Vi hjälper dig med flytten till Visma eEkonomi

Vad kul att du vill byta till Visma eEkonomi. När du har köpt Visma eEkonomi kan vi hjälpa dig att flytta med data från ditt gamla program - lätt som en plätt! Välj vilket program du flyttar ifrån så beskriver vi steg för steg hur det går till.

Vilket program vill du flytta ifrån?

Det här får du med dig från Visma Administration 200

 • Företagsuppgifter
 • Leverantörsregister
 • Obetalda leverantörsfakturor
 • Bokföringsår*
 • Verifikationer
 • Ingående balans
 • Resultatenheter

  *Vi överför de sju senaste åren i flytten

1. Inför flytten

Börja med att gå igenom vår Checklista inför flytten »


2. Flytta ditt företag

 1. Starta Visma Administration och gå in i det företag du önskar flytta till Visma eEkonomi.
 2. Välj Arkiv - Export - Överför uppgifter vid byte till Visma eEkonomi och följ guiden.

Det här får du med dig från Visma Administration 500/1000/2000

 • Företagsuppgifter
 • Kundregister
 • Kundgrupper
 • Leverantörsregister
 • Artikelregister
 • Artikelgrupper
 • Enheter
 • Prislista*
 • Obetalda kundfakturor
 • Obetalda leverantörsfakturor
 • Bokföringsår**
 • Verifikationer
 • Ingående balans
 • Resultatenheter/projekt
 • Leveransvillkor
 • Leveranssätt
 • Betalningsvillkor

  *Vi överför en prislista, standardprislistan.
  **Vi överför de sju senaste åren i flytten.


1. Inför flytten

Börja med att gå igenom vår Checklista inför flytten »


2. Flytta ditt företag

 1. Starta Visma Administration och gå in i det företag du önskar flytta till Visma eEkonomi.
 2. Välj Arkiv - Export - Överför uppgifter vid byte till Visma eEkonomi och följ guiden.

Det här får du med dig från Visma Compact

 • Företagsuppgifter
 • Kundregister
 • Leverantörsregister
 • Artikelregister
 • Enheter
 • Prislista
 • Obetalda kundfakturor
 • Obetalda leverantörsfakturor
 • Bokföringsår*
 • Verifikationer
 • Ingående balans
 • Resultatenheter/projekt
 • Leveransvillkor
 • Leveranssätt
 • Betalningsvillkor

  *Vi överför de 2 senaste åren automatiskt, men du kan flytta med dig fler år med hjälp av SIE-import.

1. Inför flytten

Börja med att gå igenom vår Checklista innan flytten »

2. Ta säkerhetskopia på aktivt företag i Visma Compact

 1. Starta Visma Compact och gå in i det företag du önskar flytta till Visma eEkonomi.
 2. Välj Arkiv - Säkerhetskopiering - Företag.
 3. Ange vilken mapp du vill att säkerhetskopian ska sparas i.
 4. Klicka på Nästa för att starta säkerhetskopieringen. När säkerhetskopieringen är klar får du ett meddelande om detta.
 5. Klicka på Slutför.


3. Beställ flytt till Visma eEkonomi

Klicka på knappen här nedan för att starta guiden där du kan ladda upp din säkerhetskopia och beställa din flytt till Visma eEkonomi.

Beställ flytt

Det här får du med dig från Visma Enskild Firma

 • Företagsuppgifter
 • Bokföring
 • Ingående balans
 • Kundlista
 • Kassaboksposter

1. Inför flytten

Vi rekommenderar att byte till Visma eEkonomi görs i samband med nytt räkenskapsår.

2. Ta säkerhetskopia på aktivt företag i Visma Enskild Firma

 1. Starta Visma Enskild Firma och gå in i det företag du önskar flytta till Visma eEkonomi.
 2. Välj Arkiv - Säkerhetskopiering - Säkerhetskopiera
 3. Ange vilken mapp du vill att säkerhetskopian ska sparas i.
 4. Klicka på OK för att starta säkerhetskopieringen. När säkerhetskopieringen är klar får du ett meddelande om detta.
 5. Klicka på OK när säkerhetskopieringen är klar.


