Visma + Soremu

E-handel och PIM för den elektrotekniska industrin

Fungerar tillsammans med

  • Visma Administration

Kategori

  • E-handel/Webbshop
  • Kundunik utveckling

Soremu

Soremu är världens mest kompletta lösning, för den elektrotekniska industrin, att hantera och inkludera produktdata i den dagliga verksamheten.

Med kraften i Soremu PIM kan ni hantera er produktdata enligt ETIM- och SEGEL-standarden. Systemet är fullt kompatibel och kan effektivisera ert arbete med att berika er produktinformationför både SEG, era andra kunder och ert själva. 

Utöka med Soremu E-commerce för att presentera era produkter online:

  • Produktkatalog
  • E-handel B2B
  • E-handel B2C

Fördelar med Soremu

Centraliserat system för hantering av produktdata
Minska arbetsinsatsen med upp till 50%

Snabbare “time to market”
Minska lanseringstiden med 50%

Bättre översikt över produktinformationens fullständighet
En enda plats för all hantering av produktdata

Eliminera den mänskliga faktorn
Moderna verktyg med datavalidering

Behåll och rekrytera kompetent personal
Professionella system ger nöjd personal

Ökade intäkter och minskade kostnader

  • Mindre returer (<25%*)
  • Högre konvertering (<50%*)
  • Mer exakta sökresultat på webben
  • Högre position hos sökmotorer

Kom igång idag och lämna konkurrenterna bakom er.

Kom igång

Kontakta oss för en standardiserad implementering efter era behov.