Vanliga frågor och svar

Jag kan inte starta Visma Advisor Period & År på en kund?

Troligtvis deltar du inte på uppdraget i Visma Advisor. Gå till fliken Uppdrag på kunden och kontrollera om du är ansvarig eller deltar på uppdraget.

Kan jag skapa egna kontroller för avstämning?

Under Underhåll - Kontroller så finns det möjlighet att skapa egna kontroller eller att kopiera en befintlig. Läs mer i Kontroller.

Vad betyder den gröna flaggan?

Den gröna flaggan i kolumnen Automatiska kontroller betyder att systemet inte har funnit några avvikelser eller andra fel på det kontot. Läs mer i Automatiska kontroller.

Skriven hjälp

Läs hjälpen eller våra steg-för-steg-guider. 


Visma Advisor Period & År

Vanliga frågor

Här hittar du vanliga frågor kring ditt program.


Visma Advisor Period & År

Supportforum

Ställ din fråga, sök svar eller ge tips.


Visma Advisor Period & År