Forum - Allmänna villkor

Om Visma Spcs forum

Visma Spcs forum är ett online forum utvecklat av Visma Spcs (“Visma”) för våra kunder och andra som söker information om Vismas produkter och tjänster och som vill erhålla relevant information från Visma.

Om du vill delta aktivt i Visma Spcs forum behöver du registrera dig som användare. Därefter kommer du att ha möjlighet att kommunicera med Visma och likasinnade användare om våra produkter, tjänster och relevanta ämnen.

Vismas mål är att säkerställa att Visma Spcs forum är en säker plattform för kommunikation. Här hittar du riktlinjer för Visma Spcs forum.

Dina skyldigheter när du använder Visma Spcs forum

Visma Spcs forum ska vara en arena för att få viktig information och utbyta användarupplevelser. Vi önskar att de som använder Visma Spcs forum delar sina upplevelser och ställer frågor som är relevanta för dem, men inte på bekostnad av andra användare eller integriteten på Visma Spcs forum. Artighet, gott uppförande och respekt för andra medlemmar är avgörande för att få vara medlem i Visma Spcs forum.

När du skapar en användare på Visma Spcs forum ska du:

  • Använda samma namn du använder dagligen
  • Aldrig dela ditt lösenord eller överlåta ditt konto till någon annan (utan Vismas tillåtelse)
  • Inte skriva något som är olagligt, missledande, diskriminerande eller bedrägligt
  • Inte kränka eller inkräkta på någon annans rättigheter, inkluderat immateriella rättigheter
  • Inte publicera telefonnummer, mejladresser, kontonummer eller annan konfidentiell eller känslig information. Det du publicerar kommer att vara synligt för andra användare.

Vismas rättigheter

Visma förbehåller sig rätten att:

  • I vissa fall, flytta ditt inlägg till ett mer lämpligt forum på Visma Spcs forum
  • Radera innehåll som definieras som annonsering, säljfrämjande åtgärder, spam etc.
  • Uppdatera Visma Spcs forums riktlinjer
  • Redigera och ta bort olämpligt innehåll
  • Blockera medlemmar om dessa inte följer Vismas riktlinjer för tjänsten eller bryter mot de allmänna villkoren

Visma förbehåller sig rätten att uppdatera de allmänna villkoren. Visma gör endast ändringar om detta är nödvändigt utifrån ny eller förändrad lagstiftning, om bestämmelserna inte längre är tillräckliga eller om bestämmelserna är inkompletta. Visma kommer att notifiera dig (till exempel via mejl eller via Visma Spcs forum) minst 30 dagar innan vi genomför betydande förändringar i de allmänna villkoren, såvida inte ändringen beror på ett lagkrav. Detta ger dig möjlighet att granska ändringar innan dessa träder i kraft och möjlighet att inaktivera din användare om du inte vill acceptera de nya allmänna villkoren.

Om du önskar inaktivera din Visma Spcs forum användare kan du läsa mer kring hur du går tillväga.

Ansvar

Visma ansvarar inte för vad våra kunder eller andra externa personer publicerar på Visma Spcs forum.

Mycket av den information du hittar på Visma Spcs forum är producerad och publicerad av andra medlemmar som inte är anställda av Visma. Många av Vismas kunder har en bred kunskap om våra produkter och publicerar ofta användbar information och svar på dina frågor. Visma kan inte hållas ansvarig för inkorrekta råd och information från icke Visma-anställda medlemmar.

Behandling av personuppgifter

Du hittar mer information om hur Visma behandlar dina personuppgifter på Visma Spcs forum här: Visma Spcs forum - Integritetsskyddspolicy. Vid inloggning i Visma Spcs forum loggas din IP-adress i Vismas databaser. 

Personlig information som är synlig för andra, och sökbar online och utanför Visma Spcs forum, är bilden du väljer att ladda upp, ditt användarnamn på Visma Spcs forum, datum för registrering samt ditt senaste besök på Visma Visma Spcs forum. I tillägg är det du väljer att publicera i öppna forum också synbart.

Notera att det du aktivt väljer att publicera på Visma Spcs forum, så som inlägg i diskussionsforum, inte kommer att raderas även om ditt användarkonto inaktiveras. Baserat på legitima intressen kommer Visma att behålla dessa inlägg för att uppfylla målet att underlätta community support genom att tillhandahålla dialogen med Visma och mellan tillgängliga användare. Visma anser inte att detta inkräktar på användarens integritet, då Visma Spcs forum bjuder in till frivilliga akademiska diskussionsämnen.

Radering av konto vid inaktivitet

I enlighet med GDPR och Vismas integritetsskyddspolicy kommer ditt konto att raderas efter 23 månader av inaktivitet i Visma Spcs forum. Visma kommer att meddela dig via mejl efter 22 månader av inaktivitet med en uppmaning om att logga in i Visma Spcs forum igen för att behålla ditt konto. Om ingen aktivitet sker inom 30 dagar från dess att du fått mejlet kommer Visma radera ditt konto. Dina inlägg kommer att finnas kvar i Visma Spcs forum i enlighet med Vismas behandling av personuppgifter (se ovan avsnitt), men ditt användarnamn kommer inte längre att vara kopplat till inläggen. Önskar du att återskapa ditt konto igen efter att det har raderats har du möjlighet att göra det. Du kommer inte kunna återfå gammal aktivitet (likes, frågor, kommentarer etc.) på ditt konto. Möjligheten att använda samma användarnamn finns, såvida det inte har blivit taget av någon annan användare.