Vanliga frågor och svar

Hur lämnar jag in årsredovisningen digitalt?

Under Årsredovisning - Digital inlämning kan du lämna in din årsredovisning digitalt genom att klicka på knappen Lämna in. Läs mer i hjälptexten Digital inlämning av årsredovisning för att ta reda på hur du ska gå tillväga. 

Du har även möjlighet att signera din årsredovisning digitalt med vår tjänst Visma Sign från programmet. 

Film - Lämna in din årsredovisning digitalt med Visma Advisor Period & År 

Artikel - Digital inlämning av årsredovisning - så funkar det 

Kan jag skapa egna kontroller för avstämning?

Under Underhåll - Kontroller så finns det möjlighet att skapa egna kontroller eller att kopiera en befintlig. Läs mer i Kontrollinställningar. 

Hur skapar jag en bilaga i Visma Advisor Period & År?

Du skapar bilagor på fliken Översikt på sidan Periodavslut - Balansavstämning genom att klicka på gemet i kolumnen Bilagor. 

Det går också bra att skapa dessa via fliken Bilagor och klicka på det gröna gemet uppe till höger. 

Läs mer i Balansavstämning.  

Film - Arbeta med externa bilagor i Visma Advisor Period & År 

Film - Bildunderlag från Visma eEkonomi till Visma Advisor Period & År  

Vilka uppgifter kopieras mellan avstämningsperioderna?

Enbart bilagor med inställningen Ja, med uppgifter kopieras mellan vanliga avstämningsperioder (P1-P2 upp till P11-P12). 

När P12 är låst och årsavslutsperioden (P13) startas, kopieras följande från P12 till P13: 

  • Statusmarkeringar för konton. 
  • Statusmarkeringar och kommentarer i checklistan. 
  • Alla bilagor som skapades under P12 (oavsett inställning). 

Läs mer om regler för kopiering mellan perioderna P12, P13 och P1 

Hur ser bokslutsprocessen ut med Visma Advisor Period & År?

Om man jämför med ett traditionellt arbetssätt talar våra kunder om mellan en 70- och 40-procentig minskning av arbetstiden med avstämningar. Därför visar vi i artikeln om Hur jobbar du med periodavstämningar och årsbokslut hur bokslutsprocessen ser ut för att du ska kunna arbeta effektivt med Visma Advisor Period & År.  

Film - Månadsbokslut med Visma Advisor Period & År 

Film - Månadsbokslut ett lyft för enmansbyrån 

Varför kan jag inte starta Visma Advisor Period & År på en kund?

Troligtvis deltar du inte på uppdraget i Visma Advisor. Gå till fliken Uppdrag på kunden och kontrollera om du är ansvarig eller deltar på uppdraget. 

Om du är osäker på vilket uppdrag som är kopplad till ett samarbete kan du som har full behörighet se detta inne i Visma Advisor under Underhåll - Kund - Samarbeten. Markera rutan Visa även kopplade och klicka sedan på penn-symbolen för att se vilket uppdrag som en tjänst är kopplad till. 

Hur läggs momsinställningar till för konton i Visma Advisor Period & År?

Vid integration med Visma eEkonomi: 

När data importeras direkt från Visma eEkonomi till Visma Advisor Period & År hämtas momskoder för momskonton (2600-2649) och försäljningskonton (3000-3999). Utifrån dessa momskoder föreslås momsinställningar som används i momskontrollen. 

För resterande konton har vi valt att inte inhämta momskoder. Istället föreslår vi en momsinställning utifrån hur kontona är kopplade mot referenskonton i Kundens kontoplan. Anledningen till detta är att de flesta kostnadskonton inte har någon momskod i Visma eEkonomi. 

Vi försöker göra en så korrekt momsinställning som möjligt, men i de fall föreslagen momsinställningar är fel så måste du som användare själv ändra inställningen. När du har gått igenom och ändrat felaktiga inställningar så sparas de och kopieras till nästa period. Det innebär att anpassningen bara behöver göras en gång. 

Vid import av SIE-fil: 

Alla momsinställningar förelås utifrån kontonas koppling mot referenskonton. 

Kan jag exportera bokslutsverifikationer som jag skapat i Visma Advisor Period & År?

Ja, det är möjligt att överföra manuellt skapade och systemgenererade bokslutsverifikationer från Visma Advisor Period & År till ett affärssystem som stödjer import av denna filtyp. 

Gå till Bokslutsverifikationer och välj Exportera bokslutsverifikationer som SI-fil eller Exportera bokslutsverifikationer till Visma eEkonomi för att starta processen. Endast verifikationer med statusen Ej överförd kommer att inkluderas i exporten. 

Supportfilmer

Så fungerar Visma Advisor Period & År 


I den här filmen visar vi vilka smarta funktioner som finns i Visma Period & År och hur du använder dig av automatiska kontroller, checklistor och skapar bilagor. 

Bildunderlag från Visma eEkonomi till Visma Advisor Period & År


Visste du att du kan se de kopplade bildunderlagen från Visma eEkonomi i resultatanalysen i Visma Advisor Period & År?

Lämna in din årsredovisning digitalt med Visma Advisor Period & År


I den här filmen visar vi hur du lämnar in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket via Visma Advisor Period & År. 

Arbeta med externa bilagor i Visma Advisor Period & År


Här visar vi exempel på externa bilagor som du kan ladda upp i Visma Advisor Period & År.  

 

Skriven hjälp

Läs hjälpen eller våra steg-för-steg-guider. 

Till hjälpen
 

Vanliga frågor

Här hittar du vanliga frågor kring ditt program.

Till hjälpen