Vad är moms?

Moms är en mervärdesskatt till staten för omsättning av inköp och tjänster. Det finns olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst du säljer, den vanligaste momssatsen är 25%, men även 12% och 6% är vanligt förekommande. Momsen ska redovisas till Skatteverket efter varje avslutad momsperiod. Hur lång din momsperiod får vara beror på företagets omsättning, men vanligen ska det göras månads- eller kvartalsvis. Läs mer på Skatteverkets hemsida om du vill veta mer om olika momsperioder.


Coronaviruset - skjut upp skatten

Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. 

De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020 men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten tillbaka. Ansök hos Skatteverket. Bara företag som sköter sin ekonomi, är seriösa och saknar stora skatteskulder kommer att få anstånd. Checklista - detta behöver du göra

1: Bokför alla händelser under perioden

Kontrollera så att du inte har missat något kvitto eller en inbetalning från en kund. Se till att alla händelser under Periodens bankhändelse under Kassa- och bankhändelser är bokförda.

2: Skapa momsredovisningen

Gå in under Bokföring - Momsredovisning och klicka på Ny momsredovisning.

3: Kontrollera att siffrorna på momsredovisningen stämmer

eEkonomi hjälper dig att kontrollräkna din bokföring så att du får en korrekt momsredovisning.

Momsredovisningen tittar på alla verifikationer under perioden och på momskoden på de konton du använt. Använder du standardkonton i kontoplanen och inte har skapat några egna konton kan du vara trygg med att rätt momskod är vald på kontona från början. Momskoden styr vart på momsredovisningen som bokföringskontot ska redovisas.
Vilka verifikationer som påverkar respektive ruta ser du genom att klicka ikonen med en blå pil som finns till höger om varje ruta.

Exempel för att beskriva hur det fungerar:
Du har sålt en vara för 800 kr exkl moms. Denna vara har 25% moms vilket i detta exempel blir 200kr. Då ska 800kr redovisas i ruta 05 och 200kr i ruta 10. I kontrollen ser eEkonomi över om det ligger 800 kr i ruta 05 och 200kr i ruta 10, gör det inte det så får du en avvikelse.

4: Rätta eventuella felaktigheter

Eftersom eEkonomi gör en kontrollräkning så kan programmet också berätta för dig om det finns några avvikelser. Längst ner till höger har du raden Verifikationer att kontrollera och har du en siffra i parentesen har programmet hittat en avvikelse som du bör kika på. Klicka på ikonen till höger om parentesen för att se vilken/vilka verifikationer och vad avvikelsen beror på.

I avsnittet Avvikelser momsredovisning får du hjälp med vad som orsakar avvikelserna. Har du gjort inköp från utlandet och får avvikelser på en sådan faktura kan du kontrollera att du har bokfört rätt med hjälp av Konto vid tjänste- och varuinköp inom och utanför EU

Om du har ett för högt eller för lågt belopp i någon av rutorna får du tips om vad det kan bero på i Felsökning - när något har blivit fel under Skapa momsredovisning.

Tänk på att om du rättar en avvikelse genom att korrigera en verifikation så kommer du få två avvikelser att kontrollera. Du kan då blunda för dessa.

5: Bokför momsredovisningen

Beloppet i ruta 49 visar det du ska betala eller få tillbaka av Skatteverket. Det är mellanskillnaden av den utgående och ingående momsen. Är det ett positivt belopp i rutan ska du betala till Skatteverket, och är det ett negativt belopp är det pengar som du ska få insatt på ditt skattekonto.
När du klickat på Bokför så skapas en verifikation som nollar ut alla momskonton för perioden. Det du ska betala eller få tillbaka bokförs på konto 2650 - Redovisningskonto för moms.

6: Lämna in momsredovisningen till Skatteverket

Lämna in momsredovisningen elektroniskt!
Filen som du ska lämna in kan du antingen skapa via notifieringen som du fick när du bokförde momsredovisningen eller genom att klicka på momsredovisningen i listläget och välja Åtgärder - Skapa fil

En eskd-fil skapas och läggs i dina hämtade filer. Gå in på www.skatteverket.se och ladda upp filen där.

7: När du betalar eller får tillbaka pengar från Skatteverket

När du betalar till Skatteverket gör du utbetalningen via din internetbank. Under Kassa- och bankhändelser matchar du sedan bankhändelsen mot Övrigt uttag - Betalning till Skattekontot.

När du får tillbaka pengar från Skatteverket får du in pengar till Skattekontot och behöver föra över dem till företagskontot där du matchar insättningen. Matcha mot Övrig insättning - Återbetalning från SKV till skattekontot.

8: Bokför momsen på skattekontot

Gå in under Kassa- och bankhändelser och välj Skattekonto som konto. Skapa en Ny skattehändelse som motsvarar beloppet på momsredovisningen. Välj Pengar in eller Pengar ut beroende på om du ska få tillbaka eller betala pengar till Skatteverket. Klicka på Matcha och välj Momsredovisning som bokföringshändelse. Leta upp momsredovisningen i listan och välj Bokför.

