Administrera användare på vismaspcs.se

Administrera användare

Du som är Administratör skapar en ny användare genom att klicka på ditt företagsnamn längst upp till höger och välja Användare. Det är även här du lägger till vilka tjänster användaren ska ha till gång till, samt vilken behörighet användaren ska ha.

Ändra uppgifter/Ge tillgång till tjänster/Ändra behörighet

När du klickat på Användare, möts du av alla användare och administratörer som finns i företaget. Klicka på namnet eller e-postadressen för den användare du önskar administrera.

Administrera behörigheter och licenser

Till vissa tjänster är det möjligt att köpa till extra användarlicenser, om det är fler medarbetare på företaget som ska ha tillgång till tjänsten.

När du har valt en tjänst visas de användare upp som har tillgång till tjänsten. Om det är en avtalstjänst står det också hur många licenser som företaget har och hur många av dessa som används. Du kan enkelt köpa till eller avsluta licenser genom att klicka på knapparna Köp ny licens/Avsluta licens.

Kryssa i Visa användare med Ej tillgång och ge dina medarbetare tillgång till tjänsten.