Vanliga frågor och svar

Hur flyttar jag konton i balans- och resultaträkningen?

Kontons placering styrs av det referenskonto som kontot är kopplat till. För att ändra ett kontos placering behöver du ändra dess referenskonto. Du gör det genom att redigera kontot från Underhåll - Kontoplan.

Läs mer i hjälpavsnittet Kontoplan

Hur gör jag för att använda Visma Advisor Period & År för byråns egna bruk?

Att använda Visma Advisor Period & År för byråns egna bruk innebär att redovisningsbyråer med bolagsformerna aktiebolag som följer regelverket K2, K3 eller enskild firma med deklarationsblanketterna INK1 och NE bilaga nu kan använda Visma Advisor Period & År kostnadsfritt för byråns egna bruk. Det enda som krävs är att du arbetar i Visma Advisor. 

För att komma igång behöver du fylla i formuläret Visma Advisor Period & År för eget bruk.

När formuläret är ifyllt kommer vi att kontakta dig för att aktivera tjänsten. När du sedan loggar in på vismaspcs.se kommer ikonen Visma Period & År att finnas under sidan Mina tjänster och du kan då börja arbeta i programmet.

Hur lämnar jag in årsredovisningen digitalt?

Under Årsredovisning - Inlämning kan du lämna in din årsredovisning digitalt genom att klicka på knappen Lämna in. Läs mer i hjälptexten Digital inlämning av årsredovisning för att ta reda på hur du ska gå tillväga. 

Du har även möjlighet att signera din årsredovisning digitalt med vår tjänst Visma Sign från programmet. 

Artikel - Digital inlämning av årsredovisning - så funkar det 

Film - Digital inlämning av årsredovisning med Visma Advisor Period & År

Kan jag skapa egna kontroller för avstämning?

Under Underhåll - Kontroller så finns det möjlighet att skapa egna kontroller eller att kopiera en befintlig. Läs mer i Kontrollinställningar. 

Hur skapar jag en bilaga i Visma Advisor Period & År?

Du skapar bilagor på fliken Översikt på sidan Periodavslut - Balansavstämning genom att klicka på gemet i kolumnen Bilagor. 

Det går också bra att skapa dessa via fliken Bilagor och klicka på det gröna gemet uppe till höger. 

Läs mer i Balansavstämning.  

Film - Arbeta med externa bilagor i Visma Advisor Period & År 

Film - Bildunderlag från Visma eEkonomi till Visma Advisor Period & År  

Vilka uppgifter kopieras mellan avstämningsperioderna?

Enbart bilagor med inställningen Ja, med uppgifter kopieras mellan vanliga avstämningsperioder (P1-P2 upp till P11-P12). 

När P12 är låst och årsavslutsperioden (P13) startas, kopieras följande från P12 till P13: 

  • Statusmarkeringar för konton. 
  • Statusmarkeringar och kommentarer i checklistan. 
  • Alla bilagor som skapades under P12 (oavsett inställning). 

Läs mer om regler för kopiering mellan perioderna P12, P13 och P1 

Hur ändrar jag kontoinställningar?

I Balansavstämningen och Resultatanalysen kan du ändra kontoinställningar genom att Vila med muspekaren över kontot och välj Redigera kontoinställningar (Penn-ikonen), så kan du direkt göra ändringar som att ändra referenskonto, sätta alternativt referenskonto, uppdatera kopplingar mot deklarationsblanketter eller ändra inställningar för momskontrollerna.

Varför kan jag inte starta Visma Advisor Period & År på en kund?

Troligtvis deltar du inte på uppdraget i Visma Advisor. Gå till fliken Uppdrag på kunden och kontrollera om du är ansvarig eller deltar på uppdraget. 

Om du är osäker på vilket uppdrag som är kopplad till ett samarbete kan du som har full behörighet se detta inne i Visma Advisor under Underhåll - Kund - Samarbeten. Markera rutan Visa även kopplade och klicka sedan på penn-symbolen för att se vilket uppdrag som en tjänst är kopplad till. 

Hur läggs momsinställningar till för konton i Visma Advisor Period & År?

Vid integration med Visma eEkonomi: 

När data importeras direkt från Visma eEkonomi till Visma Advisor Period & År hämtas momskoder för momskonton (2600-2649) och försäljningskonton (3000-3999). Utifrån dessa momskoder föreslås momsinställningar som används i momskontrollen. 

