Visma + SWINX ScanLev/SWINX Online

SWINX ScanLev förbättrar och förenklar fakturahanteringen, via Windows och web!

Fungerar tillsammans med

  • Visma eEkonomi
  • Visma Administration

Kategori

  • Attest
  • Scanning av leverantörsfaktura

Scanning, digital attest och arkivering!

Skanna fakturan, attestera mobilt, bokför i Visma!
SWINX ScanLev förbättrar hanteringen av leverantörsfakturor. Skanna, registrera och distribuera fakturan elektroniskt. Efter attest (via dator, web, mejl eller mobil) för man över och kan klicka fram fakturan i affärssystemet. Därefter behöver man aldrig leta i pärmar – fakturorna finns i SWINX ScanLevs digitala arkiv!

Attestera digitalt, via mobil eller i SWINX Online!
Att arbeta mobilt är en självklarhet för de flesta idag. SWINX ScanLev stödjer detta arbetssätt på flera vis. Fakturor kan attesteras via mejl eller direkt i mobiltelefon. Med mobilen kan man även titta på gamla fakturor och kolla priser. Det går även utmärkt att köra nya SWINX Online, vår molntjänst för komplett fakturahantering.

Inläsning av e-fakturor från Visma Spcs
I SWINX ScanLev finns stöd för inläsning av e-fakturor från Visma Spcs ekonomiprogram och tolkade fakturor från t ex BancTec eller Dispose skanningtjänst samt Kofax tolkningsprogram. Med dessa lösningar förenklas hanteringen ytterligare. De tolkade fakturorna direktimporteras och distribueras för attest från SWINX ScanLev innan de förs över till affärssystemet.

Digitalt fakturaarkiv
En av de mest uppskattade funktionerna i SWINX ScanLev är det digitala fakturaarkivet. Sök eller bläddra bland fakturor per leverantör, konto, projekt eller resultatenhet. Eller skapa egna urval som filtrerar fram det som eftersöks. Kort sagt – glöm fakturapärmen

Kom igång

Steg 1 - Koppla samman SWINX med Visma via Visma Integration.

Steg 2 - Överför register (leverantörer och kontoplan) från Visma till SWINX

Steg 3 - Lägg upp användarna och tilldela behörigheter i SWINX

Steg 4 - Skanna fakturorna, läs in och registrera i SWINX

Steg 5 - Används inskanningscentral importeras de tolkade fakturorna direkt i SWINX

Steg 6 - Godkänn och attestera fakturorna digitalt i SWINX, via dator, mobil eller platta

Steg 7 - Överför klara fakturor från SWINX till Visma (för bokföring och utbetalning)

Steg 8 - Fakturorna sparas i SWINX digitala arkiv för återsökning, analys och bokslutssammanställningar