3. Beställ flytt till Visma eEkonomi

Klicka på knappen här nedan för att starta guiden där du kan ladda upp din säkerhetskopia och beställa din flytt till Visma eEkonomi.

Beställ flytt

Det här får du med dig från Visma Fakturering

 • Företagsuppgifter
 • Kundregister
 • Artikelregister
 • Enheter
 • Prislista*
 • Obetalda kundfakturor
 • Leveransvillkor
 • Leveranssätt
 • Betalningsvillkor

  *Vi överför en prislista, standardprislistan.


1. Inför flytten

Börja med att gå igenom vår Checklista innan flytten »

2. Flytta ditt företag

 1. Starta Visma Fakturering och gå in i det företag du önskar flytta till Visma eEkonomi.
 2. Välj Arkiv - Export - Överför uppgifter vid byte till Visma eEkonomi och följ guiden.

Det här får du med dig från Visma Förening

 • Föreningsuppgifter
 • Medlem-/kundregister
 • Leverantörsregister
 • Artikelregister
 • Enheter
 • Prislista
 • Obetalda fakturor
 • Obetalda leverantörsfakturor
 • Bokföringsår*
 • Verifikationer
 • Ingående balans
 • Resultatenheter/projekt
 • Leveransvillkor
 • Leveranssätt
 • Betalningsvillkor

  *Vi överför de 2 senaste åren automatiskt, men du kan flytta med dig fler år med hjälp av SIE-import.

1. Inför flytten

Börja med att gå igenom vår Checklista inför flytten »

2. Ta säkerhetskopia på aktiv förening i Visma Förening

 1. Starta Visma Förening och gå in i det företag du önskar flytta till Visma eEkonomi.
 2.  Välj Arkiv - Säkerhetskopiering - Aktiv förening
 3. Ange vilken mapp du vill att säkerhetskopian ska sparas i
 4. Klicka på Nästa för att starta säkerhetskopieringen. När säkerhetskopieringen är klar får du ett meddelande om detta.
 5. Klicka på Slutför för att fortsätta.


3. Beställ flytt till Visma eEkonomi

Klicka på knappen här nedan för att starta guiden där du kan ladda upp din säkerhetskopia och beställa din flytt till Visma eEkonomi.


Beställ flytt

Det här får du med dig från Björn Lundén

 • Kundregister
 • Leverantörsregister
 • Artikelregister
 • Bokföring - med hjälp av Sie-filer kan du enkelt flytta med din bokföring på egen hand för så många räkenskapsår som du önskar.


Gör så här:

I Björn Lundén

Exportera SIE-fil av typen SIE 4 som innehåller transaktioner. Du exporterar en SIE-fil för varje räkenskapsår du vill flytta med till Visma eEkonomi.

Vi kan hjälpa dig att importera kund-, leverantör- och artikelregister men du behöver bara exportera de register du vill flytta med till Visma eEkonomi. Får du välja filformat är formatet CSV att föredra, alternativt om du kan välja Excel eller .txt.

I Visma eEkonomi

Logga nu in i ditt Visma eEkonomi direkt via: vismaonline.com och klicka på ikonen för Visma eEkonomi.

Är det första gången du går in i Visma eEkonomi följer du startguiden och väljer att du vill gå vidare med att fylla i Egna uppgifter.

 • Importera bokföring

  • Gå in under Inställningar - Import och Export
  • Välj SIE - import och export av bokföringsdata
  • Ny import
  • Bläddra fram till din SIE-fil
  • Klicka på Nästa för att fortsätta igenom guiden. Du kan även läsa mer i hjälpavsnittet Importera bokföringsdata »
 • Importera register - det hjälper vi dig med

  • Klicka på knappen nedan för att starta guiden där du beställer flytten av register till Visma eEkonomi
  • Du får fylla i dina kunduppgifter och ladda upp dina filer som du exporterade från Björn Lundén
  • Du får sedan ett mejl från oss när flytten är klar.

Ladda upp register

Det här får du med dig från Bokio

 • Kundregister
 • Artikelregister
 • Bokföring - med hjälp av Sie-filer kan du enkelt flytta med din bokföring på egen hand för så många räkenskapsår som du önskar.


