Visma + Summera Support

System som optimerar er organisation och effektiviserar alla steg.

Fungerar tillsammans med

 • Visma eEkonomi
 • Visma Administration

Kategori

 • Arbetsorder
 • Fastighetssystem
 • Övrigt

Arbetsorder, felanmälan, ärendehantering

Webbaserade Summera® Support kan anpassas till varje organisation och användas för flera olika ändamål, bl.a. Felanmälan, Arbetsorder, Reklamation, Serviceanmälan, IT‐Support, Kundsupport samt Intern Support.

Fånga upp ärenden/uppdrag på ett flexibelt sätt både internt och från era kunder genom att:

 • Integrera formulär på er hemsida.
 • Koppla er mailbox, ärenden skapas från inkommande e‐post.
 • Skapa återkommande ärenden, ärendet skapas efter schema.
 • Koppla till andra system och kommunicera åt båda håll (API).

Kundmodul där slutkunden/uppdragsgivaren ges möjlighet att följa uppdrag/ärenden samt återkommunicera i ett ärende.

När ett ärende väl genererats kan intern personal bli aviserad om detta efter olika ansvarsområden, ärenden kan per automatik bli tilldelad rätt person eller rätt grupp.
Ärenden hanteras av användare via systemgränssnitt eller via mobiltelefon.

Exempel på funktioner i Summera® Support

 • Mobilt, användare kan hantera ärenden fullt ut i mobilgränssnittet.
 • Uppföljning, kunder kan med enkelhet följa sina ärenden.
 • Aviseringar, rätt användare och kunder blir aviserade vid händelser.
 • Makron, skapa avancerade flöden och effektivisera ärendeförloppet.
 • Statistik, grafiska rapporter som kan anpassas efter behov.

Integration med Visma eEkonomi

 • Automatisk generering av order eller faktura i Visma eEkonomi från ärende/arbetsorder (konto‐/artikelregistreringar hanteras i Summera).
 • Synkronisering av artikelregister från Visma eEkonomi till Summera Support.
 • Synkronisering av kundregister från Visma eEkonomi till Summera Support.
 • Automatisk generering av kundfakturor.
 • Vi kan även bygga specialanpassade funktioner efter önskemål.

Integration med Visma Administration 1000/2000

 • Automatisk generering av order eller faktura i Visma Administration från ärende/arbetsorder (konto‐/artikelregistreringar hanteras i Summera).
 • Synkronisering av artikelregister från Visma Administration till Summera Support.
 • Synkronisering av kundregister från Visma Administration till Summera Support.
 • Synkronisering av prislistor från Visma Administration till Summera Support
 • Automatisk generering av kund‐ samt leverantörsfakturor.
 • Hämta order (för t.ex. garantiregistrering) samt uppdatera order efter ändringar.
 • Vi kan även bygga specialanpassade funktioner efter önskemål.

Kom igång

Visma Administration.
Installera vårt integrationsprogram i den miljö där ni når Visma. Starta programmet och välj vilket företag i Visma ni vill köra mot samt ange API-nyckeln ni fått från oss. Klart!

Visma eEkonomi
Generera API-nyckel från Summera Supports Visma eEkonomi-panel sen är ni igång.