Uppdatera till senaste version

Vi vill att du alltid ska arbeta i den senaste versionen av ditt program. På detta sätt:

 • arbetar du tryggt och säkert
 • får tillgång till alla funktioner
 • följer lagar och regler
 • och du får hjälp när du kontaktar vår support.

Sedan version 2021 som du använder nu har det kommit flera funktioner och förbättringar. Här är några av nyheterna som tillkommit sedan din version:   

Fler önskemål från dig som kund

Vi fortsätter att ta hand om de önskemål vi får från er kunder, och till de senaste versionerna har vi fått med en hel del smått och gott!

Kika på detta :)

 • Större bilder på artiklar
 • Förbättrad prisinläsning
 • Husarbete/grön teknik på offerter
 • Koder om du vill använda fakturabelopp och valuta i dina mejl
 • Attestansvarig per leverantör
 • Leverera alla rader på leverantörsfakturan
 • Bilagan visas direkt på leverantörsfakturan
 • Fler kolumner under Beställning
 • Ert referensnummer (25 tecken)
 • Inaktiva artiklar visas inte längre
 • Utgående finns som valbar kolumn
 • En massa nya kolumner inför inventeringen
 • Kreditfakturans belopp går nu att ändra
 • Små finesser när du arbetar med betalningspåminnelse
 • Förbättringar på utskriften Leverantörsskulder och Kundfordringar
Ansök om skattereduktion för Grön teknik via fil.

Nu slipper du den manuella hanteringen när du ansöker om skattereduktion för Grön teknik. 

Sökvägar och filnamn som du vill ha dom

Med den här funktionen Sökvägar/Filnamn kan du själv bestämma var du vill spara dina utskrifter och vad de ska heta. Det gäller både pdf:er och andra filtyper. Du kanske vill att alla dina bokföringsrapporter ska sparas i en särskild mapp och att filnamnet alltid ska avslutas med dagens datum - detta kan du nu göra under Sökvägar/Filnamn.

Du kommer att ha full koll på var alla dina filer sparas! Funktionen kan också användas för att enkelt öppna en mapp och se vilka filer som finns sparade på den aktuella sökvägen.

Välj själv hur dina listlägen ska se ut

I många av programmets listlägen kan du välja vilka kolumner som ska visas och i vilken ordning. Använd denna funktionen för att anpassa dina arbetsbilder så som du vill ha dem. Högerklicka i en tabell, välj Kolumninställningar och bestäm vilka kolumner du vill se. De kolumninställningar du gör sparas per företag.

Funktionen har funnits länge, nytt i den här versionen har det tillkommit en sökrad överst i kolumnerna Tillgängliga kolumner och Valda kolumner. Det som matchar det du skriver in blir markerat i fetstil. Sedan kan du använda pilarna för att flytta kolumnerna mellan Tillgängliga kolumner och Valda kolumner.

Förbättrad orderhantering

Vi har gjort en ansiktslyftning i programdelen Order där vi lagt in flera små nyheter som vi hoppas underlätta ditt orderarbete.

Hämta underlag på nytt

Nu kan du hämta markerade underlag på nytt från dina leverantörsfakturor eller kvitton. Det är smidigt om du t ex lagt upp en ny leverantör och du vill att den ska kopplas till fler underlag, du har lagt till organisationsnummer på leverantören, skapat en konteringsmall som du vill använda på flera underlag eller om du har lagt till leverantörens artikelnummer i artikelregistret så att du kan göra inleverans på artiklarna.

Sälja fakturor med rot/rut eller grön teknik

Förutom vanliga fakturor kan du nu även sälja fakturor där du fakturerat med rot, rut eller grön teknik. När du säljer din faktura via programmet kommer det till Visma Finance AB, som betalar ut pengarna så att de finns på ditt konto nästa bankdag. Du ser alltid den aktuella kostnaden, och kan därefter välja vilka fakturor du vill sälja.

Återrapportera kundinbetalningar i formatet camt.054.

I och med att betalformaten BG Max och Total In kommer att försvinna inom kort har vi infört stöd för formatet camt.054. På så sätt kan du använda detta framtidssäkra format för att läsa in både svenska och utländska inbetalningar via fil från banken. Att läsa in dina inbetalningar via fil är ett av alla sätt att bli mer digital i ditt program. 

Innan du kan använda funktionen behöver du kontrollera dina inställningar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Inbetalningar. Du behöver även kontakta din bank så att du kan få dina inbetalningar i formatet camt.054.

Enklare att göra urval

Nu är det enklare att göra urval i programmets utskrifter. Alla fält du kan göra urval på visas i en nedfällbar lista, där de ligger i bokstavsordning. Du väljer endast de fält du vill göra urval på och på så sätt blir det tydligare vad som kommer med på utskriften.

Enklare massuppdatering

Funktionen för att massuppdatera uppgifter i programmet är helt omgjord. Nu kan du på ett mycket enklare sätt välja vilka fält du vill uppdatera och vad de ska uppdateras till. Du ser också tydligt vilka poster som påverkas av massuppdateringen.

Skicka e-faktura till privatpersoner

Du kan skicka e-fakturor till privatpersoner via Kivra. Att skicka fakturor till Kivra är enkelt, säkert, miljövänligt och sparar tid, både för dig och din kund. Kunden kan sedan betala fakturan direkt via Kivras app. Första gången du skickar en faktura till Kivra får du fylla i kontaktuppgifter och godkänna Kivras avtal.

Återrapportering av leverantörsbetalningar camt.54

Nu kan du läsa in återrapporteringsfiler i formatet camt.54. Det innebär att om du har skickat en betalfil i formatet XML/ISO20022 (pain 001.001.03) för betalning av leverantörsfakturor till banken, så kan du nu läsa tillbaka betalfilen (camt.054) till ditt program. Detta gäller både svenska och utländska betalningar.

Den här förändringen påverkar dig som har någon av bankerna Danske Bank, Handelsbanken, SEB eller Swedbank, men även om du använder Nordeas filbetalningstjänst Corporate Access.

Förhandsgranska till pdf

I versionen 2021.2 togs knappen Provutskrift bort i utskriftsdialogerna för offert/order/faktura. Vi har förstått att den här funktionen har varit saknad, så nu återinför vi möjligheten att skriva ut ett dokument utan att det påverkar dokumentets status. Detta gör du numera genom knappen Förhandsgranskning till pdf, som du hittar i samband med att du förhandsgranskar ett dokument. Via Förhandsgranskning till pdf kan du antingen skapa en pdf och/eller skriva ut pdf:en, utan att dokumentet får en markering i Skickad.

Knappen Förhandsgranskning till pdf hittar du även när du skriver ut rapporter till bildskärm.

Automatisk överföring av UB till IB

När du arbetar med flera bokföringsår parallellt finns det nu en funktion som automatiskt för över utgående balans till ingående balans när du gör förändringar i föregående år. 

Läs mer i Versionsnyheterna »

Uppdatera till senaste version

När du startar ditt program får du ett meddelande via Visma Update att det finns en ny version att installera. Klickar du på Uppdatera stängs programmet ner och installationen startar. Du kan också välja Hjälp - Uppdatera programversion inne i ditt program för att installera senaste version. 

Hämta senaste version på vår hemsida »