Gör så här:

I Bokio

Börja med att gå in i ditt företag i Bokio för att exportera det du vill flytta med till Visma eEkonomi.

Bokföring exporterar du enkelt via SIE-filer.

 • Gå in under Inställningar - Exportera data
 • Klicka på knappen ute till höger om varje bokföringsår och välj SIE 4. Så exporterar du en fil för varje bokföringsår du önskar flytta med.

Artikelregister exporterar du genom att gå in under Fakturering - Artiklar

 • Längst upp till höger klickar du på de tre prickarna.
 • Välj Exportera alla.
 • Registret sparas då som en CSV-fil.

Kundregister exporterar du genom att gå in under Fakturering - Kunder

 • Längst upp till höger klickar du på de tre prickarna
 • Välj Exportera alla.
 • Registret sparas då som en CSV-fil.

I Visma eEkonomi

Logga nu in i ditt Visma eEkonomi direkt via: vismaonline.com och klicka på ikonen för Visma eEkonomi.

Är det första gången du går in i Visma eEkonomi följer du startguiden och väljer att du vill gå vidare med att fylla i Egna uppgifter.

 • Importera bokföring

  • Gå in under Inställningar - Import och Export
  • Välj SIE - import och export av bokföringsdata
  • Ny import
  • Bläddra fram till din SIE-fil.
  • Klicka på Nästa för att fortsätta igenom guiden. Du kan även läsa mer i hjälpavsnittet Importera bokföringsdata »
 • Importera register - det hjälper vi dig med

  • Klicka på knappen nedan för att starta guiden där du beställer flytten av register till Visma eEkonomi.
  • Du får fylla i dina kunduppgifter och ladda upp dina filer som du exporterade från Bokio.
  • Du får sedan ett mejl från oss när flytten är klar.


Ladda upp register

Det här får du med dig från Fortnox

 • Kundregister
 • Leverantörsregister
 • Artikelregister
 • Bokföring - med hjälp av Sie-filer kan du enkelt flytta med din bokföring på egen hand för så många räkenskapsår som du önskar.

Gör så här:

I Fortnox

 1. Logga in i ditt företag på Fortnox
 2. Klicka på Rapporter som du hittar uppe till höger
 3. Under rubriken Register och listor hittar du Kund-, Artikel- och Leverantörsregister
 4. Ladda ner de register du önskar flytta med från Fortnox
 5. Exporterar du alla tre register heter filerna följande:
  1. Kundregister.csv (Kunder)
  2. Report_yyyymmdd_hhmm.txt (Artiklar)
  3. supplierregister.csv (Leverantörer)
 6. Din bokföring exporterar du genom att klicka på ditt företagsnamn längst upp till höger och välj Export
 7. Som SIE-typ väljer du SIE 4 - Transaktioner
 8. Välj datum och du behöver exportera en sie-fil för varje räkenskapsår
 9. När du är klar med dina urval klickar du på Exportera och väljer vart du vill spara filen
 10. Har du flera räkenskapsår du önskar flytta till Visma eEkonomi gör du nu på samma sätt för varje år.


I Visma eEkonomi

Logga nu in i ditt Visma eEkonomi direkt via: vismaonline.com och klicka på ikonen för Visma eEkonomi.

Är det första gången du går in i Visma eEkonomi följer du startguiden och väljer att du vill gå vidare med att fylla i Egna uppgifter.

 • Importera bokföring

  • Gå in under Inställningar - Import och Export
  • Välj SIE - import och export av bokföringsdata
  • Ny import
  • Bläddra fram till din SIE-fil.
  • Klicka på Nästa för att fortsätta igenom guiden. Du kan även läsa mer i hjälpavsnittet Importera bokföringsdata »
 • Importera register - det hjälper vi dig med

  • Klicka på knappen nedan för att starta guiden där du beställer flytten av register till Visma eEkonomi.
  • Du får fylla i dina kunduppgifter och ladda upp dina filer som du exporterade från Fortnox.
  • Du får sedan ett mejl från oss när flytten är klar.


