Integrera Visma Tid med Visma eEkonomi

Effektivisera ditt faktureringsarbete med hjälp av Visma Tid

Visste du om att du kan använda Visma Tid Smart/Pro som försystem till ditt eEkonomi? Med vår smarta integration sparar du tid vid uppstart genom att du kan föra över register och du förenklar det löpande arbetet genom att slippa registrera dubbelt i två system!

Vad sägs om funktioner som överföring av fakturaunderlag, import av leverantörsfakturor för fullständig uppföljning av kostnader och möjlighet att bokföra kvitton och kostnader direkt från Tid in till eEkonomi?

 • Prova Visma Tid kostnadsfritt!

  Har du inte tidprogrammet idag kan du starta en kostnadsfri provperiod via vår hemsida.  Självklart kan du aktivera integrationen mot eEkonomi även under din testperiod.

 • Aktivera integrationen

  Du aktiverar integrationen mot eEkonomi i Tid via Inställningar - Integrationer - Ekonomisystem. Om du vill att det ska skapas upp ett bokföringsprojekt för uppföljning i eEkonomi är det bäst att du markerar att bokföringsprojekt ska skapas automatiskt.

 • Importera register

  Genom integrationen slipper du lägga upp dina register på nytt. Du importerar enkelt dina register från eEkonomi för kunder, resultatenheter, artiklar och projekt. Läs mer under rubriken För över uppgifter från eEkonomiIntegration mot eEkonomi.

 • Löpande hantering av registerposter

  När du gjort importen av register första gången ska du lägga upp alla kunder och projekt i Tid. Dessa kommer synkas över till eEkonomi när du sparar dem i Tid.

  När det gäller artiklar behöver du lägga upp dessa i eEkonomi och importera dem till Tid, då det är i ekonomisystemet som du kan styra exempelvis lagerantal och kontering som är centralt i artikelregistret.

 • Import av leverantörsfakturor

  En viktig del i arbete med projekt är att du ska få en fullständig ekonomisk uppföljning. Genom att importera leverantörsfakturor du skapat i eEkonomi, kan du snabbt och enkelt överföra dessa till projektet i Tid, för att få en korrekt uppföljning för dina kostnader. Självklart kan du bestämma om kostnaderna ska vidarefaktureras till kunden eller endast ligga som en kostnad i projektet.

  För över leverantörsfaktura från ekonomiprogrammet.

 • Bokför dina händelser med ett knapptryck

  Utifrån de kvitton/utlägg som dina medarbetare registrerar kan du enkelt skapa en verifikation i eEkonomi för att bokföra dina kostnader. Mer information hittar du i Bokför kvitton och utlägg. Dessutom kan du skapa en verifikation för dina personalkostnader om du vill bokföra dessa innan du skapar lönekörningen genom att ta ut rapporten Personalkostnader per projekt.

 • Skapa fakturaunderlag

  När allt är registrerat för månaden är det dags att fakturera dina kunder. Utifrån registreringarna och den prissättning du valt på projektet får du ut ett fakturaunderlag. Du kan enkelt välja layout på fakturan som passar din verksamhet och skicka över fakturan som ett utkast till eEkonomi.

  Skapa fakturaunderlag.

 • Få uppföljning för dina bokförda värden (Tid Pro)

  Genom att hämta dina bokförda värden från eEkonomi sluter du cirkeln och har full överblick över din ekonomiska uppföljning direkt i Tid. Du kan kontrollera att allt är bokfört och klart och slipper byta mellan systemen.

  Mer information finns i Projektekonomi.

Vill du även se hur du kan effektivisera ditt lönearbete?

Eftersom dina medarbetare registrerar närvaro, avvikelser och utlägg i Visma Tid skapar du enkelt ett underlag som du kan föra över till ditt lönesystem, t ex Visma Lön Smart. Se Effektivisera ditt lönearbete »