Picture of Jonathan Mattsson

Jonathan Mattsson

Jag vill att mina kursdeltagare ska lämna utbildningen med många nya tips på hur de kan jobba som mest effektivt i våra system samt hur programmen och tjänsterna är kopplade mot varandra. Som lärare är jag driven och engagerad. Och mitt mål är att ge deltagarna bästa möjliga förutsättningar för att börja jobba med våra program.