Uppdatera till senaste version

Vi vill att du alltid ska arbeta i den senaste versionen av ditt program. På detta sätt:

 • arbetar du tryggt och säkert
 • får tillgång till alla funktioner
 • följer lagar och regler
 • och du får hjälp när du kontaktar vår support.

Sedan version från 2019 som du använder nu har det kommit flera funktioner och förbättringar. Här är några av nyheterna som tillkommit sedan din version:   

Fler önskemål från dig som kund

Vi fortsätter att ta hand om de önskemål vi får från er kunder, och till de senaste versionerna har vi fått med en hel del smått och gott!

Kika på detta :)

 • Större bilder på artiklar
 • Förbättrad prisinläsning
 • Husarbete/grön teknik på offerter
 • Koder om du vill använda fakturabelopp och valuta i dina mejl
 • Attestansvarig per leverantör
 • Leverera alla rader på leverantörsfakturan
 • Bilagan visas direkt på leverantörsfakturan
 • Fler kolumner under Beställning
 • Ert referensnummer (25 tecken)
 • Inaktiva artiklar visas inte längre
 • Utgående finns som valbar kolumn
 • En massa nya kolumner inför inventeringen
 • Kreditfakturans belopp går nu att ändra
 • Små finesser när du arbetar med betalningspåminnelse
 • Förbättringar på utskriften Leverantörsskulder och Kundfordringar
Ansök om skattereduktion för Grön teknik via fil.

Nu slipper du den manuella hanteringen när du ansöker om skattereduktion för Grön teknik. 

Sökvägar och filnamn som du vill ha dom

Med den här funktionen Sökvägar/Filnamn kan du själv bestämma var du vill spara dina utskrifter och vad de ska heta. Det gäller både pdf:er och andra filtyper. Du kanske vill att alla dina bokföringsrapporter ska sparas i en särskild mapp och att filnamnet alltid ska avslutas med dagens datum - detta kan du nu göra under Sökvägar/Filnamn.

Du kommer att ha full koll på var alla dina filer sparas! Funktionen kan också användas för att enkelt öppna en mapp och se vilka filer som finns sparade på den aktuella sökvägen.

Välj själv hur dina listlägen ska se ut

I många av programmets listlägen kan du välja vilka kolumner som ska visas och i vilken ordning. Använd denna funktionen för att anpassa dina arbetsbilder så som du vill ha dem. Högerklicka i en tabell, välj Kolumninställningar och bestäm vilka kolumner du vill se. De kolumninställningar du gör sparas per företag.

Funktionen har funnits länge, nytt i den här versionen har det tillkommit en sökrad överst i kolumnerna Tillgängliga kolumner och Valda kolumner. Det som matchar det du skriver in blir markerat i fetstil. Sedan kan du använda pilarna för att flytta kolumnerna mellan Tillgängliga kolumner och Valda kolumner.

Förbättrad orderhantering

Vi har gjort en ansiktslyftning i programdelen Order där vi lagt in flera små nyheter som vi hoppas underlätta ditt orderarbete.

Hämta underlag på nytt

Nu kan du hämta markerade underlag på nytt från dina leverantörsfakturor eller kvitton. Det är smidigt om du t ex lagt upp en ny leverantör och du vill att den ska kopplas till fler underlag, du har lagt till organisationsnummer på leverantören, skapat en konteringsmall som du vill använda på flera underlag eller om du har lagt till leverantörens artikelnummer i artikelregistret så att du kan göra inleverans på artiklarna.

Sälja fakturor med rot/rut eller grön teknik

Förutom vanliga fakturor kan du nu även sälja fakturor där du fakturerat med rot, rut eller grön teknik. När du säljer din faktura via programmet kommer det till Visma Finance AB, som betalar ut pengarna så att de finns på ditt konto nästa bankdag. Du ser alltid den aktuella kostnaden, och kan därefter välja vilka fakturor du vill sälja.

Återrapportera kundinbetalningar i formatet camt.054.

I och med att betalformaten BG Max och Total In kommer att försvinna inom kort har vi infört stöd för formatet camt.054. På så sätt kan du använda detta framtidssäkra format för att läsa in både svenska och utländska inbetalningar via fil från banken. Att läsa in dina inbetalningar via fil är ett av alla sätt att bli mer digital i ditt program. 

Innan du kan använda funktionen behöver du kontrollera dina inställningar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Inbetalningar. Du behöver även kontakta din bank så att du kan få dina inbetalningar i formatet camt.054.

