För dig som är redovisningsbyrå

Vi hjälper dig med flytten till Visma eEkonomi

Vad kul att du vill byta till Visma eEkonomi. Oavsett vilket program du använder i dagsläget för dina klienters redovisning kan vi hjälpa dig med flytten till Visma eEkonomi - lätt som en plätt! Välj vilket program du flyttar ifrån så beskriver vi steg för steg hur det går till.

Välj vilket program du flyttar ifrån

Står du inför en större omställning och ska flytta många klienter från Visma Administration kan du kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt, ring oss på 0470-70 61 60. Annars går du vidare och följer instruktionerna här för att få hjälp att flytta ett företag i taget till Visma eEkonomi.

Det här får du med dig från Visma Administration

 • Företagsuppgifter
 • Kundregister
 • Kundgrupper
 • Leverantörsregister
 • Artikelregister
 • Artikelgrupper
 • Enheter
 • Prislista*
 • Obetalda kundfakturor
 • Obetalda leverantörsfakturor
 • Bokföringsår**
 • Verifikationer
 • Ingående balans
 • Resultatenheter/projekt
 • Leveransvillkor
 • Leveranssätt
 • Betalningsvillkor

  *Vi överför en prislista, standardprislistan.
  **Vi överför de sju senaste åren i flytten.


1. Inför flytten

Börja med att gå igenom vår Checklista innan flytten »

2. Aktivera samarbete i Visma eEkonomi

Innan vi kan flytta data behöver du aktivera ett samarbete i Visma eEkonomi för att skapa ett företag där. Detta gör du enkelt via Visma Advisor eller Visma Byråstöd.

Läs mer i hjälpavsnittet nedan beroende på vilket program du har:
Aktivera samarbete i Visma Advisor »
Aktivera samarbete i Visma Byråstöd »

3. Flytta ditt företag

 1. Starta Visma Administration och gå in i det företag du önskar flytta till Visma eEkonomi.
 2. Välj Arkiv - Export-Överför uppgifter vid byte till Visma eEkonomi och följ guiden. 

Det här får du med dig från Björn Lundén

 • Kundregister
 • Leverantörsregister
 • Artikelregister
 • Bokföring - med hjälp av Sie-filer kan du enkelt flytta med din bokföring på egen hand för så många räkenskapsår som du önskar.

Gör så här:

I Björn Lundén

Exportera SIE-fil av typen SIE 4 som innehåller transaktioner. Du exporterar en SIE-fil för varje räkenskapsår du vill flytta med till Visma eEkonomi.

Vi kan hjälpa dig att importera kund-, leverantör- och artikelregister men du behöver bara exportera de register du vill flytta med till Visma eEkonomi. Får du välja filformat är formatet CSV att föredra, alternativt om du kan välja Excel eller .txt. 

I Visma Advisor eller Visma Byråstöd

Aktivera samarbete i Visma eEkonomi

Du behöver aktivera ett samarbete med din kund och detta gör du enkelt via Visma Advisor eller Visma Byråstöd.

Läs mer i hjälpavsnittet nedan beroende på vilket program du har:
Aktivera samarbete i Visma Advisor »
Aktivera samarbete i Visma Byråstöd »

Starta Visma eEkonomi på aktuell kund direkt från Visma Advisor/Visma Byråstöd.

Är det första gången du går in i Visma eEkonomi följer du startguiden och väljer att du vill gå vidare med att fylla i Egna uppgifter.

 • Importera bokföring

  • Gå in under Inställningar - Import och Export
  • Välj SIE - import och export av bokföringsdata
  • Ny import
  • Bläddra fram till din SIE-fil
  • Klicka på Nästa för att fortsätta igenom guiden. Du kan även läsa mer i hjälpavsnittet Importera bokföringsdata »
 • Importera register - det hjälper vi dig med 

  • Klicka på knappen nedan för att starta guiden där du beställer flytten av register till Visma eEkonomi.
  • Du får fylla i dina kunduppgifter och ladda upp dina filer som du exporterade från Bokio.
  • Du får sedan ett mejl från oss när flytten är klar.


