Ladda ner version 2019.1 SQL av Visma Administration/Fakturering/Förening

Innan du installerar version 2019.1 vill vi att du läser under rubriken Uppdatering till ny version i Installationsanvisningen och även Systemkraven då denna version kräver mer av din dator.

Om du har samarbete med en redovisningsbyrå/integrationspartner ber vi dig kontakta dem för att stämma av om du ska installera den nya versionen 2019.1 direkt eller om du ska avvakta. 

Har du en egen SQL-server ska du välja installation utan SQL. Mejla licensnyckel.spcs@visma.com och ange ditt kundnummer/organisationsnummer, samt en begäran om en version utan SQL. Du får då en länk till en sådan installation tillsammans med en licensnyckel.

Att tänka på i samband med installationen

  • Vi vill att du tar en säkerhetskopia på alla dina företag under Arkiv - Säkerhetskopiering - Alla företag, samt en systemsäkerhetskopia. Läs mer i Säkerhetskopiera och Systemsäkerhetskopia » 
  • Installationen kommer ta olika lång tid beroende på datorns prestanda och hur mycket data som finns i det installerade företaget. Vad som krävs för att installera versionen kan du läsa mer om i våra systemkrav. Hur du frigör mer utrymme på din hårddisk kan du läsa mer på Microsofts hemsida.
  • Tänk på att du kommer att behöva starta om datorn under installationen.
  • När versionen är installerad ska du gå in i företaget/föreningen. Företaget/föreningen konverteras och under denna tid kan programmet behöva dubbelt så stort utrymme på din hårddisk.

Ladda ner version 2019.1 SQL Visma Administration 764 MB » 
Ladda ner version 2019.1 SQL Visma Fakturering 660 MB »
Ladda ner version 2019.1 SQL Visma Förening 689 MB »