Checklista för momsredovisning
Visma eEkonomi

Här hittar du en smidig checklista när du ska göra din momsredovisning i Visma eEkonomi.

För Enskilda Firmor

För Aktiebolag

Skapa momsredovisning för aktiebolag

Periodens bankhändelse under Kassa- och bankhändelser är bokförda.

Gå in under Bokföring - Momsredovisning och klicka på Ny momsredovisning.

Visma eEkonomi hjälper dig att kontrollräkna din bokföring så att du får en korrekt momsredovisning.

Momsredovisningen tittar på alla verifikationer under perioden och på momskoden på de konton du använt. Använder du standardkonton i kontoplanen och inte har skapat några egna konton kan du vara trygg med att rätt momskod är vald på kontona från början. Momskoden styr vart på momsredovisningen som bokföringskontot ska redovisas. Vilka verifikationer som påverkar respektive ruta ser du genom att klicka ikonen med en blå pil som finns till höger om varje ruta.

Exempel för att beskriva hur det fungerar: Du har sålt en vara för 800 kr exkl moms. Denna vara har 25% moms vilket i detta exempel blir 200kr. Då ska 800kr redovisas i ruta 05 och 200kr i ruta 10. I kontrollen ser eEkonomi över om det ligger 800 kr i ruta 05 och 200kr i ruta 10, gör det inte det så får du en avvikelse.

Eftersom eEkonomi gör en kontrollräkning så kan programmet också berätta för dig om det finns några avvikelser. Längst ner till höger har du raden Verifikationer att kontrollera och har du en siffra i parentesen har programmet hittat en avvikelse som du bör kika på. Klicka på ikonen till höger om parentesen för att se vilken/vilka verifikationer och vad avvikelsen beror på.

I avsnittet Avvikelser momsredovisning får du hjälp med vad som orsakar avvikelserna. Har du gjort inköp från utlandet och får avvikelser på en sådan faktura kan du kontrollera att du har bokfört rätt med hjälp av Konto vid tjänste- och varuinköp inom och utanför EU.

Om du har ett för högt eller för lågt belopp i någon av rutorna får du tips om vad det kan bero på i Felsökning - när något har blivit fel under Skapa momsredovisning.

Tänk på att om du rättar en avvikelse genom att korrigera en verifikation så kommer du få två avvikelser att kontrollera. Du kan då blunda för dessa.

Beloppet i ruta 49 visar det du ska betala eller få tillbaka av Skatteverket. Det är mellanskillnaden av den utgående och ingående momsen. Är det ett positivt belopp i rutan ska du betala till Skatteverket, och är det ett negativt belopp är det pengar som du ska få insatt på ditt skattekonto.
När du klickat på Bokför så skapas en verifikation som nollar ut alla momskonton för perioden. Det du ska betala eller få tillbaka bokförs på konto 2650 - Redovisningskonto för moms.

Dags att lämna in momsredovisningen - självklart elektroniskt! Filen som du ska lämna in kan du antingen skapa via notifieringen som du fick när du bokförde momsredovisningen eller genom att klicka på momsredovisningen i listläget och välja Åtgärder - Skapa fil.

En eskd-fil skapas och sparas i dina hämtade filer. Ladda upp filen på www.skatteverket.se.

När du betalar till Skatteverket gör du utbetalningen via din internetbank. Under Kassa- och bankhändelser matchar du sedan bankhändelsen mot Övrigt uttag - Betalning till Skattekontot.

När du får tillbaka pengar från Skatteverket får du in pengar till Skattekontot och behöver föra över dem till företagskontot där du matchar insättningen. Matcha mot Övrig insättning - Utbetalning från skattekontot till företagskontot.

Gå in under Kassa- och bankhändelser och välj Skattekonto som konto. Skapa en Ny skattehändelse som motsvarar beloppet på momsredovisningen. Välj Pengar in eller Pengar ut beroende på om du ska få tillbaka eller betala pengar till Skatteverket. Klicka på Matcha och välj Momsredovisning som bokföringshändelse. Leta upp momsredovisningen i listan och välj Bokför.

Skapa momsredovisning för enskild firma

Kontrollera så att du inte har missat något kvitto eller en inbetalning från en kund. Se till att alla händelser under Periodens bankhändelser under Kassa- och bankhändelser är bokförda.

Gå in under Bokföring - Momsredovisning och klicka på Ny momsredovisning.

Visma eEkonomi hjälper dig att kontrollräkna din bokföring så att du får en korrekt momsredovisning.

Momsredovisningen tittar på alla verifikationer under perioden och på momskoden på de konton du använt. Använder du standardkonton i kontoplanen och inte har skapat några egna konton kan du vara trygg med att rätt momskod är vald på kontona från början. Momskoden styr vart på momsredovisningen som bokföringskontot ska redovisas. Vilka verifikationer som påverkar respektive ruta ser du genom att klicka ikonen med en blå pil som finns till höger om varje ruta.

