Installera Visma Administration om du använder Visma Byråstöd

Om du har en fleranvändarversion ska du först installera/uppdatera på servern och därefter på arbetsplatserna.

Installera på en serverdator

  1. Starta installationen på serverdatorn.
  2. I installationsguiden markerar du att ni ska arbeta i nätverk. I samband med detta val görs en utdelning av mappen för arbetsplatsinstallationen. Notera sökvägen till programfilerna som visas i installationsguiden.

Gör en arbetsplatsinstallation på respektive dator

  1. Öppna Utforskaren på den dator som du ska arbeta utifrån.
  2. Bläddra dig fram till serverdatorn och den utdelade mappen för arbetsplatsinstallation. Dubbelklicka därefter på setup-filen för att starta installationen.
  3. Mappen för arbetsplatsinstallation för Visma Administration ligger under  ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Gemensamma filer eller Programdata\SPCS\SPCS Administration\Gemensamma filer och heter Klientsetup.

Obs! Om du ska arbeta med in- och utcheckning på en bärbar dator ska du installera Visma Administration direkt från installationsfilen enligt rubriken ovan Installera på en serverdator, på den bärbara datorn. Detta för att kunna arbeta i programmet frikopplad från servern.