Visma + Seven Time

Tid och projektredovisning med arbetsorder, offerthantering och fakturering.

Fungerar tillsammans med

 • Visma eEkonomi
 • Visma Administration
 • Visma Lön 300/600

Kategori

 • Arbetsorder
 • Schemaplanering
 • Tid/Projekt

Det enkla affärssystemet

Seven Time är ett lättanvänt webbaserat system för er som behöver tid och projektredovisning med inbyggd mobil arbetsorder, offerthantering och fakturering. Flexibel och enkel planering av arbetsordrar och projekt som ni sedan har tillgång till i mobilapparna.

Några av funktionerna i Seven Time är: tidredovisning, material/utläggshantering, mobil arbetsorder, offerthantering, fakturering, projekt och arbetsorderplanering, leverantörsfakturahantering, lönehantering och rapporter.

Seven Time riktar sig inte till någon speciell bransch men för hantverkare finns några specialfunktioner så som stöd för ROT och omvänd skatteskyldighet på offert och faktura, avvikelse och ÄTA hantering, personalliggare samt byggdagbok.

Att använda Seven Time

 • Generera fakturor utifrån er tid/material/arbetsordrar som därefter förs över till Visma eEkonomi med en knapptryckning
 • Lättanvänd redovisning av tid (timer, manuellt eller QR-kod) och material från dator eller mobil
 • Full kontroll på vad som har blivit fakturerat och vad som inte blivit det
 • Hämta leverantörsfakturor från Visma eEkonomi för att hålla koll på kostnad samt för vidarefakturering
 • Mycket goda rapportmöjligheter för att se utfall för kunder, projekt och arbetsordrar
 • Export av löneunderlag till Visma Tid

Så fungerar kopplingen med Visma eEkonomi

 • Export av fakturor (från Seven Time till Visma eEkonomi). All information från fakturorna i Seven Time, inklusive ROT/RUT/omvänd skatteskyldighet följer med in i Visma eEkonomi
 • Import/export av kunder
 • Import/export av projekt
 • Import av leverantörsfakturor (från Visma eEkonomi till Seven Time)
 • Import av artiklar (från Visma eEkonomi till Seven Time)

Så fungerar kopplingen med Visma Lön

Efter konfiguration av lönearter/frånvarokategorier (och eventuellt OB) i Seven Time så är det bara att ta ut en fil som sedan kan läsas in i Visma Lön.

Kom igång

Skapa ett 30 dagars testkonto på https://seventime.se/skapakonto/

Därefter är det mycket enkelt att komma igång. En onlinehjälp finns alltid tillgänglig vid behov.