Visma + Resultat Finans AB

När du vill få betalt!

Fungerar tillsammans med

  • Visma eEkonomi

Kategori

  • Avtalsfakturering
  • Faktura-påminnelser-inkasso
  • Finansiering/Factoring

Resultat Finans AB

Smart och strömlinjeformad fakturering

Kunder har olika kravställning på faktureringsmetod, och skiljs ofta åt från ett projekt till ett annat. Med smart och strömlinjeformad fakturering erbjuder Resultat Finans ditt företag att behålla den flexibilitet som krävs för att snabbt styra om faktureringsflöden från en kanal till en annan, och därmed säkerställa att affären kan göras utan hinder för betalning.

Optimerad support och kommunikation

Närhet till din kund och genuin förståelse för dess unika konjunkturcykel är nyckelfaktorer för att förstå hur affärer kan utvecklas eller behöva förändras över tid. Genom smarta och situationsanpassade kommunikationsverktyg genom hela kravhanteringsprocessen kan du som företagare ständigt hållas underrättad om samarbetets status quo, och erbjuds därmed möjlighet att påverka beslutsvägar i hanteringsprocessen. På detta sätt kan såväl svårigheter som möjligheter tillgodoses och affärsrelationen bevaras intakt.

Bred juridisk kompetens och förankring

Ibland uppstår situationer då fakturamottagaren inte kan, vill, eller har för avsikt att betala för den vara eller den tjänst som levererats av dig. Handlingsutrymmet för att kräva betalning blir då plötsligt begränsat, och sannolikheten att få betalt minskar i takt med att tiden går. En integration med Resultat Finans innebär att hela händelseförlopp löpande registreras, från fakturering och kundsamtal till avtalsgranskning och utvärdering av dokumentation. På så sätt har Resultat Finans en möjlighet att effektivt kunna agera och överbrygga situationer som kräver juridisk kompetens, och därmed öka sannolikheten för dig att få betalt.

Kom igång

Koppla ihop ditt företag med vår integration, välj leveranssätt på din kund och tryck "Skapa PDF" när fakturan är färdig - Klart!