Avsluta serviceavtal

När du har ett serviceavtal på dina produkter har du tillgång till våra internettjänster, gratis support och du är alltid uppdaterad med de senaste versionerna. Du får också rabatter på alla våra utbildningar och vissa av våra program. Läs mer om nyttan med serviceavtal.

Begränsad version

Om du avslutar ditt serviceavtal har du rätt att arbeta vidare i den version du hade när du avslutade ditt avtal. Har du Visma Enskild Firma eller Visma Lön 300/600 har du rätt att ladda ner en begränsad version för att kunna rapportera till Fora och deklaration för det året du hade avtal för. 

Ladda ner version 

Visma Enskild Firma 

Visma Lön 300/600

Vill du köpa serviceavtal kontaktar du vår försäljningsavdelning på 0470-70 61 00 eller via [email protected].