Ladda ner senaste version  

Innan du installerar senaste versionen ska du läsa under rubriken Uppdatering till ny version i Installationsanvisningen och även Systemkraven då denna version kräver mer av din dator.

Samarbete med redovisningsbyrå eller integrationspartner
Om du har samarbete med en redovisningsbyrå/integrationspartner ska du kontakta dem för att stämma av om du ska installera den nya versionen 2023.3 direkt eller om du ska avvakta. 

Egen SQL-server
Har du en egen SQL-server ska du välja installation utan SQL. Mejla oss på [email protected] och skriv ditt kundnr/organisationsnr samt att du vill ha en version utan SQL. Du får en länk till en sådan installation tillsammans med en licensnyckel. 

Har du ett serviceavtal förutsätter vi att du använder den senaste versionen som finns tillgänglig av ditt program. Det är också den senaste versionen av programmet som vi stödjer och ger support på. Detta gäller både om du behöver ladda ner och installera programmet på nytt eller om vi av någon anledning behöver distribuera det till dig på annat sätt.

Om du avslutar ditt aktiva serviceavtal kan du inte längre nyttja det som avtalet innebär.

Får du felmeddelande när du försöker installera?
Läs i Vanliga frågor om felmeddelande vid installation » 

Att tänka på i samband med installationen

  • Ta en säkerhetskopia på alla dina företag under Arkiv - Säkerhetskopiering - Alla företag, samt en systemsäkerhetskopia. Läs mer i Säkerhetskopiera och Systemsäkerhetskopia »
  • Installationen kommer ta olika lång tid beroende på datorns prestanda och hur mycket data som finns i det installerade företaget. Vad som krävs för att installera versionen kan du läsa mer om i våra systemkrav. Hur du frigör mer utrymme på din hårddisk kan du läsa mer på Microsofts hemsida.
  • Tänk på att du kommer att behöva starta om datorn under installationen.
  • När versionen är installerad ska du gå in i företaget/föreningen. Företaget/föreningen konverteras och under denna tid kan programmet behöva dubbelt så stort utrymme på din hårddisk.

Ladda ner version 2023.3 SQL Visma Administration 486 MB » 
Ladda ner version 2023.3 SQL Visma Fakturering 345 MB »