Priser i Visma Smarta Byrån

Vi uppdaterar våra priser med start från 26 juli 2022. Nya avtal som aktiveras från detta datum får nedan priser. Från och med september uppdateras vissa priser på transaktionstjänster och priser för ingångna avtal. Priser för ingångna avtal ser du på fakturan för nästa avtalsperiod precis som tidigare år. Nedan ser ni ett utdrag av våra tjänster med priser.

Priser för nya avtal från 26 juli 2022:

Månadspris per anv. Årspris per anv. Kommentar
Huvudprodukter
Visma Smarta Byrån
(inkl. Visma Advisor Start, Visma eEkonomi Pro, Visma Lön Smart, Visma Ekonomiöversikt och Visma Skatt & Bokslut Pro för byråns bruk)
249 kr 2988 kr Oförändrat pris
Tillval
Visma Advisor fullversion 49 kr 588 kr Oförändrat pris
Visma Administration 2000 289 kr 3468 kr
Visma Administration API 69 kr 828 kr
Visma Analys 149 kr 1788 kr
Visma Anläggningsregister 89 kr 1068 kr
Visma Koncern 139 kr 1668 kr
Visma Lön 600 byrå 549 kr 6588 kr
Visma Lön API 59 kr 708 kr
Visma Kundportalen Gratis Gratis Oförändrat pris
Visma eEkonomi för klienter
Visma eEkonomi Start Gratis Gratis Oförändrat pris
Visma eEkonomi Fakturering 129 kr 1548 kr
Visma eEkonomi Bokföring 149 kr 1788 kr Oförändrat pris
Visma eEkonomi Smart 219 kr 2628 kr
Visma eEkonomi Pro 399 kr 4788 kr
Visma Ekonomiöversikt 79 kr 948 kr
Tillval till Visma eEkonomi
Visma eEkonomi Order & Offert 109 kr 1308 kr
Visma eEkonomi Lager 179 kr 2148 kr Oförändrat pris
Visma eEkonomi API 69 kr 828 kr Oförändrat pris
Visma Utlägg Smart* 79 kr 948 kr
Visma Utlägg Pro* 99 kr 1188 kr
Visma Tid Smart 199 kr 2388 kr Oförändrat pris
Visma Tid Smart - Extra användare Light 35 kr 420 kr
Visma Tid Smart - Extra användare Basic 89 kr 1068 kr
Visma Tid Smart - Extra användare Standard 149 kr 1788 kr Oförändrat pris
Visma Tid Pro 359 kr 4308 kr Oförändrat pris
Visma Tid Pro - Extra användare Light 35 kr 420 kr
Visma Tid Pro - Extra användare Basic 99 kr 1188 kr
Visma Tid Pro: Extra användare Standard 149 kr 1788 kr Oförändrat pris
Visma Skatt & Bokslut Pro - Årsavslut 15 kr (per bolag) 180 kr (per bolag)
Visma Skatt & Bokslut Pro - Periodavslut 20 kr (per bolag) 240 kr (per bolag) Oförändrat pris
Visma Skatt & Bokslut Pro - Kombinerat 35 kr (per bolag) 420 kr (per bolag)

Priser för tillval från 1 september 2022:

Pris per styck Kommentar
Tillval
Lönebesked (Visma eEkonomi) 35 kr
Mitt Lönebesked (Visma Lön 300 & 600) 7 kr
Mitt Lönebesked (Visma Lön Smart) 15 kr
Visma Lön Anställd (Visma Lön 300 & 600) 29 kr
Mitt Lönebesked + Visma Lön Anställd (Visma Lön Smart) 39 kr
Visma Utlägg (per utlägg/traktamente/reseräkning)* 12 kr Oförändrat pris
Elektroniska fakturor - Sända 3 kr Oförändrat pris
Elektroniska fakturor - Ta emot 3 kr Oförändrat pris
Elektroniska fakturor - Skicka normalbrev SE 15 kr
Scanning & tolkning av leverantörsfakturor i pappersformat 14 kr
Scanning & tolkning av leverantörsfakturor i pdf-format 8 kr Oförändrat pris
eFaktura via Kivra till privatpersoner 5 kr Oförändrat pris
Digitalt mottagna dokument 3 kr Ny tjänst

Ovan priser är exklusive moms och gäller tillsvidare. Fakturering av tjänsterna sker enligt tidigare och ingen förändring sker gällande möjligheter till månadsfakturering och eventuell kvartalsfakturering mot idag.

* Med Visma Utlägg kan du antingen betala per utlägg eller få en fast månadsavgift per användare.