Enklare att göra urval

Nu är det enklare att göra urval i programmets utskrifter. Alla fält du kan göra urval på visas i en nedfällbar lista, där de ligger i bokstavsordning. Du väljer endast de fält du vill göra urval på och på så sätt blir det tydligare vad som kommer med på utskriften.

Enklare massuppdatering

Funktionen för att massuppdatera uppgifter i programmet är helt omgjord. Nu kan du på ett mycket enklare sätt välja vilka fält du vill uppdatera och vad de ska uppdateras till. Du ser också tydligt vilka poster som påverkas av massuppdateringen.

Skicka e-faktura till privatpersoner

Du kan skicka e-fakturor till privatpersoner via Kivra. Att skicka fakturor till Kivra är enkelt, säkert, miljövänligt och sparar tid, både för dig och din kund. Kunden kan sedan betala fakturan direkt via Kivras app. Första gången du skickar en faktura till Kivra får du fylla i kontaktuppgifter och godkänna Kivras avtal.

Återrapportering av leverantörsbetalningar camt.54

Nu kan du läsa in återrapporteringsfiler i formatet camt.54. Det innebär att om du har skickat en betalfil i formatet XML/ISO20022 (pain 001.001.03) för betalning av leverantörsfakturor till banken, så kan du nu läsa tillbaka betalfilen (camt.054) till ditt program. Detta gäller både svenska och utländska betalningar.

Den här förändringen påverkar dig som har någon av bankerna Danske Bank, Handelsbanken, SEB eller Swedbank, men även om du använder Nordeas filbetalningstjänst Corporate Access.

Automatisk överföring av UB till IB

När du arbetar med flera bokföringsår parallellt finns det nu en funktion som automatiskt för över utgående balans till ingående balans när du gör förändringar i föregående år. 

Förhandsgranska till pdf

I versionen 2021.2 togs knappen Provutskrift bort i utskriftsdialogerna för offert/order/faktura. Vi har förstått att den här funktionen har varit saknad, så nu återinför vi möjligheten att skriva ut ett dokument utan att det påverkar dokumentets status. Detta gör du numera genom knappen Förhandsgranskning till pdf, som du hittar i samband med att du förhandsgranskar ett dokument. Via Förhandsgranskning till pdf kan du antingen skapa en pdf och/eller skriva ut pdf:en, utan att dokumentet får en markering i Skickad.

Knappen Förhandsgranskning till pdf hittar du även när du skriver ut rapporter till bildskärm.

Ny programdel: Fakturahantering

Vi har en ny programdel Fakturahantering där du på ett enkelt sätt kan hantera de fakturor du ska skicka till dina kunder. Du kan enkelt hantera en större mängd fakturor, få en bättre överblick och minska risken för fel. 

Här visas alla de fakturor som ännu inte är skickade till kund. Du kan sortera och göra urval, söka efter en viss typ av fakturor och markera de fakturor du vill skicka. Du kan även enkelt ändra hur du ska skicka fakturan och du ser direkt i arbetsbilden hur fakturan kommer att se ut. När du är klar använder du kommandot Skicka fakturor. Fakturorna skapar du i programdelen Kundfakturor precis som tidigare.

Sälj dina fakturor direkt i programmet

Nu kan du sälja dina fakturor direkt från programmet. Du gör det enklast via den nya programdelen Fakturahantering, men kan också göra det direkt från fakturan. Tjänsten heter Visma Betalt Direkt och är gratis att aktivera och har inga fasta kostnader.

Du säljer din kundfaktura till Visma Finance AB och pengarna betalas ut till ditt konto nästa bankdag. Du får alltid se den aktuella kostnaden för att sälja en faktura och kan därefter välja vilka fakturor du vill sälja. Avgiften är vanligtvis 2-3% av fakturans totalbelopp och baseras på fakturabelopp och förfallodag. 

När du har sålt din faktura hjälper Visma Finance AB dig med själva fakturahanteringen - de skickar den sålda fakturan till kunden och sköter påminnelsehanteringen om din kund inte skulle betala i tid. Smidigt, effektivt och ett sätt att vara säker på att man får betalt!

Stöd för nytt betalformat

Nu finns det stöd för att skicka svenska betalningar i formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03) även för dig som har Danske Bank, Handelsbanken, SEB eller Swedbank. Har du Nordea som bank så har det funnits stöd för detta format sedan tidigare. XML/ISO20022 (pain.001.001.03) är ett framtidssäkert format och hanterar både inhemska/utländska betalningar.

Periodisera leverantörsfaktura

En av flera förbättringsförslag från kunder i version 2021.1 är att du nu kan periodisera leverantörsfakturor på kommande år.

