Vi byter databas

Vi tar programmet till nya höjder och byter databas till Microsoft SQL Server Express. Läs mer om hur det kommer att påverka dig.   

  

Vi byter databas i Visma Administration/Fakturering

Du kan ladda ner version senaste versionen av Administrationserien och Fakturering med databasen Microsoft SQL Server här på vår hemsida.  

Innan du installerar versionen vill vi att du läser under Uppdatering till ny version i Installationsanvisningen och även Systemkraven då denna version kräver mer av din dator.

Är det något jag bör tänka på i samband med installationen?
  • Vi vill att du tar en säkerhetskopia på alla dina företag under Arkiv - Säkerhetskopiering - Alla företag, samt en systemsäkerhetskopia. Läs mer i Säkerhetskopiera och Systemsäkerhetskopia »
  • Tänk på att du kommer att behöva starta om datorn under installationen.
  • Om du har samarbete med en redovisningsbyrå/integrationspartner ber vi dig att kontakta dem för att stämma av om du ska installera den nya versionen direkt eller om du ska avvakta.

  • Har du en egen SQL-server ska du välja installation utan SQL. Mejla till [email protected] och ange ditt kundnummer/organisationsnummer, samt en begäran om en version utan SQL. Du får då en länk till en sådan installation tillsammans med en licensnyckel.

  • Installationen kommer ta olika lång tid beroende på datorns prestanda och hur mycket data som finns i det installerade företaget. Vad som krävs för att installera versionen kan du läsa mer om i våra systemkrav. Hur du frigör mer utrymme på din hårddisk kan du läsa mer på Microsofts hemsida.

  • När versionen är installerad ska du gå in i företaget. Företaget konverteras och under denna tid kan programmet behöva dubbelt så stort utrymme på din hårddisk.

Vill du använda en egen installation av Microsoft SQL Server?

När du installerar den nya programversionen levererar vi med SQL Server Express. Det finns en efterfrågan att kunna använda egna installationer av SQL Server för att kunna lagra information från samtliga program från Visma Spcs på ett och samma ställe, eller för att stödja större datamängder. Detta blir nu möjligt!

Har du en egen SQL-server bör du inte installera den här versionen. Skicka istället ett mejl till [email protected] med ditt kundnummer/organisationsnummer, samt en begäran om en version utan SQL. Du kommer därefter att få en länk till en sådan installation tillsammans med en licensnyckel.

Arbetar du med redovisningsbyrå/integrationslösningar?

Om du har samarbete med redovisningsbyrå/någon av våra integrationspartners ber vi dig kontakta dem för att stämma av om du ska installera den nya programversionen direkt eller om du ska avvakta. 

Vi har tätt samarbete med våra integrationspartners för att övergången till den nya databasen ska bli så smidig som möjligt. Vårt mål är att vara helt bakåtkompatibla så att gamla lösningar mot vårt API ska fortsätta fungera även i den nya programversionen.

Har du behov av att lagra stora mängder data?

I och med SQL Server kan programmet hantera större datamängder och du som kund kommer inte längre att vara begränsad till en databasstorlek på 1 GB per fil i databasen. I och med detta kan du växa med programmet på ett helt annat sätt.

Om du kör en hostad miljö, vad behöver du göra?

Det krävs ingen förberedelse innan uppgradering. Allt kommer att fungera på samma sätt som tidigare.

Varför byter vi databas?

Vi väljer att byta till databasen Microsoft SQL Server för att programmet ska hänga med i dagens förutsättningar. Det ger oss också större möjligheter att implementera efterfrågade funktioner. Microsoft SQL Server är en beprövad databas som ständigt utvecklas och som vi redan idag använder i exempelvis Visma Lön och Visma Byråstöd. Programmet kommer att se ut och fungera precis som innan, men med en helt annan databas.

Har du ett lokalt installerat e-postprogram?

Om du har ett lokalt installerat e-postprogram (MAPI-kompatibelt) kan du skicka mejl direkt ifrån programmet. Detta kan du göra antingen från något av registren eller direkt från ett dokument, t ex en kundfaktura.
Om du har en Click-To-Run version av Outlook kan det vara så att det inte går att skicka e-post från programmet. Visma Spcs testar inte sina program mot Click-To-Run och kan därför inte garantera att det fungerar.