Visma + Open Pos

Förenkla din bokföring igenom att koppla ihop ditt kassasystem med Visma.

Fungerar tillsammans med

  • Visma eEkonomi
  • Visma Administration

Kategori

  • Kassasystem

OPEN POS

Genom att integrera kassasystemet med ekonomisystemet effektiviserar ni redovisning då rapportering automatiskt och rapporter synkas direkt till Visma. Svårare än så är det inte.

Kom igång

OPEN ONE: Ni bokar tid med vår tekniska support som hjälper er komma igång med integrationen.

OPEN TWO: Ni aktiverar enkelt integrationen direkt i ert Backoffice. Det är enkelt och snabbt att komma igång.