Visma Ekonomiöversikt

Få en snabb och tydlig överblick av företagets ekonomi.

Fungerar tillsammans med

 • Visma eEkonomi
 • Visma Administration

Kategori

 • Analys-rapporter-budget
 • Övrigt

Support

0470 - 70 62 00

Visma Ekonomiöversikt

Hur går det för företaget egentligen? Är siffrorna svåra att tyda?

Glöm svårtolkade resultat- och balansräkningar – företagets siffror visas i enkla diagram som gör det mycket enkelt att tyda, även för dig som inte är ekonom.

Med hjälp av Visma Ekonomiöversikt får du en snabb och tydlig överblick på ekonomin. Ekonomin visas i överskådliga diagram och du kan djupdyka i siffror och verifikationer. Perfekt för den ekonomiansvarige eller redovisningsbyrån som vill presentera siffrorna på ett snyggt och lättförståeligt sätt.


Byråsamarbete

Visma Ekonomiöversikt passar både dig som företagare som vill samarbeta med en redovisningsbyrå direkt på webben och dig som redovisningskonsult som på ett enkelt sätt vill kunna presentera företagets ekonomi för dina kunder. Som redovisningskonsult kan du bjuda in din kund till Visma Ekonomiöversikt via Visma Advisor, Visma Byråstöd eller direkt via vår sajt.

 

Vad hjälper Visma Ekonomiöversikt dig med?

 • Ger en överskådlig presentation av ditt företags finansiella status med hjälp av grafer och diagram
 • Ger dig översikt per månad och i jämförelse med föregående perioders siffror
 • Rapporter med drilldown-funktion ner till verifikation och kopplad bild
 • Möjlighet att följa upp en period, resultatenhet eller projekt

Fler fördelar med Visma Ekonomiöversikt

 • Ladda upp ekonomidata direkt från Visma eEkonomi
 • Ladda upp ekonomidata direkt från Visma Administration 500/1000/2000
 • Ladda upp ekonomidata med SIE-fil från vilket ekonomiprogram du vill
 • Du kan enkelt infoga kommentarer till rapporter
 • Du kan arbeta i datorn, surfplattan och smartphonen
 • Lägg upp fler användare kostnadsfritt och dela med dig av hur företaget går, exempelvis till anställda, styrelsemedlemmar eller företagsledning.

Fler funktioner i Visma Ekonomiöversikt

 • Enkla, utskriftsbara rapporter och grafer visar företagets ekonomiska utveckling
 • Få en översikt per månad och jämför siffror med tidigare år
 • Presentera rapporterna i kr eller tkr
 • Välj utseende för resultat- och balansrapporten
 • Resultat- och balansrapport på engelska
 • Djupanalysera din ekonomi på konto- eller verifikationsnivå
 • Möjlighet att skapa diagram från vilken rad som helst i resultat- och balansrapporten och placera den på startsidan
 • Anpassa utseendet på startsida till företagets verksamhet och behov
 • Gör trendanalys av företaget med hjälp av resultatrapporten Rullande12
 • Uppföljning av dimensioner per kalenderår, exempelvis resultatenheter och projekt