du kan tänkas behöva för en smidigare lönekörning.

Här hittar du filmer och checklistan som du kan använda för att skapa din lönekörning. Vill du förenkla någon del i ditt lönearbete - kolla in checklistan till höger.

Hjälpavsnitt: Registrera lönehändelser och betala ut lön »

Skapa lönekörning i Visma Lön 300/600


Johan guidar dig genom lönekörningen i Visma Lön 300/600. Längd 4:32

Betala ut en slutlön i Visma Lön 300/600


Om en anställd slutar behöver du betala ut slutlönen. Längd 3:25

Betala ut lön med Visma Lön 100


Här ser du hur du lägger in uppgifter i kalendariet och betalar ut lönen i Visma Lön 100. Längd 7:16

Skicka digitala lönebesked


Här visar vi hur du skickar dina lönebesked till Mitt Lönebesked, Min Lön eller Kivra från Visma Lön. Längd 3:43

1: Hämta in de anställdas tidrapporter/underlag

Dags att be de anställda att klarmarkera och lämna in sina tidrapporter.

Det går ännu smidigare om företaget använder Visma Lön Anställd »

2: Attestera de anställdas tidrapporter/underlag

Om företaget arbetar med attest bör du också se till att tidrapporterna och reseräkningarna är attesterade och klara.

Attest och godkännande av tidrapporterna kan du sköta tillsammans med tidregistreringen direkt i Visma Lön Anställd »

3: Registrera frånvaro och arbetad tid

När du ska registrera de anställdas frånvaro och arbetad tid gör du det lättast i kalendariet, då kan du göra det löpande under månaden om du vill. Gå in under Lönearbete - Kalendarium. Fyll i de anställdas avvikelser och händelser för perioden. Det går lika bra att lägga upp snabbvalen direkt på lönebeskeden.

4: Skapa lönekörning

Gå till Lönearbete - Lönekörning och klicka på Ny.
Välj Typ av lönekörning, Utbetalningsdatum och vilka anställda som ska ingå i lönekörningen. Läs mer i hjälpavsnittet Skapa lönekörning »

På den anställdes lönebesked kan du se vilka lönehändelser som påverkar den anställdes lönebesked, hur mycket skatt som dras och vad som kommer att betalas ut.
Har du inte använt kalendariet är det här som du plockar upp snabbvalen för att registrera den anställdes avvikelser och händelser.

När du är nöjd med lönebeskeden klickar du på Klarmarkera och när alla lönespecifikationer är klara väljer du Lås lönekörning.

5: Skicka lönebesked

Klicka på knappen Gå till utskrift/utbetalning.
Förhandsgranska lönespecifikationerna för att se hur de blir när du skickar dem till de anställda.
Via knappen Skriv ut/Skicka kan du skicka de anställdas lönebesked. Inställningen för hur de anställda ska ta emot sina lönebesked görs under Personal - Anställda

Lättast är att använda Mitt Lönebesked/Min Lön » eller Kivra »

6: Betala ut lönen

Via knappen Skriv ut/Skapa fil förbereder du löneutbetalningen.
I Visma Lön kan du såklart skapa en bankfil som du läser in på din bank. Då görs löneutbetalningen automatiskt till de anställdas konton.
Vill du hellre går det självklart att skriva ut en utbetalningslista.
Inställningen gör du i Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar

7: Bokför lönekörningen

Under steget Bokför förbereder du för hur du bokför din lönekörning.
Du kan få ut ett bokföringsunderlag men självklart är det enklare att skapa en SIE-fil som du läser in direkt i ditt bokföringsprogram.

8: Skapa arbetsgivardeklarationen

Månaden efter utbetald lön ska du redovisa arbetsgivardeklarationen.  Gå till Lönearbete - Arbetsgivardeklaration på individnivå. Programmet föreslår vilken månad det är dags att redovisa.

Klicka på Hämta löneuppgifter för att hämta uppgifter från periodens lönekörningar.

Via knappen Förhandsgranska kan du se hur arbetsgivardeklarationen kommer se ut. 

När du är nöjd klickar du på Skapa fil för att godkänna och skapa eSKD-fil som du läser in direkt på Skatteverkets sida.

Läs mer i Arbetsgivardeklaration på individnivå » 

Kika på filmen: Skapa arbetsgivardeklaration i Visma Lön 300/600 »

9: Eventuell rapportering till Collectum

Om företaget har tecknat en Collectumförsäkring och du har anställda med ITP1/ITP1 GAF ska du redovisa utbetalda löner till Collectum. 

Det går att göra med en blankett till Collectum eller ännu enklare är förstås att Skapa fil till Collectum » under Rapportering - Collectum.

