Visma Companyexpense
Automatisera utläggshanteringen

  • Anställda rapporterar enkelt utlägg, milersättning och traktamente i mobilen. 
  • Chefer attesterar utläggsrapporter i mobilen eller på webben.
  • Ekonomi/löneadministratör får in färdigkonterade rapporter.
  • Uttläggsrapporten kommer in i Visma Lön.