Visma + Tickra

Tickra förenklar hantering av arbetsorder och tidrapportering.

Fungerar tillsammans med

  • Visma Administration
  • Visma Lön 300/600

Kategori

  • Arbetsorder
  • Tid/Projekt

Tickra - arbetsorder och tidrapportering

Med Tickra får ni ett lättanvänt, molnbaserat system som förenklar er hantering av arbetsorder och tidrapportering. Ge er själva möjligheten att ligga steget före, undvika pappershögar och förlorade intäkter.

Spara tid och pengar
I appen kan man ta hand om arbetsorder och rapportera tillbaka använd tid och material. Ett enkelt sätt att se till att inget missas att ta med inför fakturering.

Foton och dokument
Det går att lägga till foton och dokument i en arbetsorder som hjälp för den som ska utföra arbetet. Man kan även komplettera återrapporteringen genom att lägga till foton i appen för att t.ex. kunna påvisa status före och efter att arbetet är utfört.

Navigera
Med hjälp av adress eller position går det att inifrån appen navigera till arbetsplatsen.

Körjournal
Tickra kan kompletteras med elektronisk körjournal.

Fakturaunderlag
All tid och material som samlas in kan användas för att skapa fakturaunderlag. Fakturaunderlaget förs via integrationen över till Visma Admin där man sköter fakturering och bokföring.

Lönegrundande tidrapportering
Den arbetstid som registreras i projekt och på arbetsorder kan kompletteras med frånvarotid för att skapa en lönegrundande tidrapport. Tidrapporten kan attesteras direkt i appen. Tidbank och semesterbank kan användas för en användare. Integration med Visma Lön kan aktiveras.

Appen finns tillgänglig för enheter med Android och iOS, administrationen görs i webbläsare.

Integrationer
Tickra är integrerad med Visma Administration 500, 1000, 2000 samt Visma Lön.