Visma + Rapportpaket till Visma Administration by Pector

Rapportpaket för att få ut försäljningsstatistik på det sätt ni vill.

Fungerar tillsammans med

  • Visma Administration

Kategori

  • Analys-rapporter-budget

Rapportpaket Visma Administration

Åldersfördelad Kundreskontra 
I den här rapporten kan du gå ner på djupet från saldot per kund, till respektive faktura. Sortera och bryta rapporten per säljare/distrikt eller annan indelning du har på kunden.

Enkel likviditetsrapport som bygger på kundreskontra, leverantörsreskontra och saldon på likviditetskonton i huvudboken
Denna finns som tabell och graf. I tabellen kan du också gå på djupet ner till fakturanivå för att se vilka fakturor som utgör de förväntade ut/inbetalningarna.

Försäljningsstatistik direkt i Excel
Försäljning per kund och artikel. Du ser den från översiktsnivå till detaljnivå. Samtliga rapporter kan visa all data på summanivå, men du kan också stegvis gå ner till lägsta detaljnivå.

Kom igång

Kontakta oss så hjälper vi er att komma igång.

[email protected]

0313350570