Ladda upp register

Det här får du med dig från Bokio

 • Kundregister
 • Artikelregister
 • Bokföring - med hjälp av Sie-filer kan du enkelt flytta med din bokföring på egen hand för så många räkenskapsår som du önskar.

Gör så här:

I Bokio

Börja med att gå in i ditt företag i Bokio för att exportera det du vill flytta med till Visma eEkonomi. 

Bokföring exporterar du enkelt via SIE-filer.

 • Gå in under Inställningar - Exportera data
 • Klicka på knappen ute till höger om varje bokföringsår och välj SIE 4. Så exporterar du en fil för varje bokföringsår du önskar flytta med.

Artikelregister exporterar du genom att gå in under Fakturering - Artiklar

 • Längst upp till höger klickar du på de tre prickarna
  Välj Exportera alla.
 • Registret sparas då som en CSV-fil.

Kundregister exporterar du genom att gå in under Fakturering - Kunder

 • Längst upp till höger klickar du på de tre prickarna
  Välj Exportera alla. Registret sparas då som en CSV-fil.


I Visma Advisor eller Visma Byråstöd

Aktivera samarbete i Visma eEkonomi

Du behöver aktivera ett samarbete med din kund och detta gör du enkelt via Visma Advisor eller Visma Byråstöd.

Läs mer i hjälpavsnittet nedan beroende på vilket program du har:
Aktivera samarbete i Visma Advisor »
Aktivera samarbete i Visma Byråstöd »

Starta Visma eEkonomi på aktuell kund direkt från Visma Advisor/Visma Byråstöd.

Är det första gången du går in i Visma eEkonomi följer du startguiden och väljer att du vill gå vidare med att fylla i Egna uppgifter.

 • Importera bokföring

  • Gå in under Inställningar - Import och Export
  • Välj SIE - import och export av bokföringsdata
  • Ny import
  • Bläddra fram till din SIE-fil
  • Klicka på Nästa för att fortsätta igenom guiden. Du kan även läsa mer i hjälpavsnittet Importera bokföringsdata »
 • Importera register - det hjälper vi dig med 

  • Klicka på knappen nedan för att starta guiden där du beställer flytten av register till Visma eEkonomi.
  • Du får fylla i dina kunduppgifter och ladda upp dina filer som du exporterade från Bokio.
  • Du får sedan ett mejl från oss när flytten är klar.


Ladda upp register

Det här får du med dig från Visma Compact

 • Företagsuppgifter
 • Kundregister
 • Leverantörsregister
 • Artikelregister
 • Enheter
 • Prislista
 • Obetalda kundfakturor
 • Obetalda leverantörsfakturor
 • Bokföringsår*
 • Verifikationer
 • Ingående balans
 • Resultatenheter/projekt
 • Leveransvillkor
 • Leveranssätt
 • Betalningsvillkor

  *Vi överför de 2 senaste åren automatiskt, men du kan flytta med dig fler år med hjälp av SIE-import.

1. Inför flytten

Börja med att gå igenom vår Checklista innan flytten »

Ta säkerhetskopia på aktivt företag i Visma Compact
 1. Starta Visma Compact och gå in i det företag du önskar flytta till Visma eEkonomi.
 2. Välj Arkiv - Säkerhetskopiering - Företag.
 3. Ange vilken mapp du vill att säkerhetskopian ska sparas i.
 4. Klicka på Nästa för att starta säkerhetskopieringen. När säkerhetskopieringen är klar får du ett meddelande om detta.
 5. Klicka på Slutför.

2. Aktivera samarbete i Visma eEkonomi

Innan vi kan flytta data behöver du aktivera ett samarbete i Visma eEkonomi för att skapa ett företag där. Detta gör du enkelt via Visma Advisor eller Visma Byråstöd.

Läs mer i hjälpavsnittet nedan beroende på vilket program du har:
Aktivera samarbete i Visma Advisor »
Aktivera samarbete i Visma Byråstöd »

3. Beställ flytt till Visma eEkonomi

Klicka på knappen här nedan för att starta guiden där du kan ladda upp din säkerhetskopia och beställa din flytt till Visma eEkonomi.

