Visma + TimeApp

TimeApp är ett webbaserat affärssystem med fokus på tid- och projektrapportering

Fungerar tillsammans med

  • Visma eEkonomi
  • Visma Lön 300/600

Kategori

  • Arbetsorder
  • Tid/Projekt

Tidrapportering med extra allt

TimeApp har allt sedan starten bestått av en bred uppsättning av olika funktioner. Det har gjort att systemet kan användas av alltifrån advokater och konsulter till elektriker och byggnadsarbetare.

Gemensamt för alla företag som använder TimeApp, är att de vill ha ett enkelt och användarvänligt verktyg som underlättar den dagliga verksamheten. Något som gör att de kan fokusera på att göra det de är bäst på - ännu bättre.

 

Tidrapportering

Med en kontinuerlig tidsrapportering kombinerat med en redovisning av kostnader, utlägg och artiklar, får man en optimal kontroll på verksamheten.

Tidrapporteringen i TimeApp kan användas för att hålla koll på alltifrån utdebiterbara timmar till interna aktiviteter. Det finns även stöd för att exportera tider från TimeApp till sitt löneprogram.

 

Arbetsorder

Har man personal på fältet, ställs det ofta helt andra krav på planering och delegering. Här kan TimeApp hjälpa till.

Genom att använda arbetsorder i TimeApp, kan man få svar på frågor som vem ska göra vad, när ska det vara klart och hur lång tid får det ta.  

En arbetsorder kan tilldelas till en eller flera personer inom företaget, som då blir aviserade om att de blivit tilldelade ett uppdrag. De kan sedan se exakt vad som ska göras och rapportera in nedlagd tid, körda kilometer och använt material. När arbetsordern är klar, kan den gå vidare till faktureringen.

 

Körjournal

Med hjälp av körjournalen i TimeApp, kan man på ett smidigt sätt hålla reda på alla körda mil. Man kan separera privata resor från tjänsteresor, ställa in olika priser per kilometer och dessutom koppla varje resa till en specifik kund och projekt.


På så sätt utgör körjournalen ett utmärkt underlag för faktureringen samtidigt som den uppfyller Skatteverkets regelverk.

 

Fakturering

TimeApp innehåller ett komplett faktureringssystem med kundreskontra, som kan hämta uppgifter från bl a tidredovisningen, arbetsordersystemet samt körjournalen.

Man kan skapa fakturor med stöd för ROT, RUT och omvänd byggmoms. För advokater finns även alternativ för att skapa kostnadsräkningar.

 

Appar för iOS & Android

Att kunna tidrapportera i samband med att jobbet är klart,  är för många en avgörande faktor när det gäller att få en kontinuitet i sin tidrapportering. Det kan ibland vara en utmaning för alla som inte utför sina arbeten framför datorn.

Tack vare TimeApps appar för iOS och Android, kan man t ex alltid rapportera tid, föra körjournal och arbeta mot arbetsorder.


Personalliggare eller stämpelklocka

TimeApp kommer utrustad med en stämpelklocka, som kan användas till att föra en elektronisk personalliggare. Passar för alla företag som berörs av lagen om personalliggare.

Det går naturligtvis lika bra att använda stämpelklockan som en traditionell stämpelklocka.

De som stämplar in och ut via TimeApps mobilappar, kan välja att inkludera sin nuvarande position i samband med in- och utstämpling. Smidigt för de företag vars arbetsplatser egentligen består av sina kunders adresser, t ex inom lokalvård, hemtjänst och RUT/ROT-tjänster.

 

TimeBook

TimeBook är ett företagsinternt socialt forum i realtid, som gör att man effektivt kan kommunicera med andra användare inom företaget på ett enkelt och säkert sätt.

Dela med er av bilder, filer och dokument - eller passa på att önska kollegorna en trevlig helg. Endast fantasin sätter gränser.

 

Material-/artikelhantering

Förutom att rapportera tider, resor, kostnader och utlägg i TimeApp, kan man även rapportera hur mycket material eller vilka artiklar som har använts.

Skapa enkelt listor med era vanligaste artiklar eller importera prislistor från grossister.

Tack vare ett samarbete med Installatörsföretagen, går det även utmärkt att använda deras Prisfil i TimeApp.

 

Rapporter

Allt som på något sätt förs in i TimeApp, kan man få ut i rapportform. Prydligt uppställt med företagets egna logga och tydliga summeringar.

Alla rapporter kan exporteras till Excel-, PDF- eller CSV-format.

Plocka snabbt och enkelt fram hur många timmar som lagts ned per projekt, kund, användare eller period. Eller kombinera flera frågeställningar och skapa din egna rapport. Möjligheterna är i det närmaste obegränsade.

 

Integrationer

TimeApp kan integreras med många av marknadens smidigaste ekonomisystem, bl a Visma eEkonomi.

Samla ihop allt som rör löner och fakturaunderlag i TimeApp och jobba sedan vidare med fakturering, löner och bokföring i ditt andra system. Tack vare sömlösa integrationer slipper man både att hålla kolla på separata register och onödigt dubbelarbete.

Kom igång

För att komma igång med integrationen gör ni på följande sätt.

1. Logga in på TimeApp via webbläsaren
2. Gå till fliken Kontrollpanel
3. Välj underfliken Integrationer
4. Klicka på knappen märkt "Logga in och aktivera Visma"
5. Godkänn integrationen

Nu är ni klara med integrationen och kan enkelt synkronisera kunder, skapa fakturor i Visma eEkonomi och njuta av ett förenklat arbete.