1: Bokför alla händelser under perioden

Kontrollera så att du inte har missat något kvitto eller en inbetalning från en kund. Se till att alla händelser under Periodens bankhändelse under Kassa- och bankhändelser är bokförda.

2: Skapa momsredovisningen

Gå in under Bokföring - Momsredovisning och klicka på Ny momsredovisning.

3: Kontrollera att siffrorna på momsredovisningen stämmer

eEkonomi hjälper dig att kontrollräkna din bokföring så att du får en korrekt momsredovisning. 

Momsredovisningen tittar på alla verifikationer under perioden och på momskoden på de konton du använt. Använder du standardkonton i kontoplanen och inte har skapat några egna konton kan du vara trygg med att rätt momskod är vald på kontona från början. Momskoden styr vart på momsredovisningen som bokföringskontot ska redovisas. 
Vilka verifikationer som påverkar respektive ruta ser du genom att klicka ikonen med en blå pil som finns till höger om varje ruta. 

Exempel för att beskriva hur det fungerar: 
Du har sålt en vara för 800 kr exkl moms. Denna vara har 25% moms vilket i detta exempel blir 200kr. Då ska 800kr redovisas i ruta 05 och 200kr i ruta 10. I kontrollen ser eEkonomi över om det ligger 800 kr i ruta 05 och 200kr i ruta 10, gör det inte det så får du en avvikelse.

4: Rätta eventuella felaktigheter

eEkonomi berättar för dig om programmet har kunnat hitta några tokigheter bland dina verifikationer. Längst ner till höger hittar du raden Verifikationer att kontrollera och har du någon siffra i parentesen så behöver du kika lite extra på dessa verifikationer. Klicka på ikonen till höger om raden för att se verifikationerna.  

I avsnittet Avvikelser momsredovisning får du hjälp med vad som orsakar avvikelserna. Har du gjort inköp från utlandet och får avvikelser på en sådan faktura kan du kontrollera att du har bokfört rätt med hjälp av Konto vid tjänste- och varuinköp inom och utanför EU

Om du har ett för högt eller för lågt belopp i någon av rutorna får du tips om vad det kan bero på i Felsökning - när något har blivit fel under Skapa momsredovisning.

Tänk på att om du rättar en avvikelse genom att korrigera en verifikation så kommer du få två avvikelser att kontrollera. Du kan då blunda för dessa.

5: Bokför momsredovisningen

Lämna in momsredovisningen elektroniskt!
Filen som du ska lämna in kan du antingen skapa via notifieringen som du fick när du bokförde momsredovisningen eller genom att klicka på momsredovisningen i listläget och välja Åtgärder - Skapa fil

En eskd-fil skapas och läggs i dina hämtade filer. Gå in på www.skatteverket.se och ladda upp filen där.

6: Lämna in momsredovisningen till Skatteverket

Lämna in momsredovisningen elektroniskt!
Filen som du ska lämna in kan du antingen skapa via notifieringen som du fick när du bokförde momsredovisningen eller genom att klicka på momsredovisningen i listläget och välja Åtgärder - Skapa fil

En eskd-fil skapas och läggs i dina hämtade filer. Gå in på www.skatteverket.se och ladda upp filen där.

7: När du betalar eller får tillbaka pengar från Skatteverket

När du betalar pengar till Skatteverket gör du utbetalningen via din internetbank. Med en enskilda firma har företaget inget eget skattekonto utan du använder ditt privata. Det gör att du kan välja att betala momsen med dina privata pengar eller med företagets pengar. 

Har du betalat med företagets pengar matchar du bankhändelsen under Kassa- och bankhändelser mot Övrigt uttag - Egen kontering och väljer upp konto 2012. 

Har du betalat med privata pengar går du in under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation och bokför 2018 kredit och 2012 debet. 

Sätter Skatteverket in pengar på skattekontot och du själv för över dom till ditt företagskonto så behöver du matcha insättningen. Välj Övrig insättning - Återbetalning från SKV till skattekontot.

8: Bokför momsen

Alt 1 Gå till Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Fyll i det datum då momsredovisningen ska vara inlämnad och lägg till en passande beskrivning.

När du får tillbaka pengar från Skatteverket:
2650 Kredit
2012 Debet

När du betalar pengar till Skatteverket:
2650 Debet
2012 Kredit

Fördelen med att använda ett separat konto (2012) för betalning av moms, skatt m.m är att du får koll på dina utgifter och snbbt kan se hur mycket pengar du har kvar till annat på ditt företagskonto (1930). Tänk på att för att kunna använda 2012 vid betalning behöver du först göra en överföring från 1930.

Alt 2 Då du med enskild firma inte har något eget skattekonto kan inbetalning/utbetalning av momsskuld/momsfordran även bokföras direkt mot 1930 under Kassa- och bankhändelser.

När du får tillbaka pengar från Skatteverket:
1930 Debet
2650 Kredit

Registrera händelsen som Övrig insättning.

När du betalar pengar till Skatteverket:
1930 kredit
2650 Debet

Registrera händelsen som Övrigt uttag.