Ladda ner version 2019.3 SQL av Visma Administration/Fakturering/Förening

Innan du installerar version 2019.3 vill vi att du läser under rubriken Uppdatering till ny version i Installationsanvisningen och även Systemkraven då denna version kräver mer av din dator.

För Visma Fakturering och Förening så är det version 2019.3 som är den senaste. 

Om du har samarbete med en redovisningsbyrå/integrationspartner ber vi dig kontakta dem för att stämma av om du ska installera den nya versionen 2019.3 direkt eller om du ska avvakta. 

Har du en egen SQL-server ska du välja installation utan SQL. Mejla licensnyckel.spcs@visma.com och ange ditt kundnummer/organisationsnummer, samt en begäran om en version utan SQL. Du får då en länk till en sådan installation tillsammans med en licensnyckel.

Att tänka på i samband med installationen

  • Vi vill att du tar en säkerhetskopia på alla dina företag under Arkiv - Säkerhetskopiering - Alla företag, samt en systemsäkerhetskopia. Läs mer i Säkerhetskopiera och Systemsäkerhetskopia » 
  • Installationen kommer ta olika lång tid beroende på datorns prestanda och hur mycket data som finns i det installerade företaget. Vad som krävs för att installera versionen kan du läsa mer om i våra systemkrav. Hur du frigör mer utrymme på din hårddisk kan du läsa mer på Microsofts hemsida.
  • Tänk på att du kommer att behöva starta om datorn under installationen.
  • När versionen är installerad ska du gå in i företaget/föreningen. Företaget/föreningen konverteras och under denna tid kan programmet behöva dubbelt så stort utrymme på din hårddisk.

Ladda ner version 2019.3 SQL Visma Administration 743 MB » 
Ladda ner version 2019.3 SQL Visma Fakturering 658 MB »
Ladda ner version 2019.3 SQL Visma Förening 688 MB »