Grundkurs - Effektivt bokslutsarbete med Visma Bokslut, Redovisningsbyrå

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar på en redovisnings- eller revisionsbyrå och ska börja använda programmet Visma Bokslut.

Förkunskaper

Kursen förutsätter att du har datorvana. Mycket god kännedom om principerna för bokslutsarbete

Syfte

Syftet med kursen är att du ska lära dig utnyttja programmets funktioner och finesser samt få bekräftelse på att du arbetar rätt i programmet. Vi visar integration med Visma Byråstöd och andra Vismaprodukter.

Innehåll

• Arbetsflöde i Visma Bokslut
• Bokslutsguiden - skapa ett nytt bokslut
• Import av data från Vismas programvaror och via SIE-fil
• Bokslutsbilagor - hur du arbetar med bokslutsbilagor i programmet
• Fördjupning i vissa bilagor - periodiseringsfond, skatteberäkning, särskild löneskatt
• Bokslutstransaktioner
• Kontoanalys
• Åtgärdsbank, Reko
• Årsredovisning
• Balans- och resultaträkningsmall
• Uppbyggnad av dokument och noter i årsredovisningen
• Enkel nyckeltalsanalys
• Bokslutskontrollen
• Upplägg av inkomstdeklaration i Visma Skatt Proffs
• Export av bokslut till Visma Analys/Revision
• Utskrifter - bilagor och årsredovisning
• Lås och skicka bokslut
• Min sida

Kurstid

Dag 1: 09.00-16.00
Dag 2: 08.30-16.00
Mellan kl 16.00-17.00 finns läraren tillgänglig för att svara på ytterligare frågor.

Övrigt

Kursen hålls av lärare som har goda kunskaper både om programmet och om ett företags
administrativa rutiner. Alla deltagare arbetar vid varsin dator. Max 8 deltagare.
Fika och lunch ingår. Läraren tar så långt det är möjligt kontakt med deltagarna
före kursen och kan på så sätt, i viss mån, anpassa kursen efter deltagarnas önskemål.

Om du vill ha möjlighet att titta på dina egna inställningar under lärarens genomgång,
kan du ta med sig en säkerhetskopia från ditt eget företag. De flesta datorerna har en
USB-port/cd/dvd-läsare.

Boka kurstillfällen

Just nu finns det inga kurser att boka.