Checklista momsrapport

Saker att tänka på när du skapar din momsrapport i Visma Administration

Vad är moms?

Moms är en mervärdesskatt till staten för omsättning av inköp och tjänster. Det finns olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst du säljer, den vanligaste momssatsen är 25%, men det finns även 12% och 6%. Momsen ska redovisas till Skatteverket efter varje avslutad momsperiod. Hur lång din momsperiod får vara beror på företagets omsättning, men vanligen ska det göras månads- eller kvartalsvis. Läs mer på Skatteverkets hemsida om du vill veta mer om olika momsperioder.

Checklista momsrapport

Kontrollera att alla dina kund- och leverantörsfakturor, som gäller perioden som ska redovisas är överförda till bokföringen. Det innebär att alla fakturajournaler och leverantörsfakturajournaler som gäller perioden ska vara utskrivna, godkända och bokförda på ett datum inom denna period.

Gå in under Utskrifter - Bokföring - Momsrapport. Svara Ja på frågan om att göra en momskontroll. Ange perioden som ska kontrolleras och klicka på OK. Fönstret Momskontroll visas med en summering av alla verifikationer under perioden.

Programmet hjälper dig att kontrollräkna din bokföring så att du får rätt i din momsrapport.

Momskontrollen tittar på alla verifikationer under perioden och på momsrapportkoden på de konton du använt. Använder du standardkonton i kontoplanen och inte har skapat några egna konton kan du vara trygg med att rätt momsrapportkod är vald på kontona från början.

Momsrapportkoden styr vart på momsrapporten som bokföringskontot ska redovisas och om du ändrar momsrapportkod på ett konto så uppdateras alla verifikationer med den nya koden.

I momskontrollen jämförs hur mycket som bokförts som redovisad moms och hur mycket den beräknade momsen är. Stämmer inte beräknad moms med redovisad moms får du en avvikelse längst till höger. 

Läs mer hur Momskontroll fungerar, eller se filmen Så funkar momskontrollen »

Exempel på hur det funkar: 
Du har sålt en vara för 800 kr exkl moms. Denna vara har 25% moms vilket i detta exempel blir 200 kr. Då ska 800 kr redovisas på raden Försäljning uttag ruta 05-08 under Omsättning och 200 kr i kolumnen under Beräknad moms på samma rad som Försäljning uttag ruta 05-08.

Eftersom momskontrollen gör en kontrollräkning så kan programmet också berätta för dig om det finns några avvikelser. Finns det avvikelse på verifikationer så visas dessa i tabellen Verifikationer med avvikelser. Genom att dubbelklicka på den verifikationen ser du uppgifter som enbart gäller den verifikationen. Du kan också gå direkt till verifikationsregisteringen genom att klicka på knappen vid fältet Verifikationsnummer

Har du gjort inköp från utlandet och får avvikelser på en sådan faktura kan du kontrollera att du har bokfört rätt med hjälp av Konto vid tjänste- och varuinköp inom och utanför EU »  

Kolumnen Varav ing saldo ska vara noll, finns det belopp här kan det bero på att du inte har bokfört momsrapporten för föregående period eller att du har bokfört verifikationer efter det att momsdeklarationen var klar.

När du har kontrollerat eventuella avvikelser och justerat dessa är det dags att skriva ut momsrapporten. Under Skriv ut anger du perioden du vill skriva ut för. Vill du se en detaljerad momsrapport som även visar vilka konton som är summerade på de olika raderna i momsrapporten markerar du Detaljerad momskontroll

Välj utskriftsalternativ. För att kunna godkänna momsrapporten krävs att du skrivit ut till Skrivare, Fil eller Pdf. Innan du godkänner momsrapporten ska du kontrollera att den är korrekt. När du klickat på Ja för godkänn skapas automatiskt ett verifikat med momsavräkning per den siste i perioden, *om du har automatisk överföring av bokföringsposter. Har du angett att skicka momsdeklarationen elektroniskt (eSKD) till Skatteverket skapas filen i samband med att du klickar Ja.

*Har du markerat Bokför journaler och momsrapporter manuellt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter måste du manuellt registrera det verifikat som du får ett bokföringsunderlag på i samband med momsrapporten.

Verifikatet med momsrapporten måste bokföras innan nästa periods rapport tas ut. Detta för att ingående saldo på dina momskonton ska vara 0 när du skriver ut momsrapporten nästa gång.

Din momsskuld eller momsfordran är nu bokförd på det konto du angett som redovisningskonto i kontoplanen  - vanligtvis konto 2650 Redovisningskonto för moms. Det är mellanskillnaden av den utgående och ingående momsen och är det ett positivt belopp ska du betala till Skatteverket, och är det ett negativt belopp är det pengar som du ska få insatt på ditt skattekonto. När du betalat in eller fått tillbaka momsen bokför du bort skulden eller fordran från redovisningskontot 2650. 

Om du har skrivit ut och godkänt momsrapporten och något rörande momsen behöver rättas på den perioden, behöver du efter korrigeringarna även göra om momsrapporten för samma period. Du behöver då stryka verifikationen för momsrapporten på den perioden först, innan du kan skapa om momsrapporten på nytt.

Lämna in din momsredovisningen elektroniskt!
Efter att du ansökt till Skatteverket att skicka digitalt måste du första gången göra en inställning i programmet under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Moms. Markera rutan Skapa automatiskt en momsfil för elektronisk skattedeklaration (eSKD) vid utskrift av momsrapport

Vid Sökväg till mappen där momsfilen ska sparas kan du ange vart på datorn du vill att filen ska sparas. Anger du ingenting här sparas filen i en mapp med namnet eSKD i din standardmapp för företaget. 

Filen "eskd" som skapades när du klickade Ja och godkände momsrapporten enligt punkt 5 finns nu där du valde att spara den. Nu ska du logga in på sidan för elektronisk skattedeklaration eSKD hos Skatteverket, och ladda upp filen där. Läs mer hur du gör under rubriken "Skicka filen till Skatteverket" i Skapa elektronisk skattedeklaration »

Ska du betala till Skatteverket kan du skapa en leverantörsfaktura, och för att hjälpa dig med hur du bokför kan du kopiera den befintliga konteringsmallen KLM09

Gå in under Bokföring - Konteringsmallar och kopiera konteringsmallen KLM09, och ändra Typ av mall till Leverantörsfaktura. Du kan sedan ändra konteringsmallen efter dina behov beroende på om du betalar F-skatt, personalskatt osv.

Därefter lägger du upp Skatteverket som en leverantör i ditt leverantörsregister om du inte gjort det innan, på fliken 1 Lev uppgifter plockar du upp konteringsmallen du skapade i rutan Kontmall.

Skapa leverantörsfaktura och hämta upp Skatteverket så kommer konteringsförslagen med automatiskt. Hantera sedan den som vanlig leverantörsfaktura och betalningen går till Skatteverket.

Vill du inte skapa en leverantörsfakturan kan du göra en betalning till Skatteverket, läs mer här hur du gör Utbetalning via betalfil

Sätter Skatteverket in pengar på skattekontot och du själv för över dem till ditt företagskonto behöver du bokföra detta manuellt.

När du sedan skriver ut och godkänner utbetalningsjournalen så bokförs betalningen. Om du får tillbaka pengar från Skatteverket får du bokföra detta manuellt.

Jippie!

Forum 24/7

Lika barn leka bäst

Häng med tusentals likasinnade i vårt forum - du är inte ensam. Öppet dygnet runt, året runt.