 1: Skapa lönekörning och hämta in de anställdas tidrapporter/underlag

Gå till Lönearbete - Lönekörning och klicka på Ny.
Välj Typ av lönekörning, Utbetalningsdatum och vilka anställda som ska ingå i lönekörningen.
Nu förs uppgifterna för perioden in från Visma Lön Anställd och Visma Resa & Utlägg.
Läs mer i hjälpavsnittet Skapa lönekörning »

Visma Lön Anställd hjälper till med tidrapporter och attester.
Visma Resa & Utlägg ser till att reseräkningar hamnar rätt.
Du får in underlagen direkt i Visma Lön 300/600.

På den anställdes lönebesked kan du se vilka lönehändelser som påverkar den anställdes lönebesked, hur mycket skatt som dras och vad som kommer att betalas ut.

När du är nöjd med lönebeskeden klickar du på Klarmarkera och när alla lönespecifikationer är klara väljer du Lås lönekörning.

2: Skicka lönebesked

Klicka på knappen Gå till utskrift/utbetalning.
Förhandsgranska lönespecifikationerna om du vill se hur de blir när du skickar dem till de anställda.
Via knappen Skriv ut/Skicka kan du skicka de anställdas lönebesked. Med Mitt Lönebesked/Kivra får den anställde sitt lönebesked direkt i en app eller på vismaspcs.se.
Inställningen för hur de anställda ska ta emot sina lönebesked görs under Personal - Anställda

3: Betala ut lönen

Via knappen Skriv ut/Skapa fil skapar du en bankfil som du läser in på din bank. Då görs löneutbetalningen automatiskt till de anställdas konton.
Inställningen gör du i Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar

4: Bokför lönekörningen

Under steget Bokföring skapar du en SIE-fil som du läser in i ditt bokföringsprogram.

5: Skapa arbetsgivardeklarationen

Månaden efter utbetald lön ska du redovisa arbetsgivardeklarationen.  Gå till Lönearbete - Arbetsgivardeklaration på individnivå. Programmet föreslår vilken månad det är dags att redovisa.

Klicka på Hämta löneuppgifter för att hämta uppgifter från periodens lönekörningar.

Via knappen Förhandsgranska kan du se hur arbetsgivardeklarationen kommer se ut. 

När du är nöjd klickar du på Skapa fil för att godkänna och skapa eSKD-fil som du läser in direkt på Skatteverkets sida.

Läs mer i Arbetsgivardeklaration på individnivå » 

Kika på filmen: Skapa arbetsgivardeklaration i Visma Lön 300/600 »

Från utbetalningsmånad januari 2019 ska alla företag redovisa arbetsgivardeklarationen på individnivå.

6: Eventuell rapportering till Collectum

Om företaget har tecknat en Collectumförsäkring och du har anställda med ITP1/ITP1 GAF ska du redovisa utbetalda löner till Collectum. 

Skapa fil till Collectum » under Rapportering - Collectum.

 

Vanliga frågor vid lönekörningar

Vilka lönearter ska jag använda om inte snabbvalen passar?

Vi rekommenderar alltid att du väljer snabbvalen i första hand när du ska registrera lönehändelser.

Vi har försökt samla de vanligaste lönearterna som du kan komma att behöva skapa eller justera själv.

Läs mer här: Egna lönearter »

Hur rättar jag en felaktig registrering bakåt i tiden?

Om en tidigare lönehändelse blivit fel rättar du det enklast genom att korrigera dina snabbval.

Läs hur du korrigerar felaktig registrering »

Kika på filmen: Rätta fel från tidigare lönekörning i Visma Lön 300/600 »

Hur gör jag när en anställd slutar?

När en anställd slutar ska du betala ut ersättning för eventuell semester, komp och arbetstidsförkortning som den anställde inte har plockat ut. 

Checklista när anställd slutar »

Film Betala ut en slutlön i Visma Lön 300/600 »

Hur hanterar jag bilförmån med nettoavdrag?

När den anställde har en bilförmån kan han eller hon ibland välja att betala det med ett nettolöneavdrag eller omvänd löneväxling.

Läs mer om hur det fungerar och hur du hanterar det i löneprogrammet: Bilförmån - Nettolöneavdrag och omvänd löneväxling »

Bli mästare på lönehantering

Det finns massor lära sig om lönearbete. Varför inte gå med i vår Löneskola eller delta i någon av våra utbildningar?

Gratiswebbinarium: Lönekörning »

Visma Spcs Löneskola »

Fördjupning semester »

Utbildningar »

Hitta dina svar i vårt supportforum »