Visma Compact API

API:et till Visma Compact finns här i två versioner:

 • API för Visma Compact 5
 • API för Visma Compact 6

Det är dock samma metodanrop som används i båda versionerna så att du slipper skriva om din kod. 

Kompabilitet mellan olika versioner av Visma Compact (version 5 och 6)

Om du inte vill att din applikation ska vara beroende av vilken version av Visma Compact som används, rekommenderar vi att du använder API:et för Visma Compact 6 och anropar API:ets dll-filer från Visma Compacts programkatalog.

Både Visma Compact och API:et använder följande dll-filer:

 • xorBase5.dll
 • xFiles.dll
 • c4dll.dll

Om din applikation anropar dessa dll-filer från Visma Compacts programkatalog slipper du hantera olika versioner av dessa. Se supportdokumentet i länkarna nedan.

Kompabilitet med gamla API:et för XOR Compact S (version 4)

XOR Compact S (version 4) har ett API som inte är kompatibelt med dagens API för version 5 och 6.

Under en övergångsperiod hade vi en kompatibilitetsversion av API:et, som använde samma metoder som det gamla API:et för version 4 hade. Detta API har också utgått eftersom det bara var tänkt att användas i den första versionen av Visma Compact 5.0. I och med databasförändringen i Visma Compact 5.1 har vi inget stöd för de gamla metoderna från version 4.

Nyheter i API:et för version 6

Nya funktioner

 • Det finns nu en importfil för C#.
 • Exemplen har utökats med ett exempel på hur man läser in företagskatalogen. Se ListClients i C# eller VB.Net.
 • Införandet av bättre spårbarhet medför att verifikat som skapas via API:et nu får en signatur: API/Användarnamn.
 • Funktionen ImportSieFile har rättats så att den returnerar felkod på rätt sätt.
 • Med version 6 av Visma Compact har databasen uppdaterats (styrs av dll-filerna som anropas): 
  • Tabellen Accrual har lagts till för att hantera periodiseringar.
  • Tabellen Account har fått ett nytt fält Accrual för att indikera att kontot kan trigga en periodisering.
  • Tabellen Account har fått ett nytt fält Inactive, reserverat för framtida bruk.
  • Tabellen Object har fått ett nytt fält Inactive, reserverat för framtida bruk.
  • Tabellen History har fått fältet ref utökat till 33 tecken.
  • Tabellen Person har fått ett nytt fält Inactive, reserverat för framtida bruk.
  • Tabellen Article har fått ett nytt fält Inactive, reserverat för framtida bruk.
  • Tabellen Relation har fått ett nytt fält Type för att på ett entydigare sätt kunna avgöra typen av koppling.
  • Tabellen Doclog har fått fälten docname1 och docname2 utökade till 256 tecken.

Inga av dessa ändringar bör påverka existerande lösningar såvida man inte explicit har använt något av de ändrade fälten. Om man använder tabellen Relation (rekommenderas dock ej) bör man kontrollera ändringarna i databasbeskrivningen.

Databasbeskrivningen har uppdaterats med ovanstående ändringar. 

Hämta Visma Compact API ver 6.30 (dec 2014)

Kontakt

Visma Spcs AB
35194 Växjö
Tel: 0470 - 70 60 00
E-post: [email protected]
Internet: www.vismaspcs.se

Försäljningsfrågor angående Visma Compact API skickas till [email protected] »

Supportfrågor angående Visma Compact API skickas till [email protected] »