Visma Spcs forum - Integritetsskyddspolicy

Om Visma Spcs forum

Visma Spcs forum är ett online forum utvecklat av Visma Spcs (“Visma”) för våra kunder och andra som vill erhålla information om Vismas produkter och tjänster, samt få professionell och relevant information.

Om du aktivt önskar delta i Visma Spcs forum , måste du registrera dig som användare. Du kommer då ha möjlighet att kommunicera med Visma och likasinnade användare om våra produkter, tjänster och andra professionella ämnen.

Integritet på Visma Spcs forum

Som användare på Visma Spcs forum, vad använder Visma min personliga information till?

Som en del i att erbjuda Visma Spcs forum till dig som användare, behandlar Visma din personliga information för att fullfölja ett avtal med dig. När du registrerar dig anger du ditt namn, email, språk och land. Om du redan finns i vår kontakt-bas, till exempel om du redan är en Visma-kund, kommer den data vi har om dig att länkas till den användare du skapar i Visma Spcs forum. Detta gör vi för att kunna ge dig rätt behörighet till och/eller personifierat innehåll. En del områden på Visma Spcs forum är stängda och endast synbara för specifika grupper med särskilda behörigheter.

När du skapar en Visma Spcs forum användare, kan Visma använda din personliga information för följande syften:

  • Hantera din användarbehörighet till Visma Spcs forum för att kommunicera information om våra produkter, tjänster och annat professionellt innehåll till dig
  • Hantera din användares förhållanden till våra produkter och tjänster
  • Tillhandahålla direkt dialog med Visma och mellan andra användare på Visma Spcs forum
  • Att erhålla, bearbeta och dela inlägg och förslag från användare för att ytterligare utveckla Vismas produkter och tjänster
  • Bygga en intresseprofil om dig som användare genom att registrera uttryckta intresseområden och aktiviteter på Visma Spcs forum. Denna profil, tillsammans med annan information du väljer att dela med oss, utgör basen för vilken typ av- och hur Visma kommunicerar relevant information till dig, både på och utanför Visma Spcs forum. För mer information om profilering, dina rättigheter och Vismas användande av berättigat intresse för sådan behandling, vänligen se Allmänna villkor för Visma Spcs forum.


Hur kan jag påverka vilken information Visma kommunicerar till mig?

Du kan uppdatera dina intressen när som helst eller välja att inte längre erhålla information från Visma Spcs forum genom att gå till “Min profil” och ändra dina notifierings- och mailinställningar. Du kan också uppdatera dina prenumerationer, redigera kontaktinformation samt hantera tillstånd gällande hur Visma behandlar din personliga information i marknadsföringssyfte, via vårt prenumerationsverktyg. Notera att du kan ha samtyckt till att erhålla information från andra Visma-bolag och via andra kanaler än de som täcks av Visma Spcs forum.

Om du önskar inaktivera din Visma Spcs forum användare kan du läsa mer kring hur du går tillväga.

Vem behandlar min personliga information?

För att fullfölja de syften som anges i punkterna ovan, inklusive kommunikation av skräddarsydd information baserat på intressen i din profil, behandlas din personliga information av de bolag inom Visma-koncernen som är anslutna till Visma Spcs forum. I tillägg kan underbiträden ha tillgång till din personliga information som en del i att assistera Visma med driften av Visma Spcs forum och för att hjälpa oss fullfölja de syften som anges ovan. Nedan finns en lista över Vismas underbiträden som kan ha tillgång till din personliga information per idag:

  • Khoros - Leverantör av Visma Spcs forum ( EU/EEA )
  • Google - Analys/ marknadsföringsplattform ( EU/EEA )
  • Oracle (Eloqua) - Skickar ut mejl till forumets medlemmar ( EU/EEA )
  • Salesforce - CRM/ ärendesystem ( EU/EEA )

Visma säkrar din data och dina rättigheter genom att ingå personuppgiftsbiträdesavtal med dessa underbiträden. Om en tredje part med tillgång till din personliga information är lokaliserad utanför EU/EES, säkrar Visma laglig grund för överföring av data å dina vägnar, genom att använda EU:s standard avtalsklausuler.

Vilken typ av personlig information är synlig för andra?

Personlig information om användare som kommer att vara synlig för andra, och sökbar online och utanför Visma Spcs forum, är den bild du väljer att ladda upp, ditt Visma Spcs forum användarnamn, datum för registrering samt datum för senaste besök på Visma Spcs forum. I tillägg är de inlägg du väljer att publicera på öppna forum, synliga.

Notera att det du aktivt väljer att publicera på Visma Spcs forum, så som inlägg i diskussionsforum, inte kommer att raderas även om ditt användarkonto inaktiveras. Baserat på berättigade intressen, behåller Visma dessa inlägg för att kunna tillhandahålla forum support genom att tillgängliggöra dialog med Visma och mellan andra användare. Visma anser inte att detta inkräktar på användarens integritet, då Visma Spcs forum bjuder in till frivilliga diskussionsämnen. Visma ansvarar inte för vad våra kunder eller andra externa personer publicerar på Visma Spcs forum.

Vilka rättigheter har jag?

Du har rätt till tillgång till din personliga information genom att begära en översikt över vilken personlig information Visma behandlar om dig och du kan ha rätt att flytta informationen. Du har också rätt att begära att Visma korrigerar felaktig personlig information om dig.

Vidare har du rätt att begära radering av din personliga information och rätt att begränsa eller invända mot vår behandling av din personliga information, i enlighet med denna integritetspolicy eller andra tjänstespecifika villkor.

Vänligen använd [email protected] för sådana förfrågningar. Slutligen har du rätt att göra en anmäla till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) gällande vår behandling av din personliga information.

Var kan jag hitta mer information om integritetsskydd i Visma och få kontakt med någon som kan besvara mina frågor?

Du hittar mer information om hur Visma behandlar personlig information på Visma Trust Centre.

Om du har frågor kring integritetsskydd på Visma Spcs forum, inklusive rätten till tillgång till din personliga information, detaljer om underbiträden, radering eller korrigering av personlig information etc, vänligen kontakta oss genom att maila till: [email protected]