Visma + Regtech KYC

Regtech KYC, en integrerad tjänst i Visma Advisor för penningtvättskontroll

Fungerar tillsammans med

 • Visma Advisor

Kategori

 • Övrigt

Penningtvättskontroll - automatiserad

Med den integrerade lösningen Regtech KYC kan byrån med automatik läsa in klienterna från Advisor. Regtech KYC ger ett gott stöd för Penningtvättsregelverkets krav på riskbedömning och kundkännedom.

  Regtech KYC innehåller:

 • Daglig uppdatering och kontroll från Bolagsverket avseende styrelse och verklig huvudman
 • Daglig kontroll mot nordiska och internationella sanktions- och PEP-listor
 • Automatiska aviseringar vid träffar
 • Mallar för riskbedömning av klienter
 • Mall för generell riskbedömning av den egna verksamheten
 • Möjlighet att logga roller, rutiner och processer
 • Rapporter och påminnelser
 • Full spårbarhet och mer än tio års arkivering
 • Inloggning via BankID