Exempel för att beskriva hur det fungerar: Du har sålt en vara för 800 kr exkl moms. Denna vara har 25% moms vilket i detta exempel blir 200kr. Då ska 800kr redovisas i ruta 05 och 200kr i ruta 10. I kontrollen ser eEkonomi över om det ligger 800 kr i ruta 05 och 200kr i ruta 10, gör det inte det så får du en avvikelse.

Eftersom eEkonomi gör en kontrollräkning så kan programmet också berätta för dig om det finns några avvikelser. Längst ner till höger har du raden Verifikationer att kontrollera och har du en siffra i parentesen har programmet hittat en avvikelse som du bör kika på. Klicka på ikonen till höger om parentesen för att se vilken/vilka verifikationer och vad avvikelsen beror på.

I avsnittet Avvikelser momsredovisning får du hjälp med vad som orsakar avvikelserna. Har du gjort inköp från utlandet och får avvikelser på en sådan faktura kan du kontrollera att du har bokfört rätt med hjälp av Konto vid tjänste- och varuinköp inom och utanför EU.

Om du har ett för högt eller för lågt belopp i någon av rutorna får du tips om vad det kan bero på i Felsökning - när något har blivit fel under Skapa momsredovisning.

Tänk på att om du rättar en avvikelse genom att korrigera en verifikation så kommer du få två avvikelser att kontrollera. Du kan då blunda för dessa.

Beloppet i ruta 49 visar det du ska betala eller få tillbaka av Skatteverket. Det är mellanskillnaden av den utgående och ingående momsen. Är det ett positivt belopp i rutan ska du betala till Skatteverket, och är det ett negativt belopp är det pengar som du ska få insatt på ditt skattekonto.

När du klickat på Bokför så skapas en verifikation som nollar ut alla momskonton för perioden. Det du ska betala eller få tillbaka bokförs på konto 2650 - Redovisningskonto för moms.

Dags att lämna in momsredovisningem - självklart elektroniskt! Filen som du ska lämna in kan du antingen skapa via notifieringen som du får när du bokför momsredovisningen eller genom att klicka på momsredovisningen i listläget och välja Åtgärder - Skapa fil.

En eskd-fil skapas och sparas i dina hämtade filer. Filen laddas upp på www.skatteverket.se.

Ska du betala pengar till Skatteverket gör du utbetalningen via din internetbank. Eftersom du driver en enskild firma använder du ditt privata skattekonto. Det innebär även att du kan välja om du vill betala momsen med privata medel eller företagets pengar.

När du betalar med företagets pengar

1. Gå till Kassa- och bankhändelser.
2. Välj Ny bankhändelse.
3. Fyll i datumet för bankhändelsen och beloppet.
4. Välj Pengar ut.
5. Välj Lägg till.
6. Välj Matcha på bankhändelsen som du precis la till.
7. Välj bokföringshändelsen Övrigt uttag.
8. Markera kostnadstypen Egen kontering.
9. Välj sedan konto 2012 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto).
10. Välj Bokför.

När du betalar med privata medel

1. Gå till Bokföring - Verifikationer.
2. Välj Ny verifikation.
3. Fyll i datumet för bankhändelsen och en beskrivning.
4. Kreditera konto 2018 - Övriga egna insättningar.
5. Debitera konto 2012 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto).
6. Välj Bokför.

Om Skatteverket ska sätta in pengar på ditt skattekonto och du själv för över dem till ditt företagskonto ska du istället matcha insättningen under Kassa- och bankhändelser.

När du får tillbaka pengar

1. Välj bokföringshändelsen Övrigt insättning.
2. Välj inkomsttypen Utbetalning från skattekontot till företagskontot.
3. Välj Bokför.


Alternativ 1: Gå till Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Fyll i det datum då momsredovisningen ska vara inlämnad och lägg till en passande beskrivning. 

När du får tillbaka pengar från Skatteverket

2650 Kredit
2012 Debet

När du betalar pengar till Skatteverket

2650 Debet
2012 Kredit

Fördelen med att använda ett separat konto (2012) för betalning av moms, skatt m.m är att du får koll på dina utgifter och snabbt kan se hur mycket pengar du har kvar till annat på ditt företagskonto (1930). Tänk på att för att kunna använda 2012 vid betalning behöver du först göra en överföring från 1930.

Alternativ 2: Då du med enskild firma inte har något eget skattekonto kan inbetalning/utbetalning av momsskuld/momsfordran även bokföras direkt mot 1930 under Kassa- och bankhändelser.

När du får tillbaka pengar från Skatteverket

1930 Debet
2650 Kredit

Registrera händelsen som Övrig insättning.

När du betalar pengar till Skatteverket

1930 Kredit
2650 Debet

Registrera händelsen som Övrigt uttag.

Lästips relaterat till moms:

Skattekalender »

Forum 24/7

Lika barn leka bäst

Häng med tusentals likasinnade i vårt forum - du är inte ensam. Öppet dygnet runt, året runt.