Beställ flytt

Det här får du med dig från Visma Enskild Firma

 • Företagsuppgifter
 • Bokföring
 • Ingående balans
 • Kundlista
 • Kassaboksposter

1. Inför flytten

Vi rekommenderar att byte till Visma eEkonomi görs i samband med nytt räkenskapsår.

Ta säkerhetskopia på aktivt företag i Visma Enskild Firma
 1. Starta Visma Enskild Firma och gå in i det företag du önskar flytta till Visma eEkonomi.
 2. Välj Arkiv - Säkerhetskopiering - Säkerhetskopiera
 3. Ange vilken mapp du vill att säkerhetskopian ska sparas i.
 4. Klicka på OK för att starta säkerhetskopieringen. När säkerhetskopieringen är klar får du ett meddelande om detta.
 5. Klicka på OK när säkerhetskopieringen är klar.

2. Aktivera samarbete i Visma eEkonomi

Innan vi kan flytta data behöver du aktivera ett samarbete i Visma eEkonomi för att skapa ett företag där. Detta gör du enkelt via Visma Advisor eller Visma Byråstöd.

Läs mer i hjälpavsnittet nedan beroende på vilket program du har:
Aktivera samarbete i Visma Advisor »
Aktivera samarbete i Visma Byråstöd »

3. Beställ flytt till Visma eEkonomi

Klicka på knappen här nedan för att starta guiden där du kan ladda upp din säkerhetskopia och beställa din flytt till Visma eEkonomi.

Beställ flytt

Det här får du med dig från Fortnox

 • Kundregister
 • Leverantörsregister
 • Artikelregister
 • Bokföring - med hjälp av Sie-filer kan du enkelt flytta med din bokföring på egen hand för så många räkenskapsår som du önskar.

Gör så här:

I Fortnox

 1. Logga in i ditt företag på Fortnox
 2. Klicka på Rapporter som du hittar uppe till höger
 3. Under rubriken Register och listor hittar du Kund-, Artikel- och Leverantörsregister
 4. Ladda ner de register du önskar flytta med från Fortnox
 5. Exporterar du alla tre register heter filerna följande:
  • Kundregister.csv (Kunder)
  • Report_yyyymmdd_hhmm.txt (Artiklar)
  • supplierregister.csv (Leverantörer)
 6. Din bokföring exporterar du genom att klicka på ditt företagsnamn längst upp till höger och välj Export
 7. Som SIE-typ väljer du SIE 4 - Transaktioner
 8. Välj datum och du behöver exportera en sie-fil för varje räkenskapsår
 9. När du är klar med dina urval klickar du på Exportera och väljer vart du vill spara filen.
 10. Har du flera räkenskapsår du önskar flytta till Visma eEkonomi gör du nu på samma sätt för varje år.

I Visma Advisor eller Visma Byråstöd

Aktivera samarbete i Visma eEkonomi

Du behöver aktivera ett samarbete med din kund och detta gör du enkelt via Visma Advisor eller Visma Byråstöd.

Läs mer i hjälpavsnittet nedan beroende på vilket program du har:
Aktivera samarbete i Visma Advisor »
Aktivera samarbete i Visma Byråstöd »

Starta Visma eEkonomi på aktuell kund direkt från Visma Advisor/Visma Byråstöd.

Är det första gången du går in i Visma eEkonomi följer du startguiden och väljer att du vill gå vidare med att fylla i Egna uppgifter.

 • Importera bokföring

  • Gå in under Inställningar - Import och Export
  • Välj SIE - import och export av bokföringsdata
  • Ny import
  • Bläddra fram till din SIE-fil
  • Klicka på Nästa för att fortsätta igenom guiden. Du kan även läsa mer i hjälpavsnittet Importera bokföringsdata »
 • Importera register - det hjälper vi dig med 
  • Klicka på knappen nedan för att starta guiden där du beställer flytten av register till Visma eEkonomi.
  • Du får fylla i dina kunduppgifter och ladda upp dina filer som du exporterade från Fortnox.
  • Du får sedan ett mejl från oss när flytten är klar.


Ladda upp register

Det här får du med dig från Hogia

 • Kundregister
 • Leverantörsregister
 • Artikelregister
 • Bokföring - med hjälp av Sie-filer kan du enkelt flytta med din bokföring på egen hand för så många räkenskapsår som du önskar.

