Visma + Workify - Digital Orderhantering för Åkerier

Skapar Fakturor i Visma elektroniskt, snabbt, korrekt!

Fungerar tillsammans med

  • Visma eEkonomi
  • Visma Administration

Kategori

  • Arbetsorder
  • Fraktsystem/Logistik
  • Tid/Projekt

För bättre ordning och likviditet

Workify är utvecklat för Åkerier, med syfte att minska pappersarbetet, öka din koll på verksamheten samt snabba upp faktureringen - och därmed likviditeten och lönsamheten i bolaget.

Du lägger in alla kundordrar i Workify - på webb eller i app - och fördelar ut jobben till dina förare/maskiner. All info som behövs läggs in på orderkortet. När du behöver planera om, så flyttar du enkelt ordern till en ny förare; all info följer med, pushnotiser informerar de inblandade, inget mer 'ringa och jaga'.

Efter utfört arbete rapporterar föraren genom att lägga till artiklar (väljer ur lista) och volymer (tex Kranbil 40 tm, 5 h) vilket bygger värdet på ordern.

Efter granskning är ordern redo att faktureras och vi skapar då din fakturautkast i Visma.
Det är även möjligt att skapa samlingsfakturor.
Du har fortfarande full kontroll på hur och när du skickar fakturorna - men du behöver inte skriva in något manuellt längre.

Tack vare att vi tar vara på informationsflödet genom hela order-&leveransprocessen sparas tid hela vägen, du får välspecificerade fakturor och fakturorna är mer korrekta än vid traditionell manuell rapportering.

Workify är moduluppbyggt, och flera moduler för att stötta åkerier släpps kontinuerligt.

 

Besök vår hemsida för mer information!

Kom igång

För att komma igång krävs ett konto i Workify.

Maila dina kontaktuppgifter till:

[email protected]

så hjälper vi dig.

Du får 30 dagar fri testperiod.