Ta emot e-faktura från Telenor

För att Telenor ska börja skicka e-fakturor till dig och ditt företag behöver de information från dig.
Här är en mall med vilken information Telenor behöver. Kopiera texten i mallen ner till strecket, klistra in det i din mejl, fyll i uppgifterna och skicka det till Telenor:s e-postadress: [email protected]

Observera att vissa avsändare kräver testfaktura, då kan e-postadressen som uppgetts för kontaktpersonen nedan användas för att skicka information kring detta.

Mejlmall

Ange "Anmälan e-faktura" i mejlets ämnesrad

Hej!

Jag vill att ni skickar e-faktura via PEPPOL till vårt företag

Organisationsnummer:
Företagsnamn:
Kontaktperson:
E-postadress:
Telefonnummer:
Peppol-ID*:
Operatör: InExchange


* Peppol-ID finns angivet i ditt ekonomiprogram under Företagsinställningarna.
I Visma eEkonomi hittar du ditt Peppol-ID under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppifter. I Visma Administration hittar du ditt Peppol-ID under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Digitala fakturor och dokument och fliken Till Företag.