Gör så här:

I Hogia

Exportera SIE-fil av typen SIE 4 som innehåller transaktioner. Du exporterar en SIE-fil för varje räkenskapsår du vill flytta med till Visma eEkonomi.

Vi kan hjälpa dig att importera kund-, leverantör- och artikelregister men du behöver bara exportera de register du vill flytta med till Visma eEkonomi. Får du välja filformat är formatet CSV att föredra, alternativt om du kan välja Excel eller .txt.

I Visma Advisor eller Visma Byråstöd

Aktivera samarbete i Visma eEkonomi

Du behöver aktivera ett samarbete med din kund och detta gör du enkelt via Visma Advisor eller Visma Byråstöd.

Läs mer i hjälpavsnittet nedan beroende på vilket program du har:
Aktivera samarbete i Visma Advisor »
Aktivera samarbete i Visma Byråstöd »

Starta Visma eEkonomi på aktuell kund direkt från Visma Advisor/Visma Byråstöd.

Är det första gången du går in i Visma eEkonomi följer du startguiden och väljer att du vill gå vidare med att fylla i Egna uppgifter.

 • Importera bokföring

  • Gå in under Inställningar - Import och Export
  • Välj SIE - import och export av bokföringsdata
  • Ny import
  • Bläddra fram till din SIE-fil
  • Klicka på Nästa för att fortsätta igenom guiden. Du kan även läsa mer i hjälpavsnittet Importera bokföringsdata »
 • Importera register - det hjälper vi dig med

  • Klicka på knappen nedan för att starta guiden där du beställer flytten av register till Visma eEkonomi.
  • Du får fylla i dina kunduppgifter och ladda upp dina filer som du exporterade från Bokio.
  • Du får sedan ett mejl från oss när flytten är klar.


Ladda upp register

Det här får du med dig från Speedledger

 • Kundregister
 • Leverantörsregister
 • Artikelregister
 • Bokföring - med hjälp av Sie-filer kan du enkelt flytta med din bokföring på egen hand för så många räkenskapsår som du önskar.

Gör så här:

I Speedledger

Exportera SIE-fil av typen SIE 4 som innehåller transaktioner. Du exporterar en SIE-fil för varje räkenskapsår du vill flytta med till Visma eEkonomi.

Vi kan hjälpa dig att importera kund-, leverantör- och artikelregister men du behöver bara exportera de register du vill flytta med till Visma eEkonomi. Får du välja filformat är formatet CSV att föredra, alternativt om du kan välja Excel eller .txt. 

I Visma Advisor eller Visma Byråstöd

Aktivera samarbete i Visma eEkonomi

Du behöver aktivera ett samarbete med din kund och detta gör du enkelt via Visma Advisor eller Visma Byråstöd.

Läs mer i hjälpavsnittet nedan beroende på vilket program du har:
Aktivera samarbete i Visma Advisor »
Aktivera samarbete i Visma Byråstöd »

Starta Visma eEkonomi på aktuell kund direkt från Visma Advisor/Visma Byråstöd.

Är det första gången du går in i Visma eEkonomi följer du startguiden och väljer att du vill gå vidare med att fylla i Egna uppgifter.

 • Importera bokföring

  • Gå in under Inställningar - Import och Export
  • Välj SIE - import och export av bokföringsdata
  • Ny import
  • Bläddra fram till din SIE-fil
  • Klicka på Nästa för att fortsätta igenom guiden. Du kan även läsa mer i hjälpavsnittet Importera bokföringsdata »
 • Importera register - det hjälper vi dig med 

  • Klicka på knappen nedan för att starta guiden där du beställer flytten av register till Visma eEkonomi.
  • Du får fylla i dina kunduppgifter och ladda upp dina filer som du exporterade från Bokio.
  • Du får sedan ett mejl från oss när flytten är klar.


Ladda upp register

Det här kan du få med dig från ditt tidigare program till Visma eEkonomi

 • Kundregister
 • Leverantörsregister
 • Artikelregister
 • Bokföring - med hjälp av Sie-filer kan du enkelt flytta med din bokföring på egen hand för så många räkenskapsår som du önskar.


