Visma + SpeedyCraft

Registrering av timmar, material och dokumentation för hantverkare

Fungerar tillsammans med

  • Visma eEkonomi

Kategori

  • Arbetsorder
  • Schemaplanering
  • Tid/Projekt

Enklare och effektivare arbetsdag

Med SpeedyCraft Mobile har hantverkaren en omfattande app för alla sina administrativa uppgifter. Appen synkroniseras med Visma eEkonomi så att vägen från utfört arbete till fakturerad order är kort.

SpeedyCraft effektiviserar arbetsdagen för hela företaget, både på kontoret och bland dem som arbetar i fält.

App: SpeedyCraft Mobile
Hantverkaren kan utföra uppgifter som

  • Tidsregistrering
  • Dokumentation och form
  • Material och kostnader
  • Arbetsorder

Appen kan användas offline, vilket gör det möjligt att utföra arbetet på platser utan täckning, till exempel i källare, tunnlar och andra avlägsna platser.

Desktop: SpeedyCraft Admin
På kontoret kan arbetsorder distribueras i resursplaneraren och ut till varje enskild anställd. Ordern visas sedan på varje enskild mobil, redo att köras.

SpeedyCraft kan också integreras i den elektroniska loggboken ViaTracks.