För resterande konton har vi valt att inte inhämta momskoder. Istället föreslår vi en momsinställning utifrån hur kontona är kopplade mot referenskonton i Kundens kontoplan. Anledningen till detta är att de flesta kostnadskonton inte har någon momskod i Visma eEkonomi. 

Vi försöker göra en så korrekt momsinställning som möjligt, men i de fall föreslagen momsinställningar är fel så måste du som användare själv ändra inställningen. När du har gått igenom och ändrat felaktiga inställningar så sparas de och kopieras till nästa period. Det innebär att anpassningen bara behöver göras en gång. 

Vid import av SIE-fil: 

Alla momsinställningar förelås utifrån kontonas koppling mot referenskonton. 

Kan jag exportera bokslutsverifikationer som jag skapat i Visma Advisor Period & År?

Ja, det är möjligt att överföra manuellt skapade och systemgenererade bokslutsverifikationer från Visma Advisor Period & År till ett affärssystem som stödjer import av denna filtyp. 

Gå till Bokslutsverifikationer och välj Exportera bokslutsverifikationer som SI-fil eller Exportera bokslutsverifikationer till Visma eEkonomi för att starta processen. Endast verifikationer med statusen Ej överförd kommer att inkluderas i exporten. 

Hur hanterar jag eget kapital för en Enskild Firma i Advisor Period & År?

Inför ett nytt räkenskapsår ska bokföringen på eget kapital omföras till konto 2010, detta gör tjänsten per automatik via en systemverifikation i samband med årsavslutet för den enskilda firman. För att systemverifikationen ska skapas behöver du lägga till/skapa Bilagan “Eget kapital specifikation” i Balansavstämningen.

I och med att bilagan skapas görs omföringen av övriga eget kapital konton till 2010 och du kan se resultatet av omföringen på systemverifikationen under avsnittet Bokslutsverifikationer.

När det gäller Visma Advisor Period & Års automatiska kontroller och avstämning för eget kapital är tanken att du på huvudbilagan för eget kapital fyller i respektive avstämningsbelopp på varje kontorad.

Det vill säga avstämningsbelopp för till exempel konto:

  • 2011 Egna varuuttag
  • 2012 Avräkning för skatter och avgifter
  • 2013 Övriga egna uttag
  • 2016 Förändring i fond för verkligt värde
  • 2017 Årets kapitaltillskott
  • 2018 Övriga egna insättningar med flera

Anger du inte ett avstämningsbelopp kommer Visma Advisor Period & År visa dig en avstämningsdifferens mellan det omförda beloppet och kontosaldot (som nu är noll efter omföringen).

Om du har missat att skriva in ett avstämningsbelopp och får en differens kan du enkelt skriva in differensen som avstämningsbelopp på huvudbilagan för att bli av med differensen.

Läs mer i hjälpavsnittet Eget kapital specifikation (för enskild firma)

Lär dig mer om Visma Advisor Period & År

Anmäl dig till kostnadsfria webbinarier i Visma Advisor Period & År

Utbildningen vänder sig till redovisningsbyråer som ska börja använda Visma Advisor Period och År. Du som driver redovisningsbyrå vet att vissa perioder är mer intensiva än andra. Först är det alla bokslut, sedan deklarationer. Visma Advisor Period & År automatiserar arbetet med bokslut och skatt, och du får mer tid över – även i högsäsong.
 

ANMÄL DIG HÄR 

Supportfilmer

Arbeta med K10 i Visma Advisor Period & År


I den här filmen får du veta mer om hur du arbetar med blanketten K10 - Kvalificerade andelar i fåmansföretag, i Visma Advisor Period & År.

Deklarera från Visma Advisor Period & År


I den här filmen får du veta mer om hur du arbetar med deklarationer i Visma Advisor Period & År.

Lämna in din årsredovisning digitalt med Visma Advisor Period & År


I den här filmen visar vi hur du lämnar in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket via Visma Advisor Period & År. 

Arbeta med externa bilagor i Visma Advisor Period & År


Här visar vi exempel på externa bilagor som du kan ladda upp i Visma Advisor Period & År.  

 

Skriven hjälp

Läs hjälpen eller våra steg-för-steg-guider. 

till skriven hjälp
 

Vanliga frågor

Här hittar du vanliga frågor kring ditt program.

till vanliga frågor