Gör så här:

I ditt gamla program

Exportera SIE-fil av typen SIE 4 som innehåller transaktioner. Du exporterar en SIE-fil för varje räkenskapsår du vill flytta med till Visma eEkonomi.

Vi kan hjälpa dig att importera kund-, leverantör- och artikelregister till Visma eEkonomi och ofta finns det möjlighet att exportera dessa register. Du behöver bara exportera det du vill flytta med till Visma eEkonomi och får du välja filformat är formatet CSV att föredra. Alternativt om du kan välja Excel eller .txt. Kontakta din tidigare leverantör om du behöver hjälp med detta.

I Visma Advisor eller Visma Byråstöd

Aktivera samarbete i Visma eEkonomi

Du behöver aktivera ett samarbete med din kund och detta gör du enkelt via Visma Advisor eller Visma Byråstöd.

Läs mer i hjälpavsnittet nedan beroende på vilket program du har:
Aktivera samarbete i Visma Advisor »
Aktivera samarbete i Visma Byråstöd »

Starta Visma eEkonomi på aktuell kund direkt från Visma Advisor/Visma Byråstöd.

Är det första gången du går in i Visma eEkonomi följer du startguiden och väljer att du vill gå vidare med att fylla i Egna uppgifter.

Importera bokföring

 • Gå in under Inställningar - Import och Export
 • Välj SIE - import och export av bokföringsdata
 • Ny import
 • Bläddra fram till din SIE-fil.
 • Klicka på Nästa för att fortsätta igenom guiden. Du kan även läsa mer i hjälpavsnittet Importera bokföringsdata »

Importera register - det hjälper vi dig med

 • Klicka på knappen nedan för att starta guiden där du beställer flytten av register till Visma eEkonomi.
 • Du får fylla i dina kunduppgifter och ladda upp dina filer som du exporterade från ditt program.
 • Du får sedan ett mejl från oss när flytten är klar.

Ladda upp register

Du kan självklart också se våra filmer om hur du kommer igång och arbetar på bästa sätt i våra program. Se alla filmer här 

Vanliga frågor vid flytt av bokföringsdata

Bokföringsprogram / Flytt till Visma eEkonomi

Ja, du behöver bjuda in din kund till ett samarbete i Visma eEkonomi innan vi kan genomföra överföringen. Skulle det saknas ett samarbete när vi påbörjar överföringen meddelar vi dig detta.


Läs mer hur du bjuder in till ett samarbete från Visma Advisor
Så här bjuder du in till ett samarbete från Visma Byråstöd

Vi har som mål att vara färdiga med flytten inom 48 timmar helgfria vardagar men det brukar vanligtvis gå snabbare än så.

Du kan byta när som helst på året. Det spelar ingen roll var du är i ditt räkenskapsår.

Under tiden vi arbetar med överföringen behöver både du och din kund stå stilla i det gamla programmet för att inget arbete ska gå förlorat i flytten.

Om du byter från Visma Administration/Förening/Fakturering för vi över:

 • Bokföringen för de två senaste bokföringsåren.
 • Kundregister, leverantörsregister samt artikelregister.
 • Obetalda kund och leverantörsfakturor över till Visma eEkonomi för att kunna bocka av dessa när de är betalda.

Byter du från något annat program för vi över: 

 • Kundregister, leverantörsregister samt artikelregister.  

Bokföringen kan du sedan på egen hand föra över genom att importera till Visma eEkonomi via en SIE-fil.

Ja, har du bokfört på 9-konton i ditt tidigare bokföringsprogram så är det inte möjligt att importera en SIE-fil som innehåller dessa verifikationer till Visma eEkonomi. Anledningen till detta är att Visma eEkonomi stödjer BAS-kontoplanerna och där används inte 9-konton. Har du använt 9-konton behöver du lägga in verifikationerna manuellt istället för att importera SIE-fil.

Vi hjälper dig hitta den bästa lösningen

Har du funderingar vad Visma Spcs kan göra för din redovisningsbyrå? Ring en av våra byråexperter på 0470-70 61 60 eller boka in 30 minuters gratis rådgivning så hjälper vi dig!

Boka gratis rådgivning