Ladda ner version 2022.1 SQL av Visma Administration /Fakturering

Innan du installerar version 2022.1 vill vi att du läser under rubriken Uppdatering till ny version i Installationsanvisningen och även Systemkraven då denna version kräver mer av din dator.

Om du har samarbete med en redovisningsbyrå/integrationspartner ber vi dig kontakta dem för att stämma av om du ska installera den nya versionen 2022.1 direkt eller om du ska avvakta. 

Har du en egen SQL-server ska du välja installation utan SQL. Mejla licensnyckel.spcs@visma.com och ange ditt kundnummer/organisationsnummer, samt en begäran om en version utan SQL. Du får då en länk till en sådan installation tillsammans med en licensnyckel. Från 28 februari 2020 har vi flyttat servern för installation utan SQL, så har du en äldre länk får du mejla på nytt enligt ovan. 

Har du ett serviceavtal förutsätts du använda den senaste versionen som finns tillgänglig av ditt program. Det är också den senaste programversionen av Visma Administration/Förening och Fakturering som Visma Spcs stödjer och ger support på. Detta gäller både om du behöver ladda ner och installera programmet på nytt eller om vi av någon anledning behöver distribuera det till dig på annat sätt.

Om du avslutar ditt aktiva serviceavtal kan du inte längre nyttja det som avtalet innebär.

Att tänka på i samband med installationen

  • Vi vill att du tar en säkerhetskopia på alla dina företag under Arkiv - Säkerhetskopiering - Alla företag, samt en systemsäkerhetskopia. Läs mer i Säkerhetskopiera och Systemsäkerhetskopia » 
  • Installationen kommer ta olika lång tid beroende på datorns prestanda och hur mycket data som finns i det installerade företaget. Vad som krävs för att installera versionen kan du läsa mer om i våra systemkrav. Hur du frigör mer utrymme på din hårddisk kan du läsa mer på Microsofts hemsida.
  • Tänk på att du kommer att behöva starta om datorn under installationen.
  • När versionen är installerad ska du gå in i företaget/föreningen. Företaget/föreningen konverteras och under denna tid kan programmet behöva dubbelt så stort utrymme på din hårddisk.

Ladda ner version 2022.1 SQL Visma Administration 384 MB » 
Ladda ner version 2022.1 SQL Visma Fakturering 342 MB »

Visma Förening senaste version är 2022.0
Ladda ner version 2022.0 SQL Visma Förening 369 MB »