Visma + Zenta

Vi skapar nästa generations digitala verktyg och integrationer

Fungerar tillsammans med

  • Visma eEkonomi
  • Visma Administration

Kategori

  • Kundunik utveckling

Support

Digitalisering & integration

Vi hjälper er med modernisering och integration. Vi hjälper till att automatisera flöden, integrera affärssystem och eliminera felkällor på interna processer. Vi är både Visma och Fortnox integration partner och har lång erfarenhet av integration med flera affärssystem i olika miljöer.

Vår passion är att accelerera världens digitalisering genom att skapa nästa generations digitala verktyg som förenklar och förbättrar människors livskvalitet. Vår unikhet är vår enorma handlingskraft, nyfikenhet och orädda arbetssätt som gör oss till en superkraft när det gäller att förvandla idéer till verklighet. Med vår kunskap om många olika branscher, har vi nuddat allt från automotive till spel. Det ger oss möjlighet att överföra vår expertis från en bransch till en annan där vi på ett effektivt sätt kan skapa innovativa lösningar.

Vi har flera integrationer mot Vismas lösningar och har en egen modern REST-koppling till Visma Administration.