Ny version av din utbildningslicens

Innan du installerar bör du säkerhetskopiera de företag du har i programmet. Se Hjälpen i programmet för ytterligare information.

Installation
1. Hämta installationsfilen genom att klicka på länken i mejlet.
2. Spara ner filen på lämplig plats, t ex på Skrivbordet.
3. Starta installationsfilen och följ instruktionerna.

Uppackning av installationsfiler för tyst installation
Du som vill göra en tyst installation behöver komma åt de uppackade installationsfilerna. Gör så här för att komma åt dessa:
1. Starta installationsfilen så att uppackning sker.
2. När välkomstdialogen visas öppnar du din TEMP-mapp.
3. Kopiera mappen "Visma " där de uppackade installationsfilerna finns.
4. När installationsfilerna är kopierade avbryter du den pågående installationen genom att välja "Avbryt" i välkomstdialogen.

Behöver du hjälp?
Behöver du hjälp med installationen av ditt program finns vår support nära till hands.

Kontakta supporten