Beställ Visma eEkonomi för föreningar från Riksidrottsförbundet

  • 119 kr/mån exklusive moms
  • Fritt antal användare

Visma eEkonomi Förening säljs enbart till föreningar med organisationsnummer. Anledningen till att det inte går att lägga köpet på exempelvis en föreningsrepresentants personnummer är att det kan uppstå situationer där faktura hamnar hos inkasso eller om personen vars personnummer används slutar i föreningen. Genom att kontakta Skatteverket går det att upprätta ett organisationsnummer till föreningen.Använder du något annat ekonomisystem eller program idag och vill ha hjälp att byta? Ring 0470-70 61 00 så hjälper vi dig.