FoCust Days

Välkommen till en vecka med Customer Success

Tävla och vinn

FoCust days handlar om att komma så nära kunden som möjligt - och i vårt quiz kan du se hur nära kunden du egentligen är! Det är en individuell tävling där du deltar med din mejladress och kan vinna pris, men du får gärna diskutera och resonera kring frågorna med dina kollegor. Google är bra till mycket men just i det här fallet är det roligare att klura fram svaren själva!

Till quizet