Visma utvecklarpaket för Visma Integration
- kommersiellt bruk

Med hjälp av Visma Integration kan du koppla ett eller flera anpassade program till Visma Administration 500, 1000 och 2000, Visma Förening, Mamut Enterprise, Visma Lön 600, Visma Compact samt Visma eEkonomi.

Dokumentation

Visma Administration/Visma Förening

Information om nyheterna i version 2019.2 av Visma Administration/Visma Förening » 

 

Visma Compact

Mamut Enterprise

Visma Lön 600

Visma eEkonomi

Ladda ner program

Visma Administration

Visma Compact

Visma Förening

Mamut Enterprise

Visma Lön 600

Visma eEkonomi är ett webbaserat program. Frågor och tillgång till testmiljön fås genom att höra av sig till partner.spcs@visma.com

Forum

Ställ frågor och  få svar på Visma eEkonomi Integration och Visma Administration/Förening Integration.

Support

Support på utvecklarpaketet ges via mejl på adressen api.support@vismaspcs.se