Grön teknik

Från version 2021.0 hanterar programmet Grön teknik, dvs skattereduktion för installation av solceller, laddstation för elbil samt installation för lagring av egenproducerad elenergi.

Ny programdel - Inläsning av underlag för e-fakturor och Visma Scanner

Vi har gjort förbättringar för att du ska kunna jobba mer digtalt. Vill du arbeta smart och effektivt vinner du mycket på att ta emot e-fakturor från dina leverantörer, men också genom att fota dina kvitton i appen Visma Scanner för att sedan föra över de tolkade underlagen i programmet.

Inläsning underlag som du hittar under Inköp respektive Bokföring kan du läsa in både e-fakturor och underlag från appen Visma Scanner. De underlag som går att läsa in visas i en lista och du väljer själv vilka underlag du vill skapa leverantörsfakturor/verifikationer för.

Uppgraderad databashanterare

För att följa med i utvecklingen har vi uppdaterat SQL-databasen i version 2020.2 till SQL Server 2017 Express. Har du ett äldre operativsystem (t ex Windows 7) som inte är kompatibelt med denna SQL-version, kommer programmet ändå fortsätta fungera. Då används istället SQL Server 2014 Express.

Valbara kolumner för leverantörens artikelnummer

Det finns nu fler kolumner att lägga till i den tabell som visas när du klickar i kolumnen Leverantörens artikelnummer. Den här kolumnen finns i programdelen Inköp under BeställningInkommande följesedel och Leverantörsfaktura. För att lägga till kolumner högerklickar du och väljer Kolumninställningar.

Ange specifikt kundfordranskonto på kund

Vill du kunna ange ett specifikt kundfordranskonto på en kund kan du nu göra det under Försäljning - Kunder, fliken Fler uppgifter. Kontot du anger här används då istället för det kundfordranskonto som är angett i företagsinställningarna.

Arbetar du med avtalshantering kan du även här välja om du vill att kundfordranskontot som är angett på kund ska användas vid fakturering av avtalet. Du hittar inställningen Hämta kundfordranskonto från kundregistret vid fakturering under både Försäljning - Avtal, fliken Faktureringsplan och Försäljning - Avtalsmallar, fliken Avtalsmall.

Nytt betalformat Nordea

Nordea är på väg att fasa ut betalfiler i formaten PO3 och LB till förmån för xml-formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03). I den här programversionen har vi därför lagt in stöd för att skicka betalfiler i det nya formatet. Formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03) hanterar både inhemska/utländska betalningar och kreditfakturor.

Eftersom PO3 och LB kommer att försvinna inom kort är det bra att byta till Nordeas mer framtidssäkra betalformat redan nu. Du gör detta genom att markera XML/ISO20022 (pain.001.001.03) under Arkiv - Inställningar- Företagsinställningar - Betalningar - Utbetalningar. Det nya formatet fungerar oavsett om du använder internetbanken Nordea Business eller filbetalningstjänsten Corporate Access.

e-fakturor kan skrivas ut i färg

Ett efterfrågat önskemål har varit att e-fakturor ska kunna skrivas ut i färg. Det tillkommer ingen extra kostnad för att skriva ut fakturor i färg och du behöver inte ändra någon inställning i programmet. Är din logotyp i färg så kommer den att bli det på fakturautskriften också.

Byta fakturatyp

Det händer att man råkar välja fel fakturatyp, t ex så blir det en faktura när det skulle vara en kreditfaktura. Från version 2020.0 kan du nu enkelt byta fakturatyp på både kundfakturor och leverantörsfakturor - förutsatt att fakturan inte innehåller några fakturarader/konteringsrader - men dessa rader kan du ta bort om fakturan inte är journalförd.

För kundfakturor kan du byta mellan faktura, kreditfaktura och kontantnota, och när det gäller leverantörsfakturor kan du välja mellan faktura, kreditfaktura och räntefaktura.

Kopiera verifikation

En funktion som våra kunder frågat efter. Nu under Bokföring - Verifikationer kan du gå in på en verifikation och välja knappen Kopiera. Förutsättningen är verifikationen är inom samma bokföringsår och om du använder verifikationsserier så ska den vara markerad för Manuell registrering.

Läs mer i Versionsnyheterna »

Uppdatera till senaste version

När du startar ditt program får du ett meddelande via Visma Update att det finns en ny version att installera. Klickar du på Uppdatera stängs programmet ner och installationen startar. Du kan också välja Hjälp - Uppdatera programversion inne i ditt program för att installera senaste version. 

Hämta senaste version på vår hemsida »