Priser i Visma Smarta Byrån

Vi uppdaterar våra priser med start från 25 juli 2023. Nya avtal som aktiveras från detta datum får nedan priser. Från och med september uppdateras vissa priser på transaktionstjänster och priser för ingångna avtal. Priser för ingångna avtal ser du på fakturan för nästa avtalsperiod precis som tidigare år. Nedan ser ni ett utdrag av våra tjänster med priser.

Priser för nya avtal från 25 juli 2023:

Månadspris per anv.
Årspris per anv. Kommentar
Huvudprodukter
Visma Smarta Byrån
(inkl. Visma Advisor Start, Visma eEkonomi Pro, Visma Lön Smart, Visma Ekonomiöversikt och Visma Skatt & Bokslut Pro för byråns bruk)
269 kr 3228 kr
Tillval
Visma Advisor fullversion 50 kr 600 kr
Visma Administration 2000 329 kr 3948 kr
Visma Analys 169 kr 2028 kr
Visma Anläggningsregister 99 kr 1188 kr
Visma Koncern 169 kr 2028 kr
Visma Lön 600 byrå 599 kr 7188 kr
Visma Lön API 59 kr 708 kr Oförändrat pris
Visma Kundportalen Gratis Gratis Oförändrat pris
Visma eEkonomi för klienter
Visma eEkonomi Start Gratis Gratis Oförändrat pris
Visma eEkonomi Fakturering 139 kr 1668 kr
Visma eEkonomi Bas (ej nyförsäljning) 199 kr 2388 kr
Visma eEkonomi Bokföring 169 kr 2028 kr
Visma eEkonomi Bokföring extra användare 129 kr 1548 kr
Visma eEkonomi Smart 249 kr 2988 kr
Visma eEkonomi Smart extra användare 149 kr 1788 kr
Visma eEkonomi Pro 399 kr 4788 kr
Visma eEkonomi Pro extra användare 169 kr 2028 kr
Visma Ekonomiöversikt 89 kr 1068 kr
Tillval till Visma eEkonomi
Visma eEkonomi Order & Offert 119 kr 1428 kr
Visma eEkonomi Lager 249 kr 2988 kr
Visma eEkonomi API 79 kr 948 kr
Visma Utlägg Start* 13 kr
Visma Utlägg Smart* 89 kr 1068 kr
Visma Utlägg Pro* 109 kr 1308 kr
Visma Tid Smart 219 kr 2628 kr
Visma Tid Smart - Extra användare Light 35 kr 420 kr Oförändrat pris
Visma Tid Smart - Extra användare Basic 99 kr 1188 kr
Visma Tid Smart - Extra användare Standard 169 kr 2028 kr
Visma Tid Pro 379 kr 4548 kr
Visma Tid Pro - Extra användare Light 35 kr 420 kr Oförändrat pris
Visma Tid Pro - Extra användare Basic 109 kr 1308 kr
Visma Tid Pro: Extra användare Standard 219 kr 2628 kr
Visma Skatt & Bokslut Pro - Årsavslut 199 kr (per bolag)
Visma Skatt & Bokslut Pro - Periodavslut 22 kr (per bolag) 264 kr (per bolag)

Priser för tillval från 1 september 2023:

Pris per styck Kommentar
Tillval
Visma Lön Direkt (Visma eEkonomi) 39 kr
Min Lön (Visma Lön 300 & 600) 8 kr
Min Lön (Visma Lön Smart) 15 kr Oförändrat pris
Visma Lön Anställd (Visma Lön 300 & 600) 32 kr
Min Lön + Visma Lön Anställd (Visma Lön Smart) 39 kr Oförändrat pris
Visma Utlägg (per utlägg/traktamente/reseräkning)* 13 kr
Visma Utlägg Smart (per utlägg/traktamente/reseräkning)* 89 kr
Visma Utlägg Pro (per utlägg/traktamente/reseräkning)* 109 kr
Elektroniska fakturor - Sända 3 kr Oförändrat pris
Elektroniska fakturor - Ta emot 3 kr Oförändrat pris
Elektroniska fakturor - Skicka normalbrev SE 20 kr
Manuellt hanterade returbrev 45 kr
Elektroniskt mottagna bilagor 0,6 kr
Elektroniskt skickade bilagor 0,6 kr
Skickade brev inom Europa 30 kr
Skickade brev utom Europa 30 kr
Skickade brev 17 kr
Försändelser 80 kr
Scanning & tolkning av leverantörsfakturor i pappersformat 16 kr
Scanning & tolkning av leverantörsfakturor i pdf-format 8 kr Oförändrat pris
eFaktura via Kivra till privatpersoner 5 kr Oförändrat pris
Digitalt mottagna dokument 3 kr Oförändrat pris

Ovan priser är exklusive moms och gäller tillsvidare. Fakturering av tjänsterna sker enligt tidigare och ingen förändring sker gällande möjligheter till månadsfakturering och eventuell kvartalsfakturering mot idag.

* Med Visma Utlägg kan du antingen betala per utlägg eller få en fast månadsavgift per användare.