Visma + Storegate

Smart backup och delning av filer

Fungerar tillsammans med

  • Visma eEkonomi
  • Visma Administration
  • Visma Lön 300/600

Kategori

  • Övrigt

Support

Storegate Backup

Storegate

Dela och samarbeta
Dela och samarbeta i företagets filer säkert. Dela filer externt via länkar
och skydda informationen du delar med lösenord eller BankID.

Backup på bokföring
Automatisk datorbackup ingår. Enkel att installera och du bestämmer
vad du vill ha löpande backup på.

GDPR-säkert
All lagring sker i Sverige, under svensk lag. Hantera personuppgifter och
annan känslig information med full regelefterlevnad.

Kom igång

Läs mer om tjänsten och hur du kommer igång här

Kom igång med Storegate Backup