   Ladda upp register

Det här får du med dig från Hogia

 • Kundregister
 • Leverantörsregister
 • Artikelregister
 • Bokföring - med hjälp av Sie-filer kan du enkelt flytta med din bokföring på egen hand för så många räkenskapsår som du önskar.


Gör så här:

I Hogia

Exportera SIE-fil av typen SIE 4 som innehåller transaktioner. Du exporterar en SIE-fil för varje räkenskapsår du vill flytta med till Visma eEkonomi.

Vi kan hjälpa dig att importera kund-, leverantör- och artikelregister men du behöver bara exportera de register du vill flytta med till Visma eEkonomi. Får du välja filformat är formatet CSV att föredra, alternativt om du kan välja Excel eller .txt.

I Visma eEkonomi

Logga nu in i ditt Visma eEkonomi direkt via: vismaonline.com och klicka på ikonen för Visma eEkonomi.

Är det första gången du går in i Visma eEkonomi följer du startguiden och väljer att du vill gå vidare med att fylla i Egna uppgifter.

 • Importera bokföring

  • Gå in under Inställningar - Import och Export
  • Välj SIE - import och export av bokföringsdata
  • Ny import
  • Bläddra fram till din SIE-fil.
  • Klicka på Nästa för att fortsätta igenom guiden. Du kan även läsa mer i hjälpavsnittet Importera bokföringsdata »
 • Importera register - det hjälper vi dig med

  • Klicka på knappen nedan för att starta guiden där du beställer flytten av register till Visma eEkonomi.
  • Du får fylla i dina kunduppgifter och ladda upp dina filer som du exporterade från Hogia.
  • Du får sedan ett mejl från oss när flytten är klar.

Ladda upp register

Det här får du med dig från Speedledger

 • Kundregister
 • Leverantörsregister
 • Artikelregister
 • Bokföring - med hjälp av Sie-filer kan du enkelt flytta med din bokföring på egen hand för så många räkenskapsår som du önskar.


Gör så här:

I Speedledger

Exportera SIE-fil av typen SIE 4 som innehåller transaktioner. Du exporterar en SIE-fil för varje räkenskapsår du vill flytta med till Visma eEkonomi.

Vi kan hjälpa dig att importera kund-, leverantör- och artikelregister men du behöver bara exportera de register du vill flytta med till Visma eEkonomi. Får du välja filformat är formatet CSV att föredra, alternativt om du kan välja Excel eller .txt.


I Visma eEkonomi

Logga nu in i ditt Visma eEkonomi direkt via: vismaonline.com och klicka på ikonen för Visma eEkonomi.

Är det första gången du går in i Visma eEkonomi följer du startguiden och väljer att du vill gå vidare med att fylla i Egna uppgifter.

 • Importera bokföring

  • Gå in under Inställningar - Import och Export
  • Välj SIE - import och export av bokföringsdata
  • Ny import
  • Bläddra fram till din SIE-fil.
  • Klicka på Nästa för att fortsätta igenom guiden. Du kan även läsa mer i hjälpavsnittet Importera bokföringsdata »
 • Importera register - det hjälper vi dig med

  • Klicka på knappen nedan för att starta guiden där du beställer flytten av register till Visma eEkonomi.
  • Du får fylla i dina kunduppgifter och ladda upp dina filer som du exporterade från Speedledger.
  • Du får sedan ett mejl från oss när flytten är klar.


Ladda upp register

Det här kan du få med dig från ditt tidigare program till Visma eEkonomi

 • Kundregister
 • Leverantörsregister
 • Artikelregister
 • Bokföring - med hjälp av Sie-filer kan du enkelt flytta med din bokföring på egen hand för så många räkenskapsår som du önskar.

Gör så här:

I ditt gamla program

Exportera SIE-fil av typen SIE 4 som innehåller transaktioner. Du exporterar en SIE-fil för varje räkenskapsår du vill flytta med till Visma eEkonomi.

Vi kan hjälpa dig att importera kund-, leverantör- och artikelregister till Visma eEkonomi och ofta finns det möjlighet att exportera dessa register. Du behöver bara exportera det du vill flytta med till Visma eEkonomi och får du välja filformat är formatet CSV att föredra. Alternativt om du kan välja Excel eller .txt. Kontakta din tidigare leverantör om du behöver hjälp med detta.

I Visma eEkonomi

Logga nu in i ditt Visma eEkonomi direkt via: vismaonline.com och klicka på ikonen för Visma eEkonomi.

Är det första gången du går in i Visma eEkonomi följer du startguiden och väljer att du vill gå vidare med att fylla i Egna uppgifter.

 • Importera bokföring

  • Gå in under Inställningar - Import och Export
  • Välj SIE - import och export av bokföringsdata
  • Ny import
  • Bläddra fram till din SIE-fil
  • Klicka på Nästa för att fortsätta igenom guiden. Du kan även läsa mer i hjälpavsnittet Importera bokföringsdata »
 • Importera register - det hjälper vi dig med

  • Klicka på knappen nedan för att starta guiden där du beställer flytten av register till Visma eEkonomi
  • Du får fylla i dina kunduppgifter och ladda upp dina filer som du exporterade från ditt gamla program
  • Du får sedan ett mejl från oss när flytten är klar.


Ladda upp register

Kom igång i Visma eEkonomi


För att få en rivstart i Visma eEkonomi bjuder vi dig på en gratis genomgång.

Se filmDu kan självklart också se våra filmer om hur du kommer igång och arbetar på bästa sätt i våra program. Se alla filmer här »

Är du osäker?

Vill du veta mer om vilka fördelar du får med Visma eEkonomi? Boka in 30 minuters gratis rådgivning med Linda eller en av hennes kollegor så hjälper vi dig.

Boka gratis rådgivning

Linda Thuresson
Linda Thuresson

Vanliga frågor när du flyttar bokföringsprogram

Oavsett vilket program du byter ifrån så hjälper vi dig att föra över dina register (kund, leverantör och artiklar). Beroende på vilket program du byter ifrån så förs i vissa fall även bokföring och obetalda fakturor över.

Ja, vi hjälper dig hela vägen. I samband med ditt köp erbjuder vi en gratis introduktionsutbildning. Med en genomgång av grunderna i Visma eEkonomi kommer du igång och känner dig trygg i ditt nya program. 

Du kan byta när som helst på året. Det spelar ingen roll var du är i ditt räkenskapsår.

Ja det går utmärkt. Om alla dina uppgifter är överförda till Visma eEkonomi så kan du genom tillvalet för deklaration göra justeringar och färdigställa deklarationen. Den kan sedan skickas över digitalt till Skatteverket.

Visma eEkonomi har ett stort ekosystem med över 250 integrationer. Om du idag har en eller flera kopplingar till andra program eller internettjänster så är det enklast att du tar kontakt med just dem för att ta reda på hur det fungerar tillsammans med Visma eEkonomi. Har du idag Visma Administration kan du enkelt kolla här om din integration även fungerar tillsammans med eEkonomi.

Vill du byta till Vismas program för lön och/eller tid? Du hittar mer information här!

Flest småföretagare i Sverige väljer Visma Spcs för sin bokföring och fakturering

Hanna Carmvall

PT Carmvall

Hanna Carmvall - PT Carmvall

Med betalkortet så kan jag skilja på företagets pengar och mina egna. Dessutom påminner appen att jag ska fota kvittot när jag köpt något. Det är ju grymt.

Caxton Njuki

Caxton Sports Management

Caxton Njuki - Caxton Sports Management

Jag älskar att jobba i Visma eEkonomi för att jag har med mig det överallt. Jag har många bollar i luften och är sällan på kontoret så uppskattar att jag kan fixa bokföringen mellan tennispass och föreläsningar.

Per Ehrlund

Grillmästare

Per Ehrlund - Grillmästare

Programmet håller reda på när en faktura från min kund ska vara betald, och jag kan enkelt se när fakturan betalats. Skulle en kund missa betala, skickar jag bara en vänlig påminnelse. Funkar perfekt!

Tintti Dahlin

Natural Numbers

Tintti Dahlin - Natural Numbers

Med Visma eEkonomi Klimatrapport får vi som småföretagare äntligen ett enkelt och prisvärt verktyg för att utveckla vårt hållbarhetsarbete.