Visma + STOIX Metrics

Få insikter i ditt företag och full kontroll på dina projekt och din strategi

Fungerar tillsammans med

  • Visma eEkonomi

Kategori

  • Analys-rapporter-budget

STOIX Metrics

Samla underlag i rapporter

Få en direkt överblick över ditt företag genom att visualisera viktig data från Visma. Genom att kombinera tydliga diagram och grafer från mätvärden får du en helhetsbild av ditt företags ekonomiska situation, vilket gör det enklare för dig att fatta välgrundade beslut. Använd STOIX Metrics för att spara tid, effektivisera din verksamhet samt säkerställa att du har all nödvändig information till hands för att driva ditt företag framåt.

Detaljerad information

Gå ännu djupare med detaljerad visualisering av ett specifikt underlag, där du kan se förändring över tid. I kombination med en tydlig och informativ beskrivning av underlaget, och information om vilka rapporter det ingår i, ger detta dig möjligheten att fördjupa dig i de mest relevanta underlag för ditt företag. Denna detaljerade analysfunktion gör det möjligt att identifiera trender och mönster samt ge dig en djupare förståelse för vad som driver ditt företags prestanda. Genom att ha tillgång till denna detaljnivå kan du agera snabbt på förändringar, förbättra ditt beslutsfattande samt optimera ditt företags prestanda och få den insikt du behöver för att styra ditt företag effektivare.

Jämför underlag

Jämför två eller fler underlag i samma vy för värdefulla insikter om relationer och trender i din verksamhet. Denna jämförelsefunktion är mycket kraftfull när du vill förstå sambandet mellan olika delar av ditt företag, eller se hur förändringar i en del av verksamheten påverkar en annan. Genom att tydligt presentera data i en gemensam vy, gör STOIX Metrics det enklare för dig att identifiera och förstå dessa samband. Dra nytta av funktionen för att skapa en djupare förståelse för ditt företag och fatta mer informerade beslut baserade på verklig data.