Visma Administration till Visma eEkonomi Fakturering

Ett smart samarbete där din kund fakturerar och hanterar betalningar i Visma eEkonomi Fakturering och du tar hand om resten i Visma Administration.

"Jag har längtat efter den här tjänsten så länge! Jag kan jobba kvar i Administration medan min kund sköter sin fakturering i eEkonomi Fakturering och ingen behöver anpassa sig efter den andra.
Det känns helt fantastiskt."

- Moffe Lundberg, M360 Ekonomi AB

Så arbetar du med kundens redovisning

Visma eEkonomi App - samarbeta

Kundfakturor & inbetalningar

Med inlästa fakturor/inbetalningar från Visma eEkonomi Fakturering har du kontroll över reskontran. Du journalför, sköter kravhantering, hanterar momsrapport med mera - precis som vanligt!

Välj vem som ska hantera inbetalningarna

Om din kund inte vill stämma av inbetalningarna själv kan du göra det åt dem. Inbetalningar som registreras i Visma Administration synkroniseras tillbaka till Visma eEkonomi Fakturering. Exempelvis om du vill läsa in en återrapporteringsfil för inbetalningar.

Leverantörsfakturor & kvitton

Med Visma Scanner-appen fotar kunden sina leverantörsfakturor och kvitton med mobilen. Med ett knapptryck får du in informationen i Visma Administration som digitala underlag när du ska registrera leverantörsfakturor och verifikationer. 

Registrera underlagen löpande

Med hjälp av de digitala underlagen för leverantörsfakturor och kvitton registrerar du händelserna i programmet enligt dina ordinarie rutiner. Skillnaden är att du har underlaget på skärmen och ser uppgifter/kommentarer från kunden. Du slipper alltså invänta pappersunderlagen för att påbörja registreringen. 

Läs in leverantörsfakturorna helt elektroniskt

Spetsa samarbetet med Digitala fakturor och dokument för att läsa in alla leverantörsfakturor helt elektroniskt. Du slipper allt extra arbete med manuell stansning och pappersunderlag. 

Anteckningar & aviseringar
Visma Ekonomiöversikt

Hantera kundens redovisning & resultat

Underlagen från Visma eEkonomi Fakturering och Visma Scanner kommer in i ordinarie rutiner i Visma Administration och du kan därför arbeta som vanligt med kundens bokföring.

Dela med dig av resultatet

När du vill dela med dig av resultatet laddar du upp bokföringsdata i Visma Ekonomiöversikt. Med tydliga grafer och rapporter får kunden insikt i hur det går. I tjänsten ingår obegränsat antal användare.

Spetsa samarbetet med Ekonomiöversikt Standard

Få mer funktionalitet och flexibilitet, budget & prognos, behörighetsstyrning med mera.

Aktivera samarbetet

Så här kommer du igång.

Via Visma Advisor Via Visma Byråstöd

Vanliga frågor om samarbetet

Vad är Visma eEkonomi Fakturering?

Visma eEkonomi Fakturering är vårt enklaste faktureringsprogram. Allt för att din kund ska kunna fokusera på sin huvudsyssla, snarare än bokföring. Kunden kan hantera sina kunder, artiklar, kundfakturor och inbetalningar och du sköter resten i Visma Administration.

Läs mer här: Visma eEkonomi Fakturering »  

Hur mycket kostar Visma eEkonomi Fakturering?

Kvartal (3 mån): 109 kr/mån
Årsvis (12 mån): 99 kr/mån

Priset avser en slutanvändare. Byråns medarbetare är ej inkluderad.

Kan min kund testa Visma eEkonomi Fakturering?

För att starten på ert samarbete ska bli så bra som möjligt rekommenderar vi att kunden inte testar Visma eEkonomi Fakturering innan ni aktiverar samarbetet.

Om kunden testar Visma eEkonomi Fakturering och ni vid starten av ert samarbete behöver migrera data från ett tidigare program kommer ni behöva göra en omstart av tjänsten och gå igenom startguiden igen. 

Hänvisa istället till våra filmer som visar hur det fungerar: Visma eEkonomi Fakturering på Youtube »

Vad är skillnaden mellan Visma eEkonomi Fakturering och Visma Webbfakturering?

Den största skillnaden för dig som redovisningsbyrå är att Visma eEkonomi Fakturering har “huvudansvar” för register och fakturor. Om du vill ändra något, t ex en registerpost, behöver du göra ändringen i Visma eEkonomi Fakturering istället för i Visma Administration. 

Hur flyttar jag över en kund från Visma Webbfakturering till Visma eEkonomi Fakturering?

Boka en tid med vår support så hjälper vi till med bytet! All information kring detta hittar du på vår migreringssida »

Vilket fakturanummer ska kunden börja på i Visma eEkonomi Fakturering?

Finns det fakturor sedan tidigare i ett annat program? I så fall fortsätter kunden där de slutade och väljer nästkommande fakturanummer.

Kan man lägga till fler användare i Visma eEkonomi Fakturering?

Absolut! Den som står som administratör av programmet kan köpa och lägga till extra användare. Läs mer om licenser och användare

Hur överför jag register till Visma eEkonomi Fakturering?

Den som har ett register att överföra, dvs du eller din kund, behöver kontakta oss för att få hjälp med överföringen. 

Hur ändrar jag fakturamottagare?

1. Gå till vismaspcs.se och logga in på Mina tjänster.
2. Välj Samarbeten i menyn.
3. Klicka på penn-ikonen för den aktuella tjänsten.
4. Ändra fakturamottagare.

Fakturamottagaren ändras fr.o.m nästa avtalsperiod.

Vem registrerar inbetalningar?

Du och din kund behöver komma överens om vem som registrerar inbetalningar. Oavsett vem som gör inbetalningarna kommer inbetalningarna att vara synliga i båda programmen.

Hur avslutar jag ett samarbete?

1. Gå till vismaspcs.se och logga in på Mina tjänster.
2. Välj Samarbeten i menyn. 
3. Klicka på penn-ikonen till höger om den tjänst där du vill avsluta samarbetet.
4. Välj Avsluta samarbetet.
5. Välj vad som ska hända efter avslutat samarbete. 
6. Bekräfta genom att välja Avsluta samarbetet.

Din kund kan välja att jobba vidare med Visma eEkonomi Fakturering fristående. Väljer ni att avsluta tjänsten helt har kunden tillgång till befintlig information